Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2
เซี่ยงไฮ้, 22 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — Cango Inc. (NYSE: CANG) (“Cango” หรือ “บริษัท “) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการธุรกรรมยานยนต์ชั้นนําในประเทศจีนประกาศในวันนี้ (i) การประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดพิเศษ (ii) โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่และ (iii) ตัวเลือกให้แก่เจ้าหน้าที่บริหารบางคน

เงินปันผลพิเศษ

คณะกรรมการของ Cango ได้อนุมัติและประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดพิเศษจํานวน 0.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ (หรือ 1 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นรับฝากของอเมริกา) สําหรับหุ้นที่คงค้างซึ่งจะจ่ายในวันที่ 15 มิถุนายน 2022 (เวลาตะวันออก) ให้กับผู้ถือหุ้นที่มีประวัติ ณ วันปิดการซื้อขายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 (เวลาตะวันออก)

โปรแกรมซื้อหุ้นคืนใหม่

คณะกรรมการของ Cango ได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ (“โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่”) ซึ่งบริษัทอาจซื้อหุ้นคืนได้สูงสุด 50 ล้านเหรียญสหรัฐ (i) หุ้นฝากอเมริกัน (“ADSs”) ซึ่งแต่ละหุ้นเป็นตัวแทนของหุ้นสามัญ Class A สองตัว และ/หรือ (ii) หุ้นสามัญ Class A ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน เป็นต้นไป ปี 2022

ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ บริษัท อาจซื้อหุ้นคืน ADSs เป็นครั้งคราวผ่านการทําธุรกรรมในตลาดแบบเปิดในราคาตลาดธุรกรรมที่เจรจาโดยเอกชนบล็อกการซื้อขายหรือชุดค่าผสมใด ๆ นอกจากนี้ Cango จะมีผลต่อการทําธุรกรรมซื้อคืนตามกฎ 10b5-1 และ / หรือกฎ 10b-18 ภายใต้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและนโยบายการซื้อขายภายใน จํานวนการซื้อหุ้นคืนและระยะเวลาในการซื้อคืนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงราคา ปริมาณการซื้อขาย และสภาวะตลาดทั่วไป พร้อมกับข้อกําหนดเงินทุนหมุนเวียนของ Cango และสภาพธุรกิจทั่วไป คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่เป็นระยะๆ และอาจอนุมัติให้มีการปรับข้อกําหนดและขนาดของบริษัท บริษัทมีแผนที่จะระดมทุนซื้อคืนจากยอดเงินสดที่มีอยู่เดิม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 บริษัทได้ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืน (“โครงการซื้อหุ้นคืนเดิม”) ซึ่งบริษัทสามารถซื้อหุ้นคืนได้สูงสุดถึง 50 ล้านเหรียญสหรัฐและ/หรือหุ้นสามัญ Class A ตามโครงการซื้อหุ้นคืนเดิม บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนจํานวน 6,241,379 ADS จากตลาดเปิดด้วยเงินสดในจํานวนรวมประมาณ 23.0 ล้านเหรียญสหรัฐ จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยโครงการซื้อหุ้นคืนที่มีอยู่จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะหมดอายุในวันที่ 25 สิงหาคม 2022

เงินช่วยเหลือแบบออปชั่น

คณะกรรมการของ Cango ได้อนุมัติให้ (i) ทางเลือกในการซื้อหุ้นสามัญ Class A จํานวน 6,000,000 หุ้นให้แก่ Mr. Xiaojun Zhang ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานของ Cango และ (ii) ทางเลือกในการซื้อหุ้นสามัญ Class A จํานวน 6,000,000 หุ้นให้กับ Mr. Jiayuan Lin ผู้ร่วมก่อตั้ง Cango กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตัวเลือกหุ้นเหล่านี้ได้รับในการพิจารณาบทบาทของนายจางและนายหลินในการชี้นําการลงทุนที่ทํากําไรของ Cango ใน Li Auto Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรถยนต์นั่งพลังงานใหม่ในประเทศจีน เสื้อกั๊กตัวเลือกหุ้นทันทีเมื่อได้รับทุนและมีราคาใช้สิทธิ 1.2951 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสามัญ Class A

เกี่ยวกับ Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) เป็นแพลตฟอร์มบริการธุรกรรมยานยนต์ชั้นนําในประเทศจีนที่เชื่อมต่อตัวแทนจําหน่ายสถาบันการเงินผู้ซื้อรถยนต์และผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นในปี 2010 โดยกลุ่มผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมการเงินยานยนต์ของจีน บริษัท มีสํานักงานใหญ่ในเซี่ยงไฮ้และดึงดูดผู้ซื้อรถยนต์ผ่านเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศ บริการของ บริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วยการอํานวยความสะดวกด้านการจัดหาเงินทุนยานยนต์ธุรกรรมการซื้อขายรถยนต์และการอํานวยความสะดวกด้านบริการหลังการขาย ด้วยการใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันในด้านเทคโนโลยีข้อมูลเชิงลึกและโครงสร้างพื้นฐานบนคลาวด์ Cango สามารถเชื่อมต่อผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์มในขณะที่นําประสบการณ์ผู้ใช้ระดับพรีเมียมมาสู่พวกเขา รูปแบบแพลตฟอร์มของ Cango ทําให้อยู่ในตําแหน่งที่ไม่เหมือนใครเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์มและพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจากตลาดยานยนต์และการเคลื่อนที่ในประเทศจีนยังคงเติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม: www.cangoonline.com

แถลงการณ์เซฟฮาร์เบอร์

ประกาศนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทําขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “safe harbor” ของพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์เอกชนของสหรัฐอเมริกาปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคําศัพท์เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “อนาคต” “ตั้งใจ” “แผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” และข้อความที่คล้ายกัน เหนือสิ่งอื่นใดส่วน “Outlook ธุรกิจ” และใบเสนอราคาจากการจัดการในประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า นอกจากนี้ Cango อาจแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในรายงานเป็นระยะต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ในรายงานประจําปีต่อผู้ถือหุ้นในการแถลงข่าวและเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ และในแถลงการณ์ปากเปล่าที่ทําโดยเจ้าหน้าที่กรรมการหรือพนักงานต่อบุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ Cango เป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่มีอยู่ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิ่งต่อไปนี้: เป้าหมายและกลยุทธ์ของ Cango แผนการขยายตัวของ Cango การพัฒนาธุรกิจในอนาคตของ Cango ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน ความคาดหวังของ Cango เกี่ยวกับความต้องการและการยอมรับของตลาดโซลูชันและบริการ ความคาดหวังของ Cango เกี่ยวกับการรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับตัวแทนจําหน่ายสถาบันการเงินผู้ซื้อรถยนต์และผู้เข้าร่วมแพลตฟอร์มอื่น ๆ ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจทั่วไป และสมมติฐานที่อ้างอิงหรือเกี่ยวข้องกับข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่น ๆ รวมอยู่ในการยื่นเอกสารของ Cango กับสํานักงาน ก.ล.ต. ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้และในไฟล์แนบเป็น ณ วันที่แถลงข่าวนี้และ Cango ไม่รับภาระผูกพันใด ๆ ในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ยกเว้นตามที่กําหนดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้PSY กลับมาเป็นเอกอัครราชทูตประจําถิ่น Ragnarok Origin
ข่าวโดย

แรงดึงดูด
22 เม.ย. 2022, 19:00 ET

แชร์บทความนี้

ตํานานได้กลับมาพร้อมกับข้อมูลใหม่ที่จะแบ่งปัน

โซล, เกาหลีใต้, 22 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — PSY หนึ่งในนักร้องที่โดดเด่นที่สุดตลอดกาลที่พาโลกไปโดยพายุด้วย ‘กังนัมสไตล์’ ที่มีชื่อเสียงของเขาปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกครั้งในฐานะทูตสําหรับเกมมือถือยอดนิยมของ Gravity Ragnarok Origin

PSY ได้แสดงในโฆษณาและบทสัมภาษณ์ของ Ragnarok Origin หลายครั้ง ในโฆษณา PSY ถูกมองคนเดียวและเหนื่อยในสตูดิโอของเขา

ความเงียบถูกทําลายเมื่อเขาได้รับข้อความและถูกดูดเข้าไปในโลกของ Ragnarok เพื่อเพลิดเพลินกับประสบการณ์สนุก ๆ มากมายที่มีอยู่ใน Ragnarok Origin

ในวิดีโอ FaceTime สั้น ๆ PSY ได้เปิดเผยว่าเขาจะปล่อยเพลงใหม่ในปีนี้ นี่จะเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่ PSY จะวางจําหน่ายตั้งแต่อัลบั้มล่าสุดของเขา [4X2=8] ในปี 2017

นอกเหนือจากการสัมภาษณ์ของ PSY แล้วยังมีกิจกรรมชุมชนที่มีรางวัลและรางวัลมากมายเพื่อเฉลิมฉลองการขึ้นเครื่องบินของ PSY ในฐานะทูตคนที่สองของ Ragnarok Origin แรงโน้มถ่วงได้อ้างว่าพวกเขากําลังเตรียมกิจกรรมการทํางานร่วมกันและกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายกับ PSY เพื่อมอบประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้นสําหรับผู้เล่น

นอกเหนือจากความร่วมมือของ PSY และ Ragnarok Origin แล้ว Ragnarok Origin ยังได้เปิดตัวการอัปเดตครั้งใหญ่ที่มีคลาสใหม่เพิ่มระดับหมวกเป็น lvl90 เรื่องราวใหม่ดันเจี้ยนและกิจกรรมต่าง ๆ

นี่คือบทสรุปโดยย่อของการอัปเดต

งานใหม่: ครูเสด
เนื้อเรื่อง Lvl 90 ใหม่
แผนที่ใหม่: เมืองโบราณ
ระบบสกายเซ็ต
ดันเจี้ยนใหม่: โจมตี Prontera ในเวลากลางคืน
สงครามการล้อมจักรพรรดิ
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการอัปเดตที่สําคัญโปรดดูประกาศการอัปเดตที่นี่

ผู้ใช้สามารถเล่น Ragnarok Origin ได้แล้วตอนนี้โดยดาวน์โหลดเกมบน iOS หรือ Android ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ragnarok Origin โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการหรือติดตามเกมบน Facebook, Twitter และ Instagram

เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วง co., Ltd.:

Gravity ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2000 เป็น บริษัท เกมระดับโลกและเป็น บริษัท เกมเกาหลีเพียงแห่งเดียวที่จดทะเบียนใน NASDAQ โดยตรง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2021 IP อันเป็นเอกลักษณ์ของ Gravity Ragnarok IP มีบัญชีสะสมมากกว่า 120 ล้านบัญชีสะสมทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นเกมเกาหลีที่รักมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ในต่างประเทศเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (Global Hallyu Trend 2021)

ปัจจุบัน Gravity มีบริษัทย่อยประกอบด้วย Gravity NEO CYON (เกาหลี), Gravity Communications (ภูมิภาคไต้หวัน), Gravity Game Link (อินโดนีเซีย), Gravity Interactive (USA), Gravity Game Arise (ญี่ปุ่น), Gravity Game Tech (ไทย), Gravity Game Hub (สิงคโปร์) ซึ่งนําไปสู่เครือข่ายระดับโลกที่แข็งแกร่ง เมื่อรวมกับสาขาแล้ว Gravity กําลังขยายการรับรู้และอิทธิพลทั่วโลกโดยการขยายบริการด้วยเกมที่เกี่ยวข้องกับ Ip ของ Ragnarok Online รวมถึงเกมอื่น ๆ ประเภทและแพลตฟอร์มต่างๆ นอกเหนือจากสินค้า Ragnarok ต่างๆแล้วยังเร่งธุรกิจเนื้อหา Ragnarok เช่นการก้าวไปสู่สาขาแอนิเมชั่น IPTV และ webtoon บริษัท กฎหมาย ROSEN ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสนับสนุนให้ Arqit Quantum Inc. f / k / a Centricus Acquisition Corp. นักลงทุนที่มีการสูญเสียเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการตรวจสอบการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ – ARQQ, CENH, CENHU, CENHW
สํานักงานกฎหมายโรเซน, โลโก้ P.A.
ข่าวโดย

สํานักงานกฎหมายโรเซน, พี.เอ.
22 เม.ย. 2022, 19:15 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 22 เมษายน 2022 /PRNewswire/ —

ทําไม: Rosen Law Firm ซึ่งเป็น บริษัท กฎหมายสิทธินักลงทุนระดับโลกประกาศการตรวจสอบการเรียกร้องหลักทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นในนามของผู้ถือหุ้นของ Arqit Quantum Inc. f / k / a Centricus Acquisition Corp. (NASDAQ: ARQQ, CENH, CENHU, CENHW) ซึ่งเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาว่า Arqit อาจออกข้อมูลทางธุรกิจที่ทําให้เข้าใจผิดอย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนที่ลงทุน

แล้วไง: หากคุณซื้อหลักทรัพย์ Arqit คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยโดยไม่ต้องชําระค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากกระเป๋าผ่านการจัดการค่าธรรมเนียมฉุกเฉิน สํานักงานกฎหมาย Rosen กําลังเตรียมการดําเนินการแบบกลุ่มเพื่อแสวงหาการฟื้นตัวของการสูญเสียนักลงทุน

สิ่งที่ต้องทําต่อไป: หากต้องการเข้าร่วมการดําเนินการในชั้นเรียนที่คาดหวังให้ไปที่ https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5481 หรือโทรไปที่ Phillip Kim, Esq. โทรฟรีที่ 866-767-3653 หรืออีเมล pkim@rosenlegal.com หรือ cases@rosenlegal.com สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําของชั้นเรียน

นี่มันเรื่องอะไรกัน: เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2022 ก่อนตลาด The Wall Street Journal ได้ตีพิมพ์บทความที่มีชื่อว่า “การเริ่มต้นการเข้ารหัสของอังกฤษ Arqit เกินจริงโอกาสอดีตพนักงานและคนอื่น ๆ กล่าวว่า: Arqit กล่าวว่าระบบการเข้ารหัสไม่สามารถถูกทําลายโดยคอมพิวเตอร์ควอนตัม แต่อดีตพนักงานและผู้คนนอก บริษัท ตั้งคําถามถึงความเกี่ยวข้องของเทคโนโลยี[.]” บทความระบุว่า “Arqit ได้ให้มุมมองในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตและความพร้อมและความสามารถในการทํางานของระบบการเข้ารหัสลายเซ็นตามอดีตพนักงานและคนอื่น ๆ ที่คุ้นเคยกับ บริษัท และเอกสารที่ดูโดย The Wall Street Journal” บทความยังระบุต่อไปว่า “คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าวว่ารายได้ที่มุ่งมั่นจํานวนมากของ บริษัท ไม่ได้มาจากการขายผลิตภัณฑ์และในการเปิดตัวต่อสาธารณชน บริษัท มีต้นแบบระบบการเข้ารหัสในระยะแรกเพียงเล็กน้อย”

ในข่าวนี้ราคาหุ้นของ Arqit ลดลง $ 2.57 ต่อหุ้นหรือ 17% ปิดที่ $ 12.49 ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2022

ทําไมกฎหมายโรเซน: เราสนับสนุนให้นักลงทุนเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมพร้อมประวัติความสําเร็จในบทบาทความเป็นผู้นํา บ่อยครั้งที่ บริษัท ที่ออกประกาศไม่มีประสบการณ์ทรัพยากรหรือการรับรู้เพื่อนที่มีความหมายใด ๆ บริษัท เหล่านี้หลายแห่งไม่ได้ดําเนินคดีกับการกระทําของชนชั้นหลักทรัพย์ ฉลาดในการเลือกที่ปรึกษา สํานักงานกฎหมาย Rosen เป็นตัวแทนของนักลงทุนทั่วโลกโดยมุ่งเน้นการปฏิบัติในการดําเนินการระดับหลักทรัพย์และการดําเนินคดีอนุพันธ์ของผู้ถือหุ้น สํานักงานกฎหมายโรเซนประสบความสําเร็จในการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมากับ บริษัท จีน สํานักงานกฎหมาย Rosen ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในอันดับที่ 1 โดย ISS Securities Class Action Services สําหรับจํานวนการตั้งถิ่นฐานการดําเนินการระดับหลักทรัพย์ในปี 2017 บริษัทได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 4 อันดับแรกในแต่ละปีตั้งแต่ปี 2013 และได้กู้คืนหลายร้อยล้านดอลลาร์สําหรับนักลงทุน ในปี 2019 บริษัท มีหลักประกันมากกว่า $ 438 ล้านสําหรับนักลงทุน ในปี 2020 ลอเรนซ์โรเซนหุ้นส่วนผู้ก่อตั้งได้รับการตั้งชื่อตามกฎหมาย360 ว่าเป็นไททันแห่งบาร์โจทก์ ทนายความของ บริษัท หลายคนได้รับการยอมรับจาก Lawdragon และ Super Lawyers

ติดตามเราสําหรับการอัปเดตบน LinkedIn:รวมถึงการทํางานร่วมกันของแบรนด์ต่างๆตลาดตัวกระตุ้นโรตารีตั้งเป้าเติบโต 800.99 ล้านเหรียญสหรัฐ| การเติบโตของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมเพื่อผลักดันอุปสงค์| เทคนาวิโอ
Technavio (PRNewsfoto/Technavio)
ข่าวโดย

เทคนาวิโอ
22 เม.ย. 2022, 20:00 ET

แชร์บทความนี้

นิวยอร์ก, 22 เมษายน 2022 /PRNewswire/ — รายงานตลาดตัวกระตุ้นแบบหมุนโดย Technavio ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดปัจจุบันและการเติบโตในตลาดระหว่างปี 2021 ถึง 2026 รายงานนี้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและการวิเคราะห์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยให้ลูกค้ากําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ดีที่สุดและตัดสินใจเส้นทางที่เหมาะสมโดยแตะโอกาสที่กําลังจะมาถึงทั้งหมด

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดตัวกระตุ้นโรตารีตามผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดที่มีชื่อว่าตลาดตัวกระตุ้นโรตารีตามผลิตภัณฑ์และภูมิศาสตร์ – การคาดการณ์และการวิเคราะห์ 2022-2026
เพื่อช่วยให้ธุรกิจขยายการเข้าถึงของพวกเขาโดยการกําหนดเป้าหมายพื้นที่เฉพาะ Technavio วิเคราะห์ตลาดตัวกระตุ้นโรตารีตามผลิตภัณฑ์ (ตัวกระตุ้นโรตารีนิวเมติกตัวกระตุ้นโรตารีไฟฟ้าและตัวกระตุ้นโรตารีไฮดรอลิก) และภูมิศาสตร์ (อเมริกาเหนือยุโรป APAC ตะวันออกกลางและแอฟริกาและอเมริกาใต้)

กําหนดการตัดสินใจของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่เชื่อถือได้ในตลาดตัวกระตุ้นแบบหมุน อ่านรายงานตัวอย่างของเราเพื่อเพิ่มความมั่นใจ

การเติบโตของระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมจะมีความสําคัญในการผลักดันการเติบโตของตลาด การรวมระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตช่วยเพิ่มผลผลิตและประหยัดเวลาและแรงงาน ดังนั้น บริษัท ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นเซมิคอนดักเตอร์น้ํามันและก๊าซบรรจุภัณฑ์และการบินและอวกาศและการป้องกันกําลังรวมโซลูชันอัตโนมัติในสายการผลิตของพวกเขาเพื่อเพิ่มผลผลิต การยอมรับโซลูชันระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความต้องการที่สําคัญสําหรับตัวกระตุ้นแบบหมุนในการใช้งานต่าง ๆ เช่นหน่วยประกอบกังหันก๊าซและการใช้งานอื่น ๆ

ปัจจัยดังกล่าวหลายอย่างควบคู่ไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทางคาดว่าจะผลักดันตลาดตัวกระตุ้นโรตารีทั่วโลกเพื่อให้บรรลุการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 800.99 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2021 ถึง 2026

นอกจากนี้การถือกําเนิดของตัวกระตุ้นไฟฟ้าใต้น้ําที่ป้องกันน้ําท่วมจะช่วยเพิ่มการเติบโตของตลาด อย่างไรก็ตามความผันผวนของราคาวัตถุดิบจะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาการคาดการณ์

รับสําเนาตัวอย่างรายงานเพื่อระบุปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลต่อการเติบโตในอนาคตของตลาด

Dominant Players Profiled in rotary actuators Market:

รายงานนําเสนอข้อมูลเช่นโปรไฟล์ บริษัท ผลิตภัณฑ์และบริการที่นําเสนอสถานะทางการเงินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และการพัฒนาล่าสุด ต่อไปนี้จะถูกระบุว่าเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาด

บริษัท เอบีบี จํากัด
AUMA Riester GmbH และ บริษัท เคจี
เคอร์ติส ไรท์ คอร์ป
บริษัท อีเมอร์สัน อิเล็คทริค จํากัด
โฟลว์เซิร์ฟ คอร์ป
ฮาร์โมนิคไดรฟ์ซิสเต็มอิงค์
ฮอลแลนด์โมชั่นกรุ๊ป
วิศวกรรมวิกฤต IMI
ลินัค เป็น
มิซูมิ กรุ๊ป อิงค์
Moog Inc.
บริษัท โอเรียนทอล มอเตอร์ จํากัด
ปาร์กเกอร์ ฮันนิฟิน คอร์ป
บริษัท เพนแทร์ จํากัด (มหาชน)
ร็อคเวลล์ออโตเมชั่นอิงค์
โรโตเมชั่นอิงค์
บริษัท โรโตรค จํากัด (มหาชน)
ชลัมเบอร์เกอร์ จํากัด
ซีเมนส์ เอจี
เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น
ทาเมซอน บีวี
ดับเบิลยู ดับเบิลยู เกรนเจอร์ อิงค์
ตลาดตัวกระตุ้นโรตารีทั่วโลกมีการกระจายตัวและมีการแข่งขันสูง ตลาดมีลักษณะโดยการปรากฏตัวของผู้ขายที่มุ่งเน้นหลายประเภทเน้นอุตสาหกรรมและมีความหลากหลาย ผู้ขายเหล่านี้แข่งขันกันในแง่ของราคาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์แบรนด์ความเสมอภาคและด้านอื่น ๆ Royal Online V2 ทั้งผู้เล่นที่จัดตั้งขึ้นและท้องถิ่นในตลาดมุ่งเน้นไปที่การสร้างความมั่นใจในการปรากฏตัวของช่องทาง omnichannel เพื่อเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตามผู้เล่นที่จัดตั้งขึ้นจะมีความได้เปรียบเหนือผู้ขายในท้องถิ่นในแง่ของการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเข้าซื้อกิจการของลูกค้า

ทําความเข้าใจว่าการซื้อรายงานฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับตลาดตัวกระตุ้นแบบหมุนสามารถนําคุณค่ามาสู่ธุรกิจของคุณได้อย่างไร รับรายงานตัวอย่างทันที

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ตลาดตัวกระตุ้นนิวเมติกทั่วโลก 2021-2025: คาดว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 758.67 ล้านเหรียญสหรัฐที่ 4.48% CAGR ขอรายงานตัวอย่าง

ตลาดตัวกระตุ้นไฮดรอลิกทั่วโลก 2021-2025: คาดว่าการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 426.60 ล้านเหรียญสหรัฐที่ 3.65% CAGR ขอรายงานตัวอย่าง

ขอบเขตตลาดตัวกระตุ้นโรตารี

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 4.52%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

800.99 ล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

4.11

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

อเมริกาเหนือ, ยุโรป, APAC, ตะวันออกกลางและแอฟริกา, และอเมริกาใต้

การมีส่วนร่วมของตลาด

APAC ที่ 32%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย เยอรมนี และฝรั่งเศส

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่จัดทําโพรไฟล์

ABB Ltd., AUMA Riester GmbH and Co. KG, Curtiss Wright Corp., Emerson Electric Co., Flowserve Corp., Harmonic Drive Systems Inc., Holland Motion Group, IMI Critical Engineering, LINAK AS, MISUMI Group Inc., Moog Inc., Moog Inc., Oriental Motor Co., Parker Hannifin Corp., Pentair Plc, Rockwell Automation Inc., Rotomation Inc., บริษัท โรโตร็อก จํากัด (มหาชน), บริษัท ชลัมเบอร์เกอร์ จํากัด, ซีเมนส์ เอจี, เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น, ทาเมสัน บีวี, บริษัท เทนแทร์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ร็อคเวลล์ ออโตเมชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท โรโตเมชั่น จํากัด (มหาชน), บริษัท โรโตร็อก จํากัด (มหาชน), บริษัท ชลัมเบอร์เกอร์ จํากัด, ซีเมนส์ เอจี, เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น, ทาเมซอน บีวี, บริษัท เทเมสัน บีวี, โรโตเมชั่น อิงค์ และ ดับเบิลยู ดับเบิลยู.ดับเบิลยู. เกรนเจอร์ อิงค์

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

สารบัญ:

1. บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับลักษณะตลาดโลก

นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิตลาดตามภูมิศาสตร์

นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์

นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเติบโตที่เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับการวางตําแหน่งตลาดผู้ขาย

2. ภูมิทัศน์ของตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด

นิทรรศการ 09: ตลาดแม่

นิทรรศการ 10: ลักษณะของตลาด

3.ตลาดขนาด

3.1 คําจํากัดความของตลาด

นิทรรศการ 11: การเสนอขายของผู้ขายที่รวมอยู่ในคําจํากัดความของตลาด

3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด

นิทรรศการ 12: กลุ่มตลาด

3.3 ขนาดตลาด 2021

3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2564-2569

นิทรรศการ 13: แผนภูมิเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 14: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 15: แผนภูมิเกี่ยวกับตลาดโลก: การเติบโตของปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 16: ตารางข้อมูลในตลาดโลก: การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

4. การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง

4.1 สรุปห้ากําลัง

นิทรรศการ 17: การวิเคราะห์ห้ากองกําลัง – การเปรียบเทียบระหว่างปี 2021 และ 2026

4.2 อํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ

นิทรรศการ 18: แผนภูมิเกี่ยวกับอํานาจการต่อรองของผู้ซื้อ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญ 2021 และ 2026

4.3 อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์

นิทรรศการ 19: อํานาจการต่อรองของซัพพลายเออร์ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.4 ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันใหม่

นิทรรศการ 20: ภัยคุกคามของผู้เข้าแข่งขันรายใหม่ – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.5 การคุกคามของสารทดแทน

นิทรรศการ 21: ภัยคุกคามของสารทดแทน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.6 ภัยคุกคามจากการแข่งขัน

นิทรรศการ 22: ภัยคุกคามจากการแข่งขัน – ผลกระทบของปัจจัยสําคัญในปี 2021 และ 2026

4.7 สภาพตลาด

นิทรรศการ 23: แผนภูมิเกี่ยวกับสภาวะตลาด – ห้ากองกําลัง 2021 และ 2026

5. การแบ่งส่วนตลาดตามผลิตภัณฑ์

5.1 กลุ่มตลาด

นิทรรศการ 24: แผนภูมิเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 25: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

5.2 การเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์

นิทรรศการ 26: แผนภูมิเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์

นิทรรศการ 27: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบตามผลิตภัณฑ์

5.3 ตัวกระตุ้นโรตารี่นิวเมติก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 28: แผนภูมิเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีนิวเมติก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 29: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีนิวเมติก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 30: แผนภูมิเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีนิวเมติก – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 31: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีนิวเมติก – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.4 ตัวกระตุ้นโรตารี่ไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 32: แผนภูมิเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารี่ไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 33: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีไฟฟ้า – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 34: แผนภูมิเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารีไฟฟ้า – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

นิทรรศการ 35: ตารางข้อมูลเกี่ยวกับตัวกระตุ้นโรตารี่ไฟฟ้า – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

5.5 ตัวกระตุ้นโรตารี่ไฮดรอลิก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026