สมัครยูฟ่าเบท สมัครบาคาร่า UFABET เว็บคาสิโน UFABET พนันบอลยูฟ่า

สมัครยูฟ่าเบท สมัครบาคาร่า UFABET เว็บคาสิโน UFABET พนันบอลยูฟ่า App UFABET ไลน์ยูฟ่าเบท ID Line UFABET พนันบอลเบทยูฟ่า คาสิโน UFABET เว็บบาคาร่า UFABET สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอล สมัครเว็บบอลออนไลน์ สมัครพนันบอล สมัครบอลออนไลน์

ในส่วนการเงินทางอินเทอร์เน็ตในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน มูลค่าธุรกรรมการซื้อของสำหรับบัตรเครดิตและบริการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 37.8% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของสมาชิกบัตร Rakuten ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งของยอดซื้อที่หมุนเวียนส่งผลให้ราย

ได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มขึ้น กำไรเติบโตอย่างโดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ด้านบริการหลักทรัพย์ รายได้และกำไรเติบโตอย่างมาก รวมถึงการเพิ่มขึ้น 259.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนในรายได้จากการซื้อขายหุ้นในประเทศ โดยได้รับแรงหนุนจากการฟื้นฟูตลาดการเงิน ในด้านบริการธนาคาร ยอดสินเชื่อเติบโตอย่างแข็งแกร่งส่งผลให้รายรับดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น

จากผลข้างต้น กลุ่มการเงินทางอินเทอร์เน็ตบันทึกรายได้ 97,866 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 66.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรของกลุ่มเติบโต 161.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 21,582 ล้านเยน

ในส่วนอื่นๆ ในช่วงครึ่งแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน รายได้จากการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่งในบริการโทรคมนาคม อันเนื่องมาจากการเติบโตของบริการคลาวด์และบริการโทรศัพท์สำหรับสมาร์ทโฟน นอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการแล้ว แผนกกีฬาอาชีพทำสถิติยอดขายตั๋วฤดูกาลประจำปีที่สูงเป็นประวัติการณ์ด้วยผลงานที่แข็งแกร่งของทีมเบสบอล

ส่งผลให้รายรับในกลุ่มดังกล่าวอยู่ที่ 16,082 ล้านเยน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่กำไรของกลุ่มอยู่ที่ 1,630 ล้านเยน เพิ่มขึ้น 56.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เราคาดการณ์ว่าการใช้บริการของเราในญี่ปุ่นจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งรวมถึงอีคอมเมิร์ซและกา

รท่องเที่ยว ส่งผลให้มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง ในบริการทางการเงิน แม้ว่าจะมีผลกระทบในระดับหนึ่งจากเงื่อนไขทางการเงิน แต่เราคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องของรายได้ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันภายใน Rakuten Group Rakuten จะยังคงทำการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรและการลงทุนเชิงรุกในด้านที่มีการเติบโตสูง เช่น e-book โดยมุ่งหวังผลตอบแทนก่อนกำหนด เพื่อสร้างโอกาสทางรายได้ระยะกลางถึงระยะยาวให้มากขึ้น

ในขณะที่ทำการลงทุนเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ Rakuten ตั้งใจที่จะเกินผลประกอบการทางการเงินของปีงบประมาณก่อนหน้าในปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2013

Rakuten, Inc. และบริษัทในเครือไม่เปิดเผยการคาดการณ์รายได้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจเหล่านี้รวมถึงธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความไม่แน่นอนสูงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตลาดที่มีความผันผวนสูงเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์รายได้

3. เรื่องที่เกี่ยวกับข้อมูลสรุป (อื่นๆ)(1) การเปลี่ยนแปลงในบริษัทย่อยที่สำคัญในงวดปัจจุบันไม่มีรายการที่จะรายงาน(2) โครงร่างการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและประมาณการทางบัญชี(การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กำหนดใน IFRS)

นอกเหนือจากกรณีที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่กลุ่มบริษัทใช้ในการสรุปงบการเงินสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยทั่วไปยังคงเหมือนเดิมกับนโยบายการบัญชีที่นำมาใช้ในงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีก่อนหน้า นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คำนวณโดยใช้อัตราภาษีที่แท้จริงประจำปีโดยประมาณ

ผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีใหม่มาใช้กลุ่มบริษัทเริ่มนำมาตรฐานการบัญชีดังต่อไปนี้มาใช้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีบัญชีปัจจุบันมาตรฐานเหล่านี้ได้รับการรับรองตามบทบัญญัติเฉพาะกาลที่เกี่ยวข้อง และการนำมาตรฐานข้างต้นไปใช้ไม่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อช่วงหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556

หมายเหตุ(1) การเปลี่ยนแปลงในบริษัทย่อยที่สำคัญในงวดปัจจุบั(การเปลี่ยนแปลงในบริษัทย่อยที่กำหนดส่งผลให้ขอบเขตการรวมบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง): N(2) การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีและการเปลี่ยนประมาณการทางบัญ1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กำหนดใน IFRS: ใช่

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีอันเนื่องมาจากสาเหตุอื่น: ไม่ใช3. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี: ไม่ใช(3) จำนวนหุ้นที่ออก (หุ้นสามัญ1. จำนวนหุ้นที่ออก ณ สิ้นงวด (รวมหุ้นซื้อคืน1,322,101,200 หุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556)

1,320,626,600 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25552. จำนวนหุ้นซื้อคืน ณ สิ้นงว6,087,089 หุ้น (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 25566,007,996 หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555)3. จำนวนหุ้นเฉลี่ยระหว่างงวด (สะสมตั้งแต่ต้นงวด1,315,045,254 หุ้น (หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

25561,313,700,076 หุ้น (หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555(บันทึก) Rakuten, Inc. ได้ทำการแบ่งหุ้น 100 ต่อ 1 เกี่ยวกับหุ้นของหุ้นสามัญในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนหุ้นเฉลี่ยในระหว่างงคำนวณภายใต้สมมติฐานว่าการแยกหุ้นมีผลเมื่อต้นงวดก่อนหน้า ปี.

ข้อบ่งชี้ในการดำเนินกระบวนการตรวจสอบรายไตรมาสรายงานทางการเงินรายไตรมาสนี้ไม่ได้จัดทำขึ้นสำหรับการตรวจสอบรายไตรมาสตามพระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยน ในขณะที่เปิดเผยรายงานผลประกอบการรายไตรมาสนี้ ขั้นตอนการสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสตามพระราชบัญญัติเครื่องมือทางการเงินและการแลกเปลี่ยนยังไม่เสร็จสิ้น
คำอธิบายเกี่ยวกับการใช้การประมาณการกำไรอย่างเหมาะสม และเรื่องพิเศษอื่นๆ

Rakuten Group ใช้ IFRS เป็นครั้งแรกในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และจากปีที่แล้ว (ช่วงเดือนธันวาคม 2555) เราได้เปิดเผยงบการเงินรวมตาม IFRRakuten, Inc. และบริษัทในเครือไม่เปิดเผยการคาดการณ์รายได้เนื่องจากการดำเนินธุรกิจเหล่านี้รวมถึงธุรกิจบริการอินเทอร์เน็ตที่มีความไม่แน่นอนสูงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ธุรกิจหลักทรัพย์ซึ่งผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับตลาดที่มีความผันผวนสูงเป็นอย่างมาก สิ่งนี้ทำให้เราไม่สามารถคาดการณ์รายได้

ข้อมูลข้างต้นนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทเป็นภาษาญี่ปุ่นในขั้นต้น เนื่องจากมีการเปิดเผยข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมเพื่อส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์โตเกียว การแปลสรุปภาษาอังกฤษนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น หากมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการแปลภาษาอังกฤษนี้กับฉบับภาษาญี่ปุ่นดั้งเดิม โปรดดูฉบับภาษาญี่ปุ่น ข้อมูลทางการเงินต่อไปนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (“IFRS”)

*สามารถดูรายงานฉบับเต็มได้ที่:http://global.rakuten.com/corp/investors/documents/pdf/13Q2tanshin_E.pdfเกี่ยวกับ Rakuten

Rakuten, Inc. (TSE JASDAQ:4755) เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตชั้นนำของโลก โดยให้บริการที่เน้นผู้บริโภคและธุรกิจที่หลากหลาย รวมถึงอีคอมเมิร์ซ eBooks & eReading การเดินทาง การธนาคาร หลักทรัพย์ บัตรเครดิต ประกันภัย เงินอิเล็กทรอนิกส์ พอร์ทัลและสื่อ การตลาดออนไลน์ โ

ลจิสติกส์ และกีฬาอาชีพ Rakuten ได้รับเลือกจาก Forbes ให้เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมสูงสุดอันดับ 7 ของโลกในปี 2555 และกำลังขยายตัวไปทั่วโลก และปัจจุบันมีการดำเนินงานทั่วทั้งอเมริกา ยุโรป เอเชีย และโอเชียเนีย Rakuten ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 มีสำนักงานใหญ่ในกรุงโตเกียว มีพนักงานกว่า 10,000 คนและพนักงานพันธมิตรทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ http://global.rakuten.com/corp/

รายชื่อผู้ติดต่Rakuten Investor Relationsinvestor-relations@mail.rakuten.com http://global.rakuten.com/corp/investors/ or Rakuten Public Relations Email: pr@mail.rakuten.com Tel: +81-50-5817-1104Time Inc. แต่งตั้งเจฟฟ์ แบร์สโตว์ รองประธานริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน05 สิงหาคม 2556 12:01 น. เวลาออมแสงตะวันออนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ย. 2562 Time Inc.

แต่งตั้งเจฟฟรีย์ เจ. แบร์สโตว์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน เขาจะรับผิดชอบหน้าที่และกลยุทธ์ทางการเงินของ Time Inc. รวมถึงการบัญชีทั้งหมด , การจัดทำงบประมาณ, การรายงานและกิจกรรมทางภาษี นอกจากนี้ เขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริการลูกค้า ไอที และการผลิต นอกจากนี้ เขายังจะเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของ Joseph A. Ripp ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ Time Inc. ที่แยกตัวออกจาก Time Warner

“ความรู้ที่ลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจสื่อและความเชี่ยวชาญด้านการเงินของบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งของเขาจะเป็นทรัพย์สินหลักในขณะที่เรากำหนดอนาคตที่เป็นอิสระของเรา”

ทวีตนี้นาย Bairstow สมัครยูฟ่าเบท จะสืบทอดตำแหน่งต่อจาก Howard Averill ซึ่งกำลังเข้าสู่บทบาทใหม่ของเขาในฐานะรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Time Warner

“เจฟฟ์เป็นผู้บริหารด้านการเงินและปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยม และฉันเชื่อว่าเขาเป็นตัวเลือกในอุดมคติที่จะช่วยแนะนำ Time Inc. ในขณะที่มันกลายเป็นบริษัทมหาชน” นาย Ripp กล่าว “ความรู้ที่ลึกซึ้งของเขาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในธุรกิจสื่อและความเชี่ยวชาญด้านการเงินของบริษัทมหาชนที่แข็งแกร่งของเขาจะเป็นทรัพย์สินหลักในขณะที่เรากำหนดอนาคตที่เป็นอิสระของเรา”

คุณ Bairstow ร่วมงานกับ Time Inc. จาก Digital First Media (DFM) ซึ่งเขาเป็นประธาน คุณสมบัติ Digital First Media รวมกันเป็นเครือข่ายหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองในสหรัฐอเมริกา มันดำเนินการ MediaNews Group, คุณสมบัติของสื่อแห่งศตวรรษที่ 21 (เดิมชื่อ Journal Register Company) และ Digital First Ventures DFM เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 66 ล้านคนต่อเดือนด้วยผลิตภัณฑ์หลายแพลตฟอร์มมากกว่า 800 รายการใน 18 รัฐ มีแบรนด์สื่อที่มีชื่อเสียงเช่นSan Jose Mercury NewsและDenver Postซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน 75 ฉบับ

ที่ DFM คุณ Bairstow ช่วยบริษัทขยายขอบเขตการเข้าถึงแบรนด์สื่อหลักในทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งท้ายที่สุดแล้วรายได้ทางดิจิทัลก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอใหม่ๆ ของ DFM ได้แก่ AdTaxi Private Exchange ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนโฆษณาแบบ

หลายแพลตฟอร์มที่ให้โอกาสในการโฆษณาที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ DFM ยังได้พัฒนาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญเพื่อพัฒนาและขยายขอบเขตเนื้อหาใหม่ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มผู้ชม ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้อ่าน และให้บริการผู้โฆษณาได้ดียิ่งขึ้น ก่อนการก่อตั้ง DFM และการแต่งตั้งเป็นประธาน นาย Bairstow ใช้เวลาหนึ่งปีในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท Journal Register Company

“ผมมีความเคารพอย่างสูงสุดต่อธุรกิจที่ Time Inc. สร้างขึ้น” นายแบร์สโตว์กล่าว “ฉันแบ่งปันความกระตือรือร้นของ Joe เกี่ยวกับศักยภาพของ Time Inc. ในฐานะบริษัทมหาชน และฉันตื่นเต้นที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่จะช่วยทำให้เป็นจริง ฉันรู้สึกว่าประสบการณ์ล่าสุดของฉันที่ DFM จะช่วยให้เราใช้ประโยชน์จากแบรนด์และเนื้อหาหลักของเราเพื่อปลดล็อกแหล่งรายได้ใหม่ที่มีความหมาย ฉันแทบรอไม่ไหวที่จะเริ่มต้น”

คุณแบร์สโตว์นำประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในฐานะผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินและปฏิบัติการทั้งในบริษัทภาครัฐและเอกชน เขาเป็นรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ CCBR-Synarc, Inc. ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการทดลองทางคลินิกและการสร้างภาพ โดยที่เขายังดำรงตำแหน่งประธ

านแผนก Global Imaging อีกด้วย ก่อนหน้านี้ เขาใช้เวลาสองปีในตำแหน่งรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Dendrite International, Inc. ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านการขาย การตลาด และโซลูชันการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมยาทั่วโลก ในบทบาทนี้ เขาดูแลการดำเนินงานทางการเงินทั้งหมด รวมถึงการวางแผน นักลงทุนสัมพันธ์ เทคโนโลยี และการตรวจสอบภายใน

ก่อนหน้านี้ เขาใช้เวลาหลายปีที่ Health Net, Inc. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการดูแลสุขภาพที่มีการจัดการสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ในบทบาทต่างๆ รวมถึงประธานฝ่ายรัฐบาลและบริการพิเศษ และรองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของ Health Net-California ซึ่งเป็น HMO ระดับเรือธงของบริษัท ก่อนหน้านี้เขาดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริการอเมริกาและ RelayHealth เขาเริ่มต้นอาชีพของเขาที่ Ernst & Young

คุณ Bairstow สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Vanderbilt และได้รับปริญญาโทบริหารธุรกิจจาก Owen School of Business ของ Vanderbiltเกี่ยวกับไทม์อิงค์

Time Inc. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Time Warner เป็นหนึ่งในบริษัทสื่อที่มีตราสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลก ผลิตภัณฑ์หลายแพลตฟอร์มของบริษัทเข้าถึงชาวอเมริกันมากกว่า 130 ล้านคนในแต่ละเดือน ด้วยแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลเช่น TIME, PEOPLE, SPORTS ILLUSTRATED, InStyle และ REAL SIMPLE

ทำให้ Time Inc. เป็นแหล่งรวมกิจกรรมและแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เช่น FORTUNE 500, TIME 100, PEOPLE’s Most Beautiful และ SPORTS ILLUSTRATED’S Sportsman of the YearEnsequence แต่งตั้ง David Kline เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
มีประสบการณ์ด้านสื่อมากกว่า 30 ปีเพื่อดูแลการริเริ่มของบริษัทเทคโนโลยีโทรทัศน์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของโฆษณาเชิงโต้ตอบ

05 สิงหาคม 2556 11:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
พอร์ตแลนด์ แร่ และนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Esequence ซัพพลายเออร์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์โทรทัศน์ขั้นสูง ประกาศแต่งตั้ง David Kline เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ในบทบาทของเขา คุณ Kline จะเป็นผู้นำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโฆษณาเชิงโต้ตอบที่เป็นนวัตกรรมใหม่และทำงานร่วมกับผู้จัดจำหน่าย โปรแกรมเมอร์ และผู้โฆษณา คุณ Kline ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการโฆษณาขั้นสูงสำหรับ Ensequence ตั้งแต่เดือนกันยายน 2555 โดยเขาจะรายงานตรงต่อประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Peter Low โดยตรง

“เราตื่นเต้นมากที่มีเดวิดเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเรา”ทวีตนี้“เราตื่นเต้นมากที่มี David มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม” Mr. Low กล่าว “การมาถึงของเขาเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการผลักดันสู่การโฆษณาขั้นสูง และเราไม่สามารถมีผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จมากกว่านี้เพื่อเป็นผู้นำได้ เขาเป็นคนแรกที่แนะนำโฆษณาแบบโต้ตอบและระบุตำแหน่งได้ในบริษัทเคเบิลรายใหญ่ และช่วยให้บริษัทเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในด้านการเติบโตของรายได้จากโฆษณาในเครือข่ายและตลาดท้องถิ่น ประสบการณ์ของเขาจะช่วยให้เราปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและแนะนำลูกค้าของเราในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด”

ก่อนที่จะร่วมงานกับ Ensequence คุณ Kline เคยเป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Cablevision Media Sales ซึ่งเขาดูแลการปฏิบัติงานประจำวันสำหรับธุรกิจโฆษณาของ Cablevision รวมถึงเคเบิลในพื้นที่ การเชื่อมต่อระหว่างกัน ช่องข่าวระดับภูมิภาค เครือข่ายเคเบิลระดับ

ประเทศ หนังสือพิมพ์ และผลิตภัณฑ์โฆษณาขั้นสูง . ที่ Cablevision David เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการโฆษณาขั้นสูงด้วยการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และแอปพลิเคชัน 18 รายการและเป็นรายแรกๆ สำหรับอุตสาหกรรมเคเบิล รวมถึงรายแรกที่สามารถระบุที่อยู่ได้ ช่องทางผู้ลงโฆษณาเฉพาะรายแรก ข้อเสนอแรกสำหรับผู้โฆษณาของอีเมลและการปฏิบัติตามข้อความ SMS ด้วย RFI และการแทรกโฆษณาแบบไดนามิกครั้งแรกลงใน VOD

“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะเข้าร่วมกับองค์กรที่มีบทบาทสำคัญและกำลังขยายตัวในวิวัฒนาการของการโฆษณาเชิงโต้ตอบ” นายไคลน์กล่าว นับตั้งแต่การก่อตั้งบริษัท Ensequence ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อจุดตัดของโทรทัศน์และโฆษณา และฉันตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมทีมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังที่ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมและมอบประสบการณ์ทางโทรทัศน์ที่เหนือกว่า”

ก่อนหน้านี้ในอาชีพของเขา คุณ Kline ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของ Sportschannel Ohio (ปัจจุบันคือ Fox Sports Ohio) และดำรงตำแหน่งที่ Showtime Networks, Inc.; Harte Hanks เคเบิล, Inc.; และวอร์เนอร์เคเบิ้ลเกี่ยวกับ เอนซีเควนซ์

Ensequence, Inc. นำเสนอชุดผลิตภัณฑ์ขั้นสูงที่ช่วยให้โปรแกรมเมอร์ ผู้ให้บริการ และผู้โฆษณาสามารถผลักดันการมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพิ่มการจัดอันดับโปรแกรม ประสิทธิภาพการโฆษณา และโอกาสในการโฆษณาใหม่ๆ ผ่านสายเคเบิล ดาวเทียม โทรคมนาคม และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ลูกค้าของ Ensequence ประกอบด้วยโปรแกรมเมอร์และผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดและสร้างสรรค์ที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อ: NBCUniversal, Viacom Media

Networks, Showtime Networks, Turner Broadcasting, HBO, QVC, WE TV, MSG, Fuse, Comcast, Time Warner Cable, DISH Network และ Verizon . นอกจากนี้ Ensequence ยังใช้งานได้บนแพลตฟอร์มอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อหลายเครื่อง นักลงทุนหลักของ Esequence คือ Myrian Capital ( www.myriancapital.com) บริษัทบริหารเงินทุนที่กำลังเติบโตพร้อมการลงทุนด้านการสื่อสารผ่านวิดีโอ สื่อมือถือ และโซลูชันการโฆษณาขั้นสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.ensequence.com และติดตาม Ensequence บน Twitter

สเตอร์จิส, SD–( บิสิเนส ไวร์ )– 25 ค.ศ. 2014 Indian Motorcycle ® บริษัทรถจักรยานยนต์แห่งแรกของอเมริกา ประกาศรายละเอียดที่ทุกคนรอคอยสำหรับรถจักรยานยนต์ Indian® Chief® รุ่นใหม่ประจำปี 2014 ก่อนที่แฟน ๆ มอเตอร์ไซค์หลายพันคนจะเข้าชมพิพิธภัณฑ์มอเตอร์ไซค์สเตอร์กิสและหอเกียรติยศในตัวเมืองสเตอร์กิสเมื่อเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม Indian Motorcycle ได้เปิดตัวรถยนต์ทั้งสามรุ่นซึ่งประกอบด้วย Indian Chief line up พิธีเปิดเผยและงานเลี้ยงส่งสัญญาณจุดเปลี่ยนในประวัติศาสตร์การขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยการต่ออายุแบรนด์ที่เก่าแก่และเป็นตำนานที่สุดของอเมริกา

“ผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนที่ซื้อจักรยานยนต์จำนวนจำกัดเหล่านี้จะเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงอดีตอันมั่งคั่งของอินเดียและอนาคตอันไร้ขอบเขต”

ทวีตนี้2014 Indian Chief Classic (เริ่มขาย MSRP: 18,999 เหรียญสหรัฐ)Indian Chief Classic รุ่นใหม่เป็นเรือลาดตระเวนที่ทรงพลังและบริสุทธิ์ ซึ่งดัดแปลงมาจากองค์ประกอบการออกแบบที่สำคัญในมรดกตกทอด แต่แฝงไว้ด้วยการออกแบบ วิศวกรรม และเทคโนโลยีขั้นสูง โดดเด่นด้วยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ เช่น บังโคลนทรงโค้ง อานม้าหนังแท้ อุปกรณ์ติดตั้งบนถังน้ำมันแบบคลาสสิก การออกแบบถังน้ำมันแบบหยดน้ำ และฝากระโปรงหน้าแ

บบมีไฟส่องสว่าง 2014 Indian Chief Classic มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมคุณสมบัติระดับพรีเมียมมากมาย เช่น โครเมียมไร้จุดสิ้นสุด การจุดระเบิดด้วยกุญแจ ABS ระบบครูซคอนโทรล เค้นโดยสาย ท่อไอเสียคู่ที่แท้จริง ล้อซี่ลวดโครเมียมคุณภาพสูง ฝาครอบก้ามปูเบรก เฟรมอลูมิเนียมหล่อพร้อม ระบบดูดอากาศในตัว และอีกมากมาย

Indian Chief Classic เช่นเดียวกับรุ่น Indian Chief ปี 2014 ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Thunder Stroke™ 111 ดีไซน์คลีนชีตใหม่ทั้งหมด โรงไฟฟ้าระดับแนวหน้านี้มีกำลังแรงสั่นสะเทือนบนพื้นถนน 111 ลูกบาศก์นิ้วและแรงบิด 119 ฟุต-ปอนด์ ดึงการออกแบบอันทรงพลังจากเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์อินเดียนในตำนานที่ผสานเข้ากับวิศวกรรมที่ยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีขั้นสูง Thunder Stroke 111 เป็นเครื่องยนต์วีทวินระบายความร้อนด้วยอากาศ 4

9 องศา พร้อมเกียร์โอเวอร์ไดรฟ์ 6 สปีด พร้อมการตกแต่งและสัมผัสภายนอกระดับพรีเมียมที่ไม่มีใครเทียบได้ มอบความอุ่นใจให้กับเจ้าของที่มาจากการตรวจสอบบนถนนและห้องปฏิบัติการทดสอบกว่าสองล้านไมล์ และความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม 60 ปีของ Polaris Industries

2014 Indian Chief Vintage (เริ่มขาย MSRP: $20,999)Indian Chief Vintage ใหม่เป็นรถเปิดประทุนแบบนิ่มที่ยกระดับสไตล์มอเตอร์ไซค์อินเดียนอันเป็นเอกลักษณ์ไปสู่อีกระดับด้วยรายละเอียดแบบทำมือและสุนทรียภาพอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว Indian Chief Vintage นำเสนอกระเป๋าห

นังนิ่มด้านคุณภาพที่ปลดเร็ว ขอบหนัง ปลายบังโคลนโครเมียม ป้ายโครเมียมโบราณที่บังโคลนหน้า และกระจกบังลมแบบปลดเร็วสำหรับการติดตั้งหรือถอดออกง่าย ประกอบด้วยคุณลักษณะมาตรฐานระดับพรีเมียมแบบเดียวกันกับ Indian Chief Classic และมีองค์ประกอบการออกแบบที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกัน เช่น บังโคลนทรงโค้ง ล้อแบบมีเชือกผูก ยางสีขาว แผงหน้าปัดแบบติดถังน้ำมัน และการตกแต่งด้วยโครเมียมอย่างครอบคลุมทั่วทั้งคัน นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ Thunder Stroke 111 ใหม่

2014 Indian Chieftain (ราคาเริ่มต้นที่ MSRP: $22,999) IndianChieftain มอเตอร์ไซค์อินเดียคันแรกในประเภทนี้ 2014 Indian Chieftain รักษาสไตล์ Indian Chief ในตำนาน ในขณะที่ยกระดับเครื่องจักรที่ล้ำหน้าขึ้นอีกระดับด้วยคุณสมบัติขั้นสูงและความสะดวกสบายระดับพรีเมียม

Chieftain แตกต่างจากรถจักรยานยนต์อินเดียคันอื่นๆ ที่เคยทำมา มีแฟริ่งพร้อมไฟสำหรับขับขี่ในตัว และกระจกบังลมไฟฟ้าถือเป็นรายแรกในอุตสาหกรรมสำหรับแฟริ่งแบบติดตั้งบนส้อม คุณสมบัติมาตรฐานรวมถึงกระเป๋าข้างแบบแข็งที่มีการล็อคจากระยะไกลและที่ยึดแบบปลดเร็ว ระบบเสียงที่ให้เอาต์พุตสูงพร้อมการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Bluetooth® ในตัว และระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง

“เมื่อเราเข้าซื้อกิจการ Indian Motorcycle เมื่อสองปีที่แล้ว เราตั้งใจที่จะรวบรวมจิตวิญญาณ จิตวิญญาณ และมรดกอันเป็นตำนานของแบรนด์อเมริกันอันเป็นสัญลักษณ์นี้ และจากนั้นผสมผสานเข้ากับการออกแบบที่เหนือชั้น วิศวกรรม และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย” กล่าว สก็อตต์ ไวน์ ซีอีโอของ Polaris

Industries Inc. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Indian Motorcycle “ในคืนวันเสาร์ เราได้เปิดเผยโมเดลใหม่ของ Indian Chief อันน่าทึ่งสามรุ่น ซึ่งแสดงถึงผลลัพธ์ของการเดินทางของเราและอนาคตของแบรนด์นี้ มันเป็นวันแห่งชัยชนะสำหรับพวกเราทุกคน และผมรู้ว่าแฟน ๆ มอเตอร์ไซค์ทั่วโลกต่างภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับเราในการเฉลิมฉลอง Indian Motorcycle และตระหนักว่าตัวเลือกในรถจักรยานยนต์ของอเมริกายังคงดำเนินต่อไป”

ครั้งแรกในปี 1901เพื่อเป็นการรำลึกถึงอดีตของ Indian Motorcycle ผู้นำชาวอินเดียคนแรกในปี 1901 ที่ออกจากสายการผลิตของอินเดียใน Spirit Lake นั้น IA จะถูกระบุด้วยป้ายรุ่นจำนวนจำกัด โดยหมายเลขระหว่างหนึ่งถึงปี 1901 จักรยานหายากเหล่านี้จะสะท้อนถึงปีที่ชาวอินเดียก่อตั้งโดย Oscar Hedstrom และ George Hendee ในเมืองสปริงฟิลด์ รัฐแมสซาชูเซตส์ Steve Menneto รองประธานฝ่ายรถจักรยานยนต์ของ Polaris กล่าวว่า “เรา

มีความรอบคอบมากในการให้เกียรติประวัติศาสตร์อันเป็นเรื่องราวของ Indian Motorcycle ในขณะเดียวกันก็สร้างรากฐานสำหรับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง” “ผู้โชคดีเพียงไม่กี่คนที่ซื้อจักรยานยนต์จำนวนจำกัดเหล่านี้จะเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ซึ่งสะท้อนถึงอดีตอันมั่งคั่งของอินเดียและอนาคตอันไร้ขอบเขต” ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์อินเดียทั่วประเทศ

การวาง จำหน่ายIndian Motorcycles กำลังเพิ่มตัวแทนจำหน่ายทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก และกำลังวางแผนที่จะมีตัวแทนจำหน่าย 125-140 ในอเมริกาเหนือและ 70 รายในต่างประเทศภายในสิ้นปีนี้ ไลน์ผลิตภัณฑ์ Indian Chief ปี 2014 เต็มรูปแบบพร้อมให้สั่งซื้อแล้วและจะมาถึงตัวแทนจำหน่

ายในเดือนกันยายน พร้อมกับเสื้อผ้า ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริมอีกมากมาย การสาธิตการขี่มอเตอร์ไซค์ของอินเดียจะมีให้บริการที่งานของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเริ่มในเดือนสิงหาคม เยี่ยมชม www.indianmotorcycle.com เพื่อดูตารางการสาธิตทัวร์ หรือค้นหาตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์อินเดียใกล้บ้านคุณ และดูสายผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป ที่ www.indianmotorcycle.comติดตามเราบน Twitter ที่www.twitter.com/indianmotocycleและกด Like Us ที่ www.facebook.com/indianmotorcycle

เกี่ยวกับ INDIAN MOTORCYCLE®Indian Motorcycle ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Polaris Industries Inc. (NYSE: PII) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด เป็นบริษัทรถจักรยานยนต์แห่งแรกของอเมริกา Indian Motorcycle ก่อตั้งขึ้นในปี 1901 ชนะใจนักบิดมอเตอร์ไซค์ทั่วโลก และได้รับชื่อเสียงในฐานะหนึ่งใ

นแบรนด์ที่เป็นตำนานและโด่งดังที่สุดของอเมริกา ผ่านการครอบงำการแข่งขันที่ไม่มีใครเทียบได้ ความสามารถทางวิศวกรรม และนวัตกรรมนับไม่ถ้วนและเป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรม ทุกวันนี้มรดกและความหลงใหลนั้นกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของแบรนด์ใหม่ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ www.indianmotorcycle.com

เกี่ยวกับ POLARIS® INDUSTRIESPolaris เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมพาวเวอร์สปอร์ตที่ได้รับการยอมรับด้วยยอดขายประจำปี 2555 ที่ 3.2 พันล้านดอลลาร์ Polaris ออกแบบ วิศวกร ผลิต และทำการตลาดยานพาหนะทางวิบากคุณภาพสูง ซึ่งรวมถึงรถเอทีวี (All-Terrain) และรถ Polaris RANGER ® และRZR ®แบบเคียงข้างกัน สโนว์โมบิล รถจักรยานยนต์ และยานพาหนะขนาดเล็ก

Polaris เป็นหนึ่งในผู้นำการขายระดับโลกสำหรับทั้งสโนว์โมบิลและรถออฟโรด และได้สร้างสถานะในตลาดรถครุยเซอร์รุ่นเฮฟวี่เวทและทัวร์ริ่งด้วยแบรนด์ Victory และ Indian Motorcycle นอกจากนี้ Polaris ยังคงลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ขนาดเล็กบนถนนทั่วโลกด้วย Global Electric

Motorcars (GEM), Goupil Industrie SA, Aixam Mega SAS และยานพาหนะที่พัฒนาภายใน Polaris ยกระดับประสบการณ์การขับขี่ด้วยกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแบรนด์ Polaris และ KLIM และอุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนของ Polaris

Polaris Industries Inc. ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “PII” และบริษัทรวมอยู่ในดัชนีราคาหุ้น S&P Mid-Cap 400ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ของ Polaris สามารถหาได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Polaris หรือเมื่อใดก็ได้ที่ www.polaris.com

Life Time Tri Maple Grove ท้าให้คุณลอง Tri ในวันที่ 24 ส.คไตรกีฬา Maple Grove ยินดีต้อนรับนักไตรกีฬามือสมัครเล่น คนเก่ง และตัวยง และมือใหม่ในกีฬาไตรกีฬา ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

05 สิงหาคม 2556 09:07 น. Eastern Daylight Time–( บิสิเนส ไวร์ )–Life Time Fitness (NYSE:LTM)อะไร:Life Time Tri Maple Grove ยินดีต้อนรับนักไตรกีฬามือสมัครเล่น คนเก่ง และตัวยง และผู้ที่กำลังพิจารณาเข้าร่วมกีฬาที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ งานจะเริ่มต้นและสิ้นสุดใน Weaver Lake Park ที่มีทิวทัศน์ของภูมิทัศน์ที่มีเสน่ห์ของ Maple Grove และชนบทของ Plymouth และ Corcoran นักไตรสามารถเลือกระยะทางได้ 2 ระยะ ได้แก่ ระยะสปรินต์และระยะทางระหว่างประเทศ ซึ่งทั้งสองแบบเปิดสำหรับบุคคลและทีมวิ่งผลัด

เมื่อไร: วันศุกร์ที23 สิงหาคม 2556- รับแพ็คเก็ตและงานแสดงสินค้15.00 – 19.00 นวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2556 วันแข่งขัการเปลี่ยนเปิด: 05:00 น.นานาชาติ เริ่ม: 7:30 นเริ่มวิ่ง : 8.00 นพิธีมอบรางวัล: 11.00 นที่ไหนวีเวอร์เลคพาร์ค8401 Dunkirk LaneMaple Grove มินนิโซตาคอร์สหลักสูตรไตรกีฬา Maple Grove ข้ามเขตเมืองของ Maple Grove, Plymouth, Corcoran และ Hanover เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถจับภาพทิวทัศน์ของพื้นที่เพาะปลูกมินนิโซตาอันเขียวชอุ่ม

การแข่งขันไตรกีฬา Maple Grove มีระยะทางที่ท้าทายสองช่วง:กล้าที่จะวิ่ว่ายน้ำ: .3 ไมล์/.48 กมจักรยาน: 14 ไมล์/22.5 กมวิ่ง: 3 ไมล์/4.8 kmThe International Dareว่ายน้ำ: 0.9 ไมล์/1.44 กมจักรยาน: 26 ไมล์/42 กมวิ่ง: 6.2 ไมล์/10.0 กมการ ลงทะเบียน:ยังเปิดให้ลงทะเบียนที่MapleGroveTriathlon.com Life Time Tri Maple Grove สามารถพบได้บน Twitter โดยทำตาม@LTFTriSeries และโดยการกดถูกใจ เพจ Maple Grove Triathlon: Dare to TRI Facebook

* หมายเหตุสำหรับสื่อ: สำหรับข้อมูลรับรองสื่อในสถานที่โปรดติดต่อ Lauren Flinn ที่ 952-229-7776 หรือlflinn@lifetimefitness.com

เกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE:LTM) ช่วยให้องค์กร ชุมชน และบุคคลบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสุขภาพ ความปรารถนาด้านกีฬา และเป้าหมายด้านการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่พวกเขาสนใจ หรือค้นพบความหลงใหล

ใหม่ๆ ทั้งภายในและภายนอก ของกีฬาขนาดใหญ่และโดดเด่นของ Life Time ฟิตเนสระดับมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา ซึ่งส่วนใหญ่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันต่อสัปดาห์ แนวทางการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดีของบริษัทช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยการจัดหาโปรแกรมที่ดีที่สุด บุคลากร และสถานที่ที่มีคุณภาพและคุณค่าที่แน่วแน่ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2013 บริษัทได้ดำเนินการศูนย์ 106 แห่งภายใต้แบรนด์ LIFE TIME FITNESS® และ LIFE TIME ATHLETIC® ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาlifefitness.com .

เว็บยูฟ่าเบท สมัครเล่นยูฟ่าเบท สมัครเว็บบอล UFABET สมัครแทงบอล UFABET สมัครเล่นยูฟ่าเบท

เว็บยูฟ่าเบท สมัครเล่นยูฟ่าเบท สมัครเว็บบอล UFABET สมัครแทงบอล UFABET สมัครเล่นยูฟ่าเบท UFABET เว็บแทงบอล UFABET แทงบอลยูฟ่าเบท แทงบอล UFABET ทดลองเล่น UFABET สมัครบาคาร่า UFABET เว็บบาคาร่า UFABET เล่นสล็อต UFABET สมัครสล็อตยูฟ่าเบท สมัครสล็อต UFABET บันทึกเนื้อหาใหม่เป็นเลือดหล่อเลี้ยงชีวิตของเราที่ทำให้เราสดชื่นและตื่นเต้น ในคอนเสิร์ต เรารู้ว่าเราเลิกคิ้วเมื่อเราพูดว่าจะเริ่มเล่นใหม่ แต่แล้วเราก็เริ่มต้นและคนดูก็ตระหนักได้ว่าความรักและความห่วงใยที่มีต่อพวกเขามากแค่ไหน เราอยู่มาเกือบ 40 ปีแล้ว และไม่เพียงแต่แสดงตัวตนของเราออกมาเท่านั้นแต่ยังเชื่อมั่นอย่างมั่นคงด้วยอัลบั้มอย่าง Mumbo Jumbo ว่าวันที่ดีที่สุดของเรา ยังอยู่ข้างหน้าเรา” Air Supply จะแสดงที่ Casino New Brunswick ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ ตั๋วสำหรับการแสดงคือ $ 29.50 (บวกภาษีและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม) และมีจำหน่ายที่ Casino Gift Shop (ตั้งอยู่ที่ 21 Casino Drive ใน Moncton ทางออก #450 จาก Trans-Canada Highway) โดยโทร 1-866-9-GET -TIX/ 1-866- 943-8849. หากเพลงเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกโชคดีสำหรับเพศตรงข้าม หรืออะไรก็ตามที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการเล่นเกมคาสิโนอย่างสนุกสนาน แต่จำไว้ว่า เดิมพันด้วยหัวของคุณ ไม่ใช่มากกว่านั้น

วิกตอเรีย – นโยบาย Pokies ใหม่หยุด Pokie Palaces เพิ่มเติมในภูมิภาค Port Phillip…

Port Phillip Council จะปฏิเสธการสมัครใหม่ทั้งหมดสำหรับสถานที่เล่นการพนันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเล่นเกมใหม่ นั่นอาจเป็นรูปแบบของการเลือกปฏิบัติที่นักวิจารณ์ทางการเมืองและการเล่นเกมหลายคนถาม นโยบาย make on the run เป็นการตอบโต้คนบางคนที่กังวลเรื่องจำนวนสถานที่ในพื้นที่ คนวงในบอกว่าพระคัมภีร์ไบเบิ้ลหลายคน รองเท้าดีสองประเภทอยู่เบื้องหลัง ชนกลุ่มน้อยที่พูดน้อยแต่ชอบพูด ชอบอวดดีและดื่มไวน์เกี่ยวกับทุกสิ่ง หากคุณกำลังอ่านอยู่ คุณจะรู้ว่าคุณเป็นใคร! มีอย่างน้อย 18 TABs และเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์ 384 เครื่องซึ่งดำเนินการจากสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาต 10 แห่งในเมือง Crown Casino ของเมลเบิร์นตั้งอยู่นอกพรมแดนของพอร์ตฟิลลิป นายกเทศมนตรี Rachel Powning กล่าวว่าสภาต้องการแนะนำกลยุทธ์เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เสี่ยงต่อปัญหาการพนัน ” “นอกจากการพนันแล้ว ยังมีภาวะซึมเศร้า ความโดดเดี่ยวทางสังคม ปัญหาสุขภาพจิต และการใช้สารเสพติด” ตัวเลขค่าคอมมิชชันสำหรับกฎการพนันแสดงให้เห็นว่า 28.2 ล้านดอลลาร์ถูกใส่ลงในเครื่องเกมในพอร์ตฟิลลิปในปี 2552/2010 การย้ายนี้คาดว่าจะผลักดันการขยายตัวของเกมโป๊กเกอร์ในบ้านที่ผิดกฎหมาย บ่อนการพนัน ตลอดจนการผลักดันนักพนันเข้าสู่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เกม และพอร์ทัลความบันเทิง “นอกจากการพนันแล้ว ยังมีภาวะซึมเศร้า ความโดดเดี่ยวทางสังคม ปัญหาสุขภาพจิต และการใช้สารเสพติด” ตัวเลขค่าคอมมิชชั่นสำหรับการควบคุมการพนันแสดงให้เห็นว่า $28.2 ล้านถูกใส่ลงในเครื่องเกมในพอร์ตฟิลลิปในปี 2009/2010 การย้ายนี้คาดว่าจะผลักดันการขยายตัวของเกมโป๊กเกอร์ในบ้านที่ผิดกฎหมาย บ่อนการพนัน ตลอดจนการผลักดันนักพนันเข้าสู่เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต เกม และพอร์ทัลความบันเทิง

พอร์ทัลเว็บไซต์การศึกษา Pokie ของออสเตรเลียและรูปแบบการเมืองในสงครามกับ ‘ความจริง’…

นี่เป็นวิธีที่นักพนันทำกัน…เนื่องจากความผิดพลาดทั้งหมดที่ทำโดย Illawarra Mercury ความจริงเกี่ยวกับการปฏิรูปก่อนพันธสัญญาจึงไม่ได้รับการตีพิมพ์ตามสัญญา ตั้งแต่เวลาที่โฆษณาควรจะทำงาน ฉันถูกกล่าวหาว่ากระทำการที่ฉันไม่ได้ทำ วางสาย ข่มขู่โดยอ้อมว่าจะดำเนินการทางกฎหมายโดย ClubsNSW (อีกครั้ง) และขัดต่อคำแนะนำในการแก้ไขโฆษณาที่จะทำลายข้อความหลัก หาก Mercury ลบล้างอีเมลของผู้อำนวยการฝ่ายการค้าที่ระบุว่า: “เราสบายดี ฉันจะจองโฆษณานี้ในสัปดาห์หน้า Mercury สำหรับวันที่ 11, 12 และ 13 ม.ค. สำเนาที่แนบมานี้เป็นฉบับที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนั้นโปรดอย่าทำอย่างนั้น ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสำเนานี้ โดยไม่ผ่านกระบวนการอนุมัติเดียวกัน” ผู้อ่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวและเพื่อตัดสินใจ.

ไคทาเอีย นิวซีแลนด์; Land Of Sheep ชนะ 3 ล็อตโต้เกิด…

หมดคำจะพูด – ไคตาเอียโชคดี…หรืออย่างน้อยก็แค่นั้น รางวัลใหญ่ 3 รางวัลมูลค่าคอมโบสุดเจ๋งมูลค่า 654,456 ดอลลาร์ ถูกคว้าไปในเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั๋ว Lotto Strike ดิวิชั่นแรกที่ขายที่ Kaitaia Pak’nSave ชนะรางวัลคนในท้องถิ่น $529,456 ในการออกรางวัลเมื่อวันเสาร์ที่แล้ว และในวันพุธ ซูเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นขายตั๋วกีวีกึ่งสำเร็จรูปมูลค่า 100,000 ดอลลาร์ให้กับคนในท้องถิ่นอีกคนหนึ่ง คืนเดียวกันนั้นเอง ตั๋วที่ขายที่ Kaitaia’s Paper Plus ชนะรางวัล $25,000 ในการออกรางวัล Big Wednesday แต่รางวัลนั้นยังไม่ถูกอ้างสิทธิ์ รางวัล Lotto Strike มูลค่า 529,456 ดอลลาร์ถูกอ้างสิทธิ์โดยคนในท้องถิ่นที่ซื้อของมาเพิ่มในนาทีสุดท้าย การซื้อ Triple Dip เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทันที เขาตรวจสอบตั๋วออนไลน์หลังจากการออกรางวัลวันที่ 1 มกราคม และคิดว่ามัน “เจ๋งมาก” ที่เขามี 3 หมายเลขที่ถูกต้อง ” จากนั้นฉันก็ตรวจสอบอีกครั้งและพบว่าฉันมีหมายเลข Strike ที่ถูกต้องทั้งสี่และคิดว่า ‘โอ้ ไม่นะ นั่นฉันเอง'” ชายผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าว “ฉันกำลังวางแผนจะจัดงานเลี้ยงฉลอง . ฉันยังวางแผนการลงทุนที่สมเหตุสมผลด้วยเงินเพื่อให้ใช้งานได้” Maurice Te Brake เจ้าของ Kaitaia Pak’nSave มีความยินดีที่ร้านค้าของเขาได้ช่วยนำเงินที่จำเป็นมากมาสู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น พวกเขา [ผู้ชนะรายใหญ่สองคน] เป็นผู้ซื้อในท้องถิ่นและเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมอย่างยิ่งที่รู้ว่าเราได้ช่วยบริจาคเงินกว่า 600,000 เหรียญให้กับเมืองนี้” Te Brake กล่าว “ฉันแน่ใจว่าเงินบางส่วนจะหมุนเวียนในท้องถิ่น” Media Man โฆษกกล่าวว่าของใหม่ “นี่เป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีสำหรับอุตสาหกรรมล็อตโต้ อาจมีผลลัพธ์ที่เป็นไปได้บางประการ คนจำนวนมากขึ้นจะซื้อตั๋วที่ร้านค้าหรือแผงขายหนังสือพิมพ์ หรือบางคนอาจโดนล็อตเตอรี่มากกว่าบนอินเทอร์เน็ต อาจเป็นทั้งสองอย่าง มันนำข่าวดีที่น่ายินดีมาสู่ภาคการจับสลากกีวี เกมแจ็คพอตของคาสิโนออนไลน์ยังประสบกับอุปสรรคอย่างมาก เนื่องจากนักพนันจะคิดที่จะไล่ตามเกมใหญ่”
ในช่วง 60 นาทีของวันอาทิตย์ ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนีย Ed Rendell ฟาดฟันที่นักข่าว Leslie Stahl สำหรับคำถามของเธอที่เกี่ยวข้องกับการขยายการพนันในรัฐนั้น

การแลกเปลี่ยนเป็นดังนี้:

เรนเดลล์: “ข้อเสียที่ใหญ่ที่สุดคือบางคนเสียเงินเดือน แต่เข้าใจนะ เลสลีย์ พวกเขาไม่ได้เสียเงินเดือนเพราะเพนซิลเวเนียก่อตั้งเกม คนเหล่านี้เสียเช็คเงินเดือนในแอตแลนติกซิตี ในเดลาแวร์ที่สนามแข่ง หรือในตะวันตก เวอร์จิเนีย”

STAHL: “แล้วทำไมไม่ทำหายที่นี่ . . .”

Rendell: “เอาล่ะ ถ้าพวกเขาจะสูญเสียมันต่อไป เรามากลับหัวกลับหางกันเถอะ เราได้รับข้อเสียทั้งหมดและไม่มีกลับหัวกลับหางเลย”

STAHL: “ข้อโต้แย้งคือคุณกำลังสร้างนักพนันรายใหม่ และนักพนันรายใหม่จำนวนมาก”

RENDELL: “เราไม่ได้สร้างนักพนันรายใหม่”

สตาห์ล: “ก็เพราะว่าอยู่ริมถนน”

RENDELL: “คนพวกนั้นเล่นลอตเตอรี พวกเขาเดิมพันฟุตบอล เงินเดิมพันเท่าไหร่ในซูเปอร์โบวล์”

สตาห์ล: “ผู้คนกำลังสูญเสียเงินเพื่อให้รัฐได้รับรายได้ พวกเขากำลังสูญเสียเงิน”

RENDELL: “ให้ฉันตอบคำถามนี้ คุณ . . คุณ . . ฉันเคย . . . ฉันรู้ เอ่อ สองหรือสามทศวรรษแล้ว คุณเป็นคนฉลาดมาก”

สตาห์ล: “แต่ไม่ใช่ตอนนี้”

เรนเดลล์: “แต่คุณไม่เข้าใจ”

STAHL: “ตอนนี้ฉันโง่”

RENDELL: “คุณไม่เข้าใจ คนพวกนั้นจะสูญเสียเงินนั้นอยู่ดี คุณไม่เข้าใจหรือ พวกคุณไม่เข้าใจ คุณเป็นคนธรรมดา คุณงี่เง่าถ้าคุณไม่เข้าใจ . . นั่นคือคำตอบและมันคือคำตอบที่ถูกต้อง”

เพนซิลเวเนียได้ดำเนินการเปิดคาสิโนใหม่อย่างจริงจังโดยขโมยธุรกิจจากนิวเจอร์ซีย์ที่อยู่ใกล้เคียงและแอตแลนติกซิตีซึ่งเป็นจุดร้อนของคาสิโน

ผู้อุปถัมภ์สูญเสีย 2.3 พันล้านดอลลาร์ที่คาสิโนเพนซิลเวเนียในปีที่แล้ว ตามรายงานของ Pittsburgh Tribune-Review

Stahl ได้ครอบคลุมภาคการพนันออนไลน์เป็นเวลา 60 นาทีในอดีต ทำให้นักพนันบางคนโกรธแค้นที่อ้างว่ารายงานของเธอถูกเอียงเพื่อสนับสนุนความกระตือรือร้นในการต่อต้านการพนัน

จอน คิล วุฒิสมาชิกรัฐแอริโซนารีพับลิกัน ผู้ช่วยร่างกฎหมายที่กำหนดให้ธนาคารดำเนินการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์บางรูปแบบ รวมถึงโป๊กเกอร์ทางอินเทอร์เน็ต ได้รับเวลาออกอากาศมากมายในระหว่างการสัมภาษณ์ของ Stahl ในปี 2549 (ก่อนที่จะผ่านข้อห้ามการพนันออนไลน์ ).

“เด็กๆ ของเราสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้” เขากล่าวในขณะนั้น “พวกเขามักจะไม่ได้รับการดูแล เว็บยูฟ่าเบท และคุณสามารถเรียกหนี้ก้อนโตจากบัตรเครดิตของคุณได้อย่างรวดเร็วมาก”

เว็บไซต์การพนันส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่ทั้งหมดมีการป้องกันที่ทำให้เด็กเล่นด้วยเงินจริงบนไซต์ได้ยากอย่างยิ่ง

การสัมภาษณ์ของ Rendell ถูกบันทึกเทปไว้เมื่อเดือนสิงหาคม เขาไม่ได้แสดงความคิดเห็นในส่วนก่อนที่จะออกอากาศแม้ว่าเขาจะพาดหัวข่าวเมื่อสองสัปดาห์ก่อน การตัดสินใจสองครั้งเลื่อนการแข่งขัน Minnesota Vikings กับ Philadelphia Eagles เนื่องจากพายุหิมะ

“มันเป็นเรื่องตลกแน่นอน” เรนเดลล์บอกกับฟ็อกซ์ในขณะนั้น

“ผมตั้งตารอคอยสิ่งนี้ มันจะเป็นประสบการณ์จริง นี่คือสิ่งที่ฟุตบอลเป็นเรื่องเกี่ยวกับ”

ผู้ว่าราชการขาออกอ้างว่า Vince Lombardi อาจจะพลิกกลับในหลุมฝังศพของเขา

“เรากำลังเป็นชาติ
Jay Rood ผู้อำนวยการหนังสือการแข่งขันและกีฬาของ MGM Resorts กล่าวกับ Los Angeles Times “โคลท์ถูกละเลยจากสาธารณชนในการเดิมพันในอนาคต และถ้าเป็นโคลท์-ฟอลคอนส์ในซูเปอร์โบวล์ ฉันอาจถูกพบเห็น … ในวันแข่งขันโดยยกเท้าขึ้นจิบค็อกเทล”

นักพนันกีฬาส่วนใหญ่ละเลยราคาและโอกาสของ Colts ในอนาคตที่จะชนะซูเปอร์โบวล์ 2011 ในปีนี้

เมื่อถึงเวลากดในเย็นวันเสาร์ โคลท์ขึ้นที่นิวยอร์ก เจ็ตส์ 7 แต้มในช่วงต้นครึ่งแรก ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด เจ้ามือรับแทงม้าหวังว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น

นิวยอร์กได้รับการสนับสนุนมากมายเพื่อคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ปี 2011 ต่างจากโคลท์ หนังสือระบุว่ามีการเดิมพันหลายล้านดอลลาร์เพื่อชัยชนะของเจ็ตส์ ซูเปอร์โบวล์

เปิดด้วยโอกาส 20-1 เพื่อชนะเกมใหญ่ ทีมเจ็ตส์ดึงดูดความสนใจได้มากในช่วงแรกๆ ในเวกัส เช่นเดียวกับมินนิโซตา ไวกิ้งส์ และดัลลาส คาวบอยส์ รายการโปรดช่วงต้นทั้งสองไม่ได้ใกล้เคียงกับการทำ Playoffs จากระยะไกล หนังสือของเวกัสก็โล่งใจเช่นกันที่ได้เห็น San Diego Chargers ซึ่งเป็นทีมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างหนักอีกทีมหนึ่งที่ชนะ Super Bowl มลายหายไป

แอตแลนต้าจะเป็นอีกทีมที่ยินดีต้อนรับสู่การคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ เนื่องจากฟอลคอนได้รับการประโคมเล็กน้อยในฤดูกาลปกติ

Jay Kornegay ผู้อำนวยการหนังสือกีฬาของ Las Vegas Hilton กล่าวว่า “เราไม่ค่อยได้รับความสนใจจากพวกเขามากนัก และเมื่อ (Atlanta) เริ่มชนะ เราก็ลดจำนวนลงทันที”

Rood บอกกับ Times ว่าหนังสือกีฬาของเขามีกำไรเพิ่มขึ้น 10% ในฤดูกาลนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีการเข้าชมเพิ่มขึ้น 20%
นักพนันมกราคมยังคงเป็นเดือนที่ยิ่งใหญ่จากดินแดนในออสเตรเลีย เรามีเด็กๆ เลียนแบบนิสัยการพนันของพ่อแม่ การทดสอบจระเข้การพนันเพิ่มเติมจากควีนส์แลนด์เหนือของออสเตรเลีย คาสิโนในออสซี่และสงครามสื่อ ผู้เกลียดคาสิโน VS ผู้ชื่นชอบคาสิโน และอื่นๆ Media Manและ Gambling911 พร้อมรายงานร้อนแดงอีกฉบับ…

Australian Kids Copy พ่อแม่การพนัน…

เด็กชาวออสซี่รับเอานิสัยการพนันและการพนันกีฬาของพ่อแม่และผู้ปกครองแสดงให้เห็นผลการวิจัยทางวิชาการใหม่ แน่นอนว่าต้องตั้งคำถามว่าข้อมูลสามารถเชื่อถือได้หรือไม่ เนื่องจากผู้อ่านทราบดีถึงรายงาน “วิทยาศาสตร์ขยะ” จำนวนมากจากสถาบันการศึกษาที่ให้บริการโฆษณาชวนเชื่อ หากส่งผลและข้อมูลตามที่พรรคแรงงานออสเตรเลียต้องการ ได้เห็นและสนับสนุนโปรแกรมการศึกษาที่ทำวิจัยหลายครั้ง! คิดว่าญี่ปุ่น “การวิจัยทางวิทยาศาสตร์” แต่กับเรื่องราว ในรายงานล่าสุด 60% ของเด็กอายุ 13 ถึง 17 ปีเปิดเผยว่าพวกเขาเล่นการพนันอย่างน้อยหนึ่งครั้งในหนึ่งปี การศึกษาของสมาคมจิตวิทยาแห่งออสเตรเลีย (Australian Psychological Society) ระบุว่าผู้ใหญ่ที่เล่นการพนันในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อ เพิ่มความเสี่ยงที่เด็ก ๆ จะกลายเป็นนักพนันที่หลงใหลและจะพัฒนาปัญหาการพนันในชีวิตต่อไป! เราได้ยินมาว่าคุณส่ายหัวแล้ว รองศาสตราจารย์ Paul Delfabbro ผู้ร่วมเขียนรายงานได้เตือนอย่างเข้มงวดว่ามีการเปิดเผยข้อมูล www บ่อยครั้งอยู่แล้ว ศาสตราจารย์เดลแฟบโบรกล่าวว่า “ตลอดเวลาที่พวกเขาได้รับการเตือนถึงโอกาสในการเล่นการพนันและการตระหนักรู้นี้ นอกเหนือจากโอกาสเช่นที่เครื่องโป๊กเกอร์หรือการพนันที่ TAB อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับคนหนุ่มสาว” ขณะนี้มีการถกเถียงกันว่าบริการการพนันแบบโต้ตอบเช่นเกมคาสิโนออนไลน์เป็นสิ่งต้องห้ามในออสเตรเลีย แต่มีการดำเนินการหลายอย่างเช่น Betfair, Centrebet, PKR และ PartyGaming มีเกมมากมาย บางเกมให้เล่นฟรี บางเกมเพื่อเงิน ศาสตราจารย์เดลแฟบโบรเตือนว่าแม้แต่งานอดิเรกในชีวิตประจำวันเช่นเกมไพ่ก็สามารถทำให้การพนันเป็นปกติสำหรับคนหนุ่มสาว “หลักฐานทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าเราทำในสิ่งที่พ่อแม่ของเราทำ และถ้าเด็ก ๆ กำลังเรียนรู้เกมไพ่สไตล์คาสิโนที่สอนวิธีเล่นการพนัน พวกเขาจะทำซ้ำพฤติกรรมนั้นที่อื่น” เขากล่าว เขาสนับสนุนให้ผู้ปกครองสนทนากับลูกๆ อย่างเต็มที่เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพนันและโอกาสในการประสบความสำเร็จ “สิ่งสำคัญคือคนหนุ่มสาวควรตระหนักถึงธรรมชาติของอุตสาหกรรมนี้ คือการทำกำไรเหมือนธุรกิจอื่นๆ” เขากล่าว “อุตสาหกรรมนี้รู้วิธีที่จะทำเงินจากพฤติกรรมของคุณ” Prof. Delfabbro เตือนพ่อแม่ไม่ให้บอกคนหนุ่มสาวว่าพวกเขาจะไม่ชนะในระยะสั้น “เพื่อที่จะเสียเงินจำนวนมาก คนส่วนใหญ่ต้องชนะรางวัลใหญ่ก่อน” เขากล่าว “ปัญหาคือนักพนันไม่สามารถชนะได้ในระยะยาว” เขากล่าว Mark Henley โฆษกของ UnitingCare Wesley กล่าวว่าคนหนุ่มสาวมีความอ่อนไหวต่อการพนันออนไลน์เป็นพิเศษ “คนหนุ่มสาวมีความชำนาญด้านเทคโนโลยีมากกว่าพ่อแม่ของพวกเขา และด้วยการพนันออนไลน์ คุณไม่จำเป็นต้องออกจากบ้าน” เขากล่าว “ความจริงก็คือถ้าพ่อแม่เล่นการพนันในรูปแบบใด เด็กก็มีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันเช่นกัน” เฮนลีย์กล่าวว่าเด็ก ๆ ควรได้รับการศึกษาที่โรงเรียนเกี่ยวกับอันตรายของการพนัน เช่นเดียวกับที่พวกเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับเรื่องเพศและยาเสพติด โฆษกของ Media Man กล่าวว่า “ข้อมูลที่ยุติธรรมและสมดุลเกี่ยวกับการพนันและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องคือหนทางที่จะไป เราแนะนำให้ยึดติดกับแบรนด์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้เมื่อเป็นไปได้ เช่น PartyGaming, Betfair และ Centrebet ยึดมั่นในแบรนด์และแหล่งที่มาที่คุณเชื่อถือได้ และรักษาความสนุกไว้ ถ้าการพนันหยุดสนุก คุณก็รู้ว่าคุณมีปัญหา”

ธุรกิจ Tabcorp แยกเก็งกำไร…

มีข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการแยกส่วน แม้ว่าจะไม่มีใครเดิมพันว่าแขนข้างใดข้างหนึ่งจะรอดตายเป็นปฏิบัติการแบบสแตนด์อโลนเป็นเวลานาน โดยนักล่าเริ่มหิวสำหรับทั้งสองดิวิชั่นแล้ว การดำเนินงานการพนันของ James Packer, Crown Limited ได้รับการอ้างถึงว่าเป็นผู้ซื้อคาสิโนของ Tabcorp ในขณะที่ Dick McIlwain ผู้บริหารระดับสูงของ Tattersall มีความสนใจในธุรกิจการพนันและเกมซึ่งจะทำให้กลุ่มการพนันแบบดั้งเดิมของออสซี่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกัน ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Northern NSW: การศึกษาการพนันทางอินเทอร์เน็ตจาก Southern Cross University…

นักวิจัยจาก Southern Cross University ได้เปิดตัวการสำรวจออนไลน์ที่มุ่งทำความเข้าใจพฤติกรรมการพนันทางอินเทอร์เน็ตในออสเตรเลีย Dr Sally Gainsbury แห่ง SCU จะร่วมมือกับทีมนานาชาติเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการพนันที่เติบโตเร็วที่สุดรูปแบบหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย “ความหวังของฉันคือมันจะช่วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก รวมถึงรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการด้านการพนันในการพัฒนานโยบายที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการพนันทางอินเทอร์เน็ต” เธอกล่าว “เป้าหมายของฉันคือผลลัพธ์จะบ่งบอกถึงพฤติกรรมของนักพนันและอัตราการมีส่วนร่วมในการพนันทุกรูปแบบได้ชัดเจนยิ่งขึ้น” สมาชิกทีมวิจัย 2 คน คือ ศาสตราจารย์ Alex Blaszczynski จากมหาวิทยาลัยซิดนีย์ และ Nerilee Hing จาก SCU ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าร่วมกลุ่มที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญระดับรัฐมนตรีด้านการพนันเมื่อปีที่แล้ว

นักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลควีนส์แลนด์รักการศึกษาเรื่องการพนันของจระเข้ วิทยานิพนธ์ยอดนิยม กับ เรื่องสนุก!…

อีกครั้งที่ Crocs ถูกนำมาใช้เพื่อฉายแสงบนปัจจัยมากมายที่ทำให้นักพนันมีแนวโน้มที่จะกลายเป็น “นักพนันที่มีปัญหา” นักจิตวิทยา ดร. Matthew Rockloff และ Nancy Greer จากมหาวิทยาลัย Central Queensland ในบุนดาเบิร์ก รายงานการค้นพบของพวกเขาใน Journal of Gambling Studies เป็นที่ทราบกันดีว่าการพนันมักจะน่าตื่นเต้นและทำให้เกิดอาการที่วัดได้ของความตื่นตัวทางสรีรวิทยา เช่น อัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น Rockloff กล่าว ในสภาพแวดล้อมการเล่นเกม ผู้เล่นมักจะตีความความตื่นเต้นดังกล่าวว่าเป็น “ความรู้สึกโชคดี” และมีข้อเสนอแนะที่สำคัญว่าสิ่งนี้ทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเสี่ยงมากขึ้น เช่น “สองเท่าของไม่มีอะไรเลย” หรือกดปุ่ม “เสี่ยงโชค” บนไพ่ Rockloff กล่าวว่าคาสิโนใช้วิธีการที่ก่อให้เกิดความตื่นเต้นแล้ว รวมถึงเสียงกริ่ง ไฟกระพริบและพื้นเล่นเกมแบบเปิด มันเป็นสภาพแวดล้อมแบบระฆังและนกหวีดและไม่น่าเบื่อ! “พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมมันถึงได้ผล แต่พวกเขาสังเกตเห็นว่าหากพวกเขามีสถานที่เล่นเกมขนาดเล็กที่พวกเขาไม่สามารถทำเงินได้มากเท่ากับสถานที่เล่นเกมขนาดใหญ่” เขากล่าวด้วย Rockloff สนใจที่จะทดสอบว่าความตื่นเต้นทำให้คุณสูญเสียตัวเองและเสี่ยงมากขึ้นหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นภายใต้สถานการณ์ใด! ในการทดลองครั้งก่อน เขาระเบิดเสียงขาวใส่คนที่เล่นการพนัน ทำให้คนเล่นการพนันอย่างเข้มข้น เล่นเร็วขึ้น และวางเดิมพันที่ใหญ่ขึ้น “หากคุณทำอย่างนั้นในสภาพแวดล้อมของคาสิโน คุณจะเสียเงินมากขึ้นอย่างรวดเร็ว” ขั้นต่อไป เขาต้องการหาวิธีที่ฉลาดและเป็นความลับมากขึ้นในการทำให้ผู้คนตื่นเต้น เพื่อที่เขาจะได้เห็นว่าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นหรือไม่ ดังนั้น, เข้าสู่ ‘The Crocodile Test’ – ใครกำลังยิ้มอยู่? – อ่านต่อ…ศาสตราจารย์ยิ้มได้ออกแบบการทดลองที่คัดเลือกผู้เข้าชมฟาร์มจระเข้ควีนส์แลนด์จำนวน 103 คน เพื่อเล่นเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์จำลอง (EGM) บนคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ให้กลุ่มควบคุมเล่น EGM ก่อนไปดูจระเข้ กลุ่มทดลองถูกขอให้เล่นหลังจากทัวร์ฟาร์ม ในช่วงเวลานั้นพวกเขาได้รับการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการโจมตีของจระเข้ เห็นจระเข้กระโดดไปที่ชิ้นเนื้อ และถึงกับต้องอุ้มจระเข้หนุ่มที่มีชีวิต ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับเงิน 20 ดอลลาร์ ซึ่งพวกเขาสามารถใช้เป็นเครดิตสำหรับการพนันของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าพวกเขากำลังเล่นการพนันด้วยเงินของตัวเอง ไม่มีผู้เข้าร่วมรู้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างฟาร์มจระเข้กับการศึกษาการพนัน “พวกเขาคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่สะดวกสำหรับเราที่จะทำการศึกษา” ร็อคลอฟฟ์กล่าว Rockloff พบว่าผู้ที่มีปัญหาการพนันที่มีอยู่แล้วซึ่งดูเหมือนจะสนุกกับการจับจระเข้เป็นๆ เสี่ยงภัยในการพนันมากกว่าคนที่กังวลใจและประหม่าราวกับตกนรกหลังจากท่องเที่ยวฟาร์มหม้อ นอกจากนี้ เขายังพบว่าบางคนในกลุ่มควบคุม (ซึ่งยังไม่ได้สัมผัสกับจระเข้) มีความเสี่ยงมากขึ้นหากมีอารมณ์เชิงลบสูง เมื่อเทียบกับผู้ที่กล่าวว่าตนรู้สึกมีความสุข Rockloff กล่าวว่าการทดลองจระเข้ไม่ได้ “ถูกควบคุมอย่างสูง” แต่นำมาร่วมกับการทดลอง ‘เสียงสีขาว’ ชี้ให้เห็นว่ามีปฏิสัมพันธ์สามทางระหว่างประวัติการพนันก่อนหน้านี้ อารมณ์ และความตื่นเต้นทางสรีรวิทยา เขากล่าวว่าผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่านักพนันที่มีปัญหาควรระวังสภาวะทางอารมณ์บางอย่างที่น่าจะทำให้พวกเขาเล่นการพนันในปริมาณที่มากขึ้น “สวมใส่’ อย่าไปคาสิโนเมื่อคุณรู้สึกหดหู่ อย่าไปคาสิโนเมื่อคุณรู้สึกโชคดีมาก คุณแน่ใจจริงๆ ว่าคุณกำลังจะชนะ” ที่นั่นคุณมีนักเสี่ยงโชค และเช่นเคย เดิมพันเฉพาะสิ่งที่คุณสามารถเสียได้ และเพื่อเห็นแก่พระเจ้า ให้มันสนุก

คาสิโนออสซี่และสื่อ King James Packer ได้รับเงินจำนวน 43 ล้านเหรียญ – คฤหาสน์ในชานเมืองทางตะวันออกของซิดนีย์ …

เขามีทรัพย์สินที่ซื้อไปแล้ว 3 แห่ง และบ้านอีก 2 หลังพังยับเยิน เจมส์ แพคเกอร์ มหาเศรษฐีพันล้านกำลังเดินทางไปสร้างคฤหาสน์ขนาดใหญ่ทางตะวันออกของซิดนีย์

ซึ่งจะรวมถึงโรงจอดรถ 13 คัน สระว่ายน้ำ 23 เมตร โรงภาพยนตร์ใต้ดิน ห้องออกกำลังกาย และห้องพักพนักงาน News Limited เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นคนแรกที่ทำลายข่าวด้วยการแพร่กระจายอย่างไฟป่าบนเว็บและผ่านสายข่าว การปรับปรุงเพียงอย่างเดียวจะมีราคาเกือบ 13 ล้านดอลลาร์ และนั่นก็อยู่เหนือ 30 ล้านดอลลาร์ที่ใช้จ่ายไปแล้วในการรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งสามแห่งในโวคลูสระดับหรู แม้ว่าโฉนดจะอยู่ในชื่อของ Packer แต่เอกสารเบื้องหลังข้อตกลงระบุว่าทรัพย์สินทั้งสามถูกโอนไปให้เขาในช่วงกลางเดือนธันวาคมโดย Manoc Developments Pty Ltd “โดยไม่มีการพิจารณาทางการเงิน” รายงานระบุว่า “มูลค่าการลงทุน” จะอยู่ที่ 12.96 ล้านดอลลาร์ ซึ่งยกย่องกระบวนการออกแบบโดยรวมและการปรึกษาหารือกับที่ปรึกษาด้านมรดก โดยอธิบายว่า “เป็นแบบอย่าง” และ “รูปแบบการปฏิบัติที่ดีที่สุด” นอกจาก “โมดูล” ใหม่แล้ว จะมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมในบ้านหลังใหญ่ ซึ่งทำจาก “โครงสร้างแก้วและเหล็กน้ำหนักเบา” เพื่อนบ้านจะพบว่ามันยากที่จะมอง ทางเข้าสำหรับคนเดินถนนอย่างน้อย 2 ทางจะถูกปิด และทางเข้าเดียวจะต้องผ่าน “ประตูทางเข้าสำหรับยานพาหนะที่มีรั้วเหล็กสูง 1.7 ม. ใหม่ 2 แห่ง” เมื่อผ่านประตูเหล่านี้ ผู้เข้าชมจะพบว่าตัวเองกำลังเผชิญกับ “รั้วโลหะป้องกัน” สูง 2.4 เมตร ดูเหมือนว่าคาสิโนและประเภทสื่อจะได้รับความสนใจอย่างมาก ซึ่งบางครั้งก็มากเกินไป

SkyCity New Zealand เข้าสู่สงครามคาสิโนในเอเชียแปซิฟิก ล่าปลาวาฬลูกกลิ้งสูง…

วาฬตัวสูงจากการพนันของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ SkyCity ในโอ๊คแลนด์เพิ่มขึ้น 33% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ไม่พอใจ พวกเขากำลังเอื้อมคว้าดวงดาวและต้องการกระตุ้นตลาด “หลายต่อหลายครั้ง” ปีที่แล้ว คาสิโนมาเก๊ารายงานรายรับ 23.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (31.1 พันล้านดอลลาร์) นั่นคือ 4 เท่าของรายได้ที่สร้างขึ้นที่ Las Vegas Strip ที่มีชื่อเสียงระดับโลก…ส่วนใหญ่เป็นเพราะนักพนันชาวจีนแผ่นดินใหญ่ SkyCity กล่าวว่ามีความกระตือรือร้นที่จะดึงดูดผู้เล่นที่มีรายจ่ายสูงเหล่านี้มายังนิวซีแลนด์ Ejaaz Dean ประธานธุรกิจระหว่างประเทศของ SkyCity กล่าวว่าบรรลุข้อตกลงกับ Air New Zealand เพื่อเข้าถึงตั๋วและคาสิโนกำลังทำงานร่วมกับ Immigration New Zealand เพื่อขอวีซ่า “fast-track” สำหรับ “ผู้เล่นที่รู้จัก” จากแผ่นดินใหญ่ ในช่วง 5 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน SkyCity’ ธุรกิจระหว่างประเทศเติบโตมากกว่า 100% โดยที่จีนอยู่ในอันดับต้นๆ นำหน้าประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และออสเตรเลีย “สิ่งที่กระตุ้นการเติบโตส่วนใหญ่มาจากจีนแผ่นดินใหญ่” ดีนกล่าว คู่แข่งระดับภูมิภาค เช่น สิงคโปร์ ซึ่งเปิด 2 คาสิโน glitz และ glam ในปีที่แล้ว กำลังแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อตลาด แต่ SkyCity นั้นไม่มีใครขัดขวาง “แน่นอน เราสูญเสียลูกค้าชาวสิงคโปร์บางคนไป ซึ่งตอนนี้ชอบเล่นการพนันในท้องถิ่น และนั่นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ แต่เรามีหลายสิ่งหลายอย่างในนิวซีแลนด์ที่สิงคโปร์ไม่สามารถทำซ้ำได้” Dean กล่าว “เรามีสนามกอล์ฟที่ยอดเยี่ยมที่นี่ เรามีไร่องุ่นที่ยอดเยี่ยม และนี่คือสิ่งที่ดึงดูดนักกอล์ฟระดับสูงที่นี่ มากกว่าที่สิงคโปร์” SkyCity ถูกจองแล้วโดยโลมาและวาฬที่มีราคาสูง 30 ตัวจากประเทศจีนเพื่อใช้จ่ายในวันตรุษจีน ซึ่งตรงกับช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ในโอ๊คแลนด์มากกว่าในเอเชีย Dean กล่าว บริษัทการพนันและความบันเทิงคาดว่าจะมีห้องเล่นเกมส่วนตัว 4 ห้องสำหรับผู้เล่นระดับสูง เพิ่มขึ้นจาก 1 ห้องภายในกลางปี ​​และยังดำเนินการอัพเกรดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรม ร้านอาหาร และบาร์ เพื่อให้มั่นใจว่าห้องพักทั้งหมดเป็นระดับโลก ทาง SkyCity ตั้งเป้ากำไรสุทธิอย่างน้อย 127.4 ล้านดอลลาร์สำหรับปีถึงมิถุนายน ดีนกล่าวว่าการมีสำนักงานขายเฉพาะในสิงคโปร์ได้ช่วยในการ “เปลี่ยนเส้นทาง” นักพนันที่มีมูลค่าสูงบางคนไปยังนิวซีแลนด์ คาสิโนของมาเก๊าในปีที่แล้วทำเงินได้ 188.3 พันล้านปาตากา (31.1 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้นจาก 119.3 พันล้านปาตากาในปี 2552 ซึ่งสูงกว่านักพนัน 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่คาดว่าจะใช้จ่ายเงินในลาสเวกัสสตริปในปี 2553 สี่เท่า CLSA บอกกับ AFP Aaron Fischer นักวิเคราะห์การเล่นเกมของ CLSA กล่าวว่ารายรับของมาเก๊าได้รับแรงหนุนจากนักพนันระดับสูง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มั่งคั่งจำนวนมากขี่บนเศรษฐกิจที่เติบโตของประเทศ นักพนันรายจ่ายรายใหญ่ที่สุดเรียงลำดับจากสูงสุด ได้แก่ จีน ไทย สิงคโปร์ / มาเลเซีย ออสเตรเลีย และประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิก

ควีนส์แลนด์รับ 2 เศรษฐีล็อตโต้ภายใน 48 ชั่วโมง…

ควีนส์แลนด์ได้ผู้ชนะลอตเตอรีเศรษฐีอีกสองคนใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา สองครอบครัวผู้โชคดีนำรายชื่อผู้ชนะเศรษฐีมาอยู่ที่ 5 ราย นับตั้งแต่ปีเริ่มเมื่อ 6 วันที่แล้ว พ่อคนหนึ่งทางฝั่งตะวันตกของบริสเบนแทบไม่เชื่อโชคของเขาเมื่อเขาพบว่าครอบครัวของเขาร่ำรวยขึ้น 1 ล้านเหรียญสหรัฐ หลังจากที่ตัวเลขทั้งหมดมาจากการออกรางวัล Gold Lotto เมื่อคืนก่อน “เมื่อผมเห็นว่าผมชนะ ผมเริ่มสั่น แต่เตือนตัวเองอย่างรวดเร็วว่าอย่าตื่นเต้นมากเกินไปในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาด” เขากล่าว จนถึงเช้าวันนี้ เมื่อ Golden Casket ยืนยันการชนะ ครอบครัวจึงได้รับการยืนยันความหวัง พ่อที่ซื้อตั๋วออนไลน์ยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆ “ไม่น่าเชื่อ มันมีความหมายกับเรามาก” เขากล่าว เราจะชำระหนี้จำนองและตั้งค่าบัญชีทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลานของเรา ผู้ชนะดิวิชั่น 1 เมื่อคืนนี้ คู่สามีภรรยาซันไชน์โคสต์ไม่รู้เลยว่าพวกเขาคว้ารางวัลใหญ่จนกระทั้ง Golden Casket ให้เงินตื่นนอนเป็นล้านเหรียญเมื่อเช้านี้ ทั้งคู่บอกว่าพวกเขาเล่นลอตเตอรี่กันทุกวัน วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 และในที่สุดการอุทิศตนของพวกเขาก็ได้เงินถึง 1 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อตัวเลขของพวกเขาปรากฏขึ้นเมื่อคืนนี้ “ข่าวที่น่าอัศจรรย์จริงๆ เราจะใช้เงินรางวัลบางส่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหลานของเราและคนอื่นๆ เพื่อเป็นทุนในการเกษียณอายุของเรา” พวกเขากล่าว ชัยชนะทั้งสองครั้งได้เพิ่มกลุ่มผู้Earl Court ของลอนดอน ว่าเป็น “งานเกมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจที่ครอบคลุมและครอบคลุมที่สุดในเวทีโลก” Kate Chambers ผู้อำนวยการแสดงงาน ICE 2011 กล่าวว่า “พิธีเปิดงานของเราจะฉลองครบรอบ 21 ปีของการทำงานร่วมกันเพื่อจัดหาแหล่งนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และแนวคิดที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอุตสาหกรรมเกมระดับนานาชาติ” “มีเพียงไม่กี่คนที่คิดเมื่อ 21 ปีที่แล้วว่าช่องบุกเบิกภายในนิทรรศการที่มีอยู่จะเฟื่องฟูในลักษณะดังกล่าว” เธอพูดต่อ Chambers ยังระบุด้วยว่า “ผลิตภัณฑ์เกมที่แปลกใหม่และเป็นสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วนในช่วง 21 ปีที่ผ่านมาได้รับการเปิดตัวที่ ICE และฉันมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของปี 2011 จะอยู่ที่ ICE ซึ่งเป็นเหตุผลที่นิทรรศการยังคงเป็นทรัพย์สินมหาศาลสำหรับอุตสาหกรรมเกมระดับโลกและงานที่ต้องเข้าร่วม” ICE 2011 สัญญาว่าจะเป็นงานที่น่าตื่นเต้นพร้อมนิทรรศการมากมายเพื่อให้ผู้เข้าชมไม่ว่าง ชาวออสเตรเลีย, แยงกี้, คานุกส์ และปอมมีส์ต่างตั้งตารอที่จะดื่มสักสองสามแก้วและลงรายละเอียดร่วมกัน ในขณะที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งตารอที่จะได้เห็นวันที่ดีกว่า โดยปีที่แล้วเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ที่แย่ที่สุดเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทหลายแห่ง . พลังทั้งหมดสำหรับผู้ที่เข้าร่วม และเราหวังว่าคุณจะคุ้มค่าเงินของคุณ ขาตั้งไม่ได้มาถูกเสมอไป!

ควีนส์แลนด์ – โกลด์โคสต์อาจได้รับ ‘Sin City’ คิงส์ครอสสไตล์ Make Over; `Kings Cross Strip’ Surfers Paradise Prop พร้อมอำนาจของสภาเมืองที่เป็น…

‘Real Life Underbelly’ อาจมาถึง Surfers’ Paradise บางคนบอกว่ามีอยู่แล้ว แผนการที่ยื่นต่อสภาเมืองในวันคริสต์มาสอีฟสำหรับไนท์คลับสำหรับผู้ใหญ่หลายระดับในเซิร์ฟเฟอร์สพาราไดซ์ได้จุดประกายความกลัวว่าจะกลายเป็นสลัมประเภทคิงส์ครอส สมาชิกสภาเขต ซูซี่ ดักลาส กล่าวว่า ข้อเสนอนี้ยังไม่ได้มีการหารือกับเธอ แต่เป็นประเภทของการพัฒนาที่สภาต้องการปิด “ฮิลตันจะทำให้เราอยู่ในแผนที่สากล และเราไม่สามารถปล่อยให้ผู้มาเยือนคิดว่าเราเป็นเมืองที่สกปรก” เธอกล่าว ข้อเสนอโดยเจ้าของไนท์คลับ Hollywood Showgirls Duffy Night Club No 1 ต้องการขยายชั้นหนึ่งและเชื่อมต่อกับไนท์คลับ 21 ที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งได้รับการอนุมัติให้มีไนท์คลับแห่งที่สองบนชั้นหนึ่ง

Australian Bee Gees โชว์ฮิต Las Vegas Strip…นอกจากผู้แสดงสินค้าชื่อดังแล้ว ยังมีบริษัทมากกว่า 400 แห่งร่วมแสดงสินค้าอีกด้วย 20, พื้นที่ 000 ตารางเมตรจะถูกครอบครองโดยผู้ที่ใช้งานในภาคออนไลน์ คาสิโน มือถือ การพนัน บิงโก ลอตเตอรี และเกมแนวสตรีท ที่จะมอบ “ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมที่สุดเกี่ยวกับนวัตกรรมเกมล่าสุดจากทุกมุมโลก” Clarion Gaming ได้บรรยายถึง ICE 2011 ที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้า

สมัครเล่นสล็อต เว็บสล็อต สมัครเล่นสล็อต สล็อตออนไลน์มือถือ

สมัครเล่นสล็อต สมัครปั่นสล็อต สมัครสล็อตออนไลน์ สมัครเว็บสล็อต แอพสล็อต ทดลองเล่นเกมส์สล็อต เล่นสล็อตออนไลน์ แอพเกมสล็อต สมัครเล่นสล็อต สล็อตออนไลน์มือถือ ทดลองเล่นสล็อต เกมส์สล็อต สล็อตปอยเปต ปั่นสล็อตเว็บไหนดี เล่นสล็อตออนไลน์ สมัครเว็บ Slot เล่นสล็อตผ่านเว็บ สมัครสมาชิกสล็อต สล็อต เล่นสล็อต เว็บปั่นสล็อต สล็อต สมัครเว็บ
พนันสล็อต ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 09 ตุลาคม 2016) – Asia Society Southern California จะนำเสนอการประชุมสุดยอดภาพยนตร์สหรัฐฯ-จีน ประจำปีครั้งที่เจ็ด ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน งานเรือธงนี้จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม Luskin แห่งใหม่ของ UCLA ตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 18:00 น. PST งานกาล่าดินเนอร์จะมีขึ้นในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงแรม Millennium Biltmore

Asia Society’s Film Summit เป็นงานชุมนุมที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐฯ ระหว่างฮอลลีวูดและผู้นำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีน และเอเชียโซไซตี้ มีความยินดีที่จะต้อนรับMiao

Xiaotianประธาน China Film Co-Production Corporation อีกครั้ง โปรแกรมจะนำเสนอแผงที่ตรวจสอบปัญหาในเวลาที่เหมาะสม และจะแนะนำการสนทนาประเด็นสำคัญของ “Talent Spotlight” และ “Executive Spotlight”

James Wang (Wang Zhonglei) รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Huayi Brothers Media จะได้รับเกียรติจากการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของเขา Huayi

Brothers เป็นผู้บุกเบิกตั้งแต่การสร้างกลุ่มธุรกิจบันเทิงไปจนถึงการร่วมมือกับฮอลลีวูดชั้นนำของจีน Huayi เพิ่งประกาศแผนการลงทุน 250 ล้านดอลลาร์ในการร่วมทุนกับผู้กำกับJoseph RussoและAnthony Russo ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงด้านการเงินและการจัดจำหน่ายมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์กับ STX Entertainment และการลงทุนในแอนิเมชั่นและความเป็นจริงเสมือน

Melissa Cobbหัวหน้าสตูดิโอและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสร้างสรรค์ของ Oriental DreamWorks จะได้รับเกียรติจากความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน เธอผลิตภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลออสการ์ เรื่อง กังฟูแพนด้าซึ่งทำรายได้ไปทั่วโลกกว่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ คอบบ์เริ่มต้นอาชีพการแสดงของเธอในการผลิตโปรเจ็กต์การแสดงสดและประกอบ

ภาพยนตร์ โดยดำรงตำแหน่งผู้นำในหลายบริษัท รวมถึงวอลท์ ดิสนีย์ พิคเจอร์ส และ 20th Century Fox Animation Oriental DreamWorks เป็นกิจการร่วมค้าที่สร้างขึ้นโดย DreamWorks Animation SKG, China Media Capital, Shanghai Media Group และ Shanghai Alliance Investment Ltd.

Cao Baopingนักเขียนและผู้กำกับจะรู้สึกเป็นเกียรติสำหรับการเล่าเรื่องที่ได้รับรางวัลของเขา เขาได้สำรวจอารมณ์ของมนุษย์ด้วยความละเอียดอ่อนและกำกับละครอาชญากรรมที่น่าสนใจซึ่งมีทั้งความมืดมนและอารมณ์ขัน Cao ได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเซี่ยงไฮ้ปี 2015 จากThe Dead End เขาได้รับรางวัล “พรสวรรค์ใหม่” ในประเทศจีนและยุโรป และได้รับเลือกจาก Sundance Institute สำหรับ Screenwriters Lab เคาจบการศึกษาจาก Beijing Film Academy และสอนการเขียนบทที่นั่นเป็นเวลาหลายปี

Tom NagorskiรองประธานบริหารของAsia Society กล่าวว่า “ในปีที่ผ่านมา ความร่วมมือระหว่างฮอลลีวูดและจีนได้เริ่มต้นขึ้นในทิศทางใหม่ และงาน US-China Film Summit ของ Asia Society ได้รวบรวมผู้นำทางความคิดและบุคคลสำคัญในระดับแนวหน้าในความสัมพันธ์ที่ไม่ หยุดนิ่งนี้ สมาคมเอเชีย. “เราภูมิใจที่ยกย่องผู้ได้รับรางวัลซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจและความเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์ในภาพยนตร์และความพยายามในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน”

การประชุมสุดยอดภาพยนตร์ตลอดทั้งวันจะมีวิทยากร “Talent Spotlight” รวมถึงJon M. Chuผู้กำกับภาพยนตร์Now You See MeและStep Upและวิทยากร “Executive Spotlight” เช่นJack Gaoการลงทุนระหว่างประเทศและการพัฒนาธุรกิจของ Wanda และMichael Ellisประธานและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ MPA

“อุตสาหกรรมบันเทิงของสหรัฐฯ และจีนกำลังทำงานร่วมกันในรูปแบบที่ไม่สามารถจินตนาการได้เมื่อไม่นานนี้” Thomas E. McLainประธานสมาคม Asia Society Southern California และทนายความของ Hogan Lovells กล่าว “ตั้งแต่การเงินและความสามารถ ไปจนถึงเทคโนโลยีและแนวคิดล้ำสมัยที่ขยายอิทธิพลของภาพยนตร์ ไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่า Film Summit ของเราที่จะเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่ลึกซึ้งเหล่านี้”

การประชุมสุดยอดภาพยนตร์นำเสนอโดยความร่วมมือกับ Beijing Film Academy, China Onscreen Biennial, Motion Picture Association of America, Producers Guild of America, China Hollywood Society, Coalition of Asian Pacifics in Entertainment, Association of Film Commissioners International, USC US-China Institute, สมาคมการตลาดภาพยนตร์ Annenberg, Women in Film, สมาคมฮ่องกงแห่งแคลิฟอร์เนียตอนใต้และเทศกาลภาพยนตร์ DC Chinese

Asia Society เป็นองค์กรด้านการศึกษาชั้นนำที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชน ผู้นำ และสถาบันต่างๆ ในเอเชียและสหรัฐอเมริกาในบริบทระดับโลก ทั่วทั้งสาขาศิลปะ ธุรกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และนโยบาย สมาคมฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก สร้างแนวคิด และส่งเสริมการทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบัน

และสร้างอนาคตร่วมกัน Asia Society ก่อตั้งขึ้นในปี 1956 โดย John D. Rockefeller อันดับ 3 เป็นสถาบันที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดและไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีศูนย์วัฒนธรรมที่สำคัญในนิวยอร์ก ฮ่องกง และฮูสตัน และมีสำนักงานในลอสแองเจลิส มะนิลา มุมไบ ซานฟรานซิสโก โซล เซี่ยงไฮ้ ซิดนีย์ , วอชิงตัน ดี.ซี. และซูริก

ซานฟรานซิสโก, 10 ต.ค. 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — ตลาดระบบการจัดการพลังงานทั่วโลก (EMS) คาดว่าจะถึง 72.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567 ตามรายงานใหม่โดย Grand View Research, Inc. Industries ได้ใช้กันเป็นหลัก ระบบตรวจสอบพลังงานทั่วไป คลาวด์คอมพิวติ้งและบิ๊กดาต้ากำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งเทคโนโลยีด้วยการใช้งาน

ด้านเศรษฐกิจและผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้ให้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเติบโตของตลาดในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์บนคลาวด์เข้ากับโมดูล BEMS ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถควบคุมและตรวจสอบการใช้พลังงานในลักษณะที่ยั่งยืน

ตลาด BEMS คาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 14.7% ในช่วงคาดการณ์ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการเพิ่มอาคารสีเขียวโดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ เช่น จีน ญี่ปุ่น อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหรัฐอเมริกา และเยอรมนี คาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนการเติบโตในภาค BEMS ในอีกเจ็ดปีข้างหน้า

เรียกดูรายงานการวิจัยฉบับเต็มด้วย TOC ในหัวข้อ “การวิเคราะห์ตลาดระบบการจัดการพลังงาน (EMS) ตามผลิตภัณฑ์ (IEMS, BEMS, HEMS) ตามส่วนประกอบ (เซ็นเซอร์ ตัวควบคุม ซอฟต์แวร์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์แสดงผล) ตามแนวตั้ง (พลังงานและพลังงาน โทรคมนาคม & ไอที การผลิต การค้าปลีกและสำนักงาน การดูแลสุขภาพ) โดยการใช้งานปลายทาง (ที่อยู่อาศัย เชิงพาณิชย์) และการคาดการณ์ตามกลุ่มจนถึงปี 2024” ที่: http://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/energy-management-systems-market

เซ็นเซอร์เป็นส่วนส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดและคิดเป็นกว่า 35% ของตลาด EMS ทั่วโลกในปี 2558 การติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีพร้อมประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของเซ็นเซอร์คาดว่าจะกระตุ้นความต้องการในอีกเจ็ดปีข้างหน้า

ร้านค้าปลีกและสำนักงานคาดว่าจะเติบโตเร็วที่สุดในช่วงเวลาที่คาดการณ์ จำนวนองค์กรที่เพิ่มขึ้นประกอบกับความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพอาจเป็นผลมาจากการเติบโตที่สูงในอนาคต กลุ่มในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR 12.6% ตลอดระยะเวลาคาดการณ์

ภาคการค้าคิดเป็นประมาณ 95% ของตลาดโลกในปี 2558 และคาดว่าจะยังคงเป็นกลุ่มการใช้งานปลายทางชั้นนำตลอดระยะเวลาคาดการณ์ ราคาพลังงานขั้นต้นที่สูงขึ้นพร้อมกับการริเริ่มของรัฐบาลที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์ คาดว่าจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีการเจาะตลาดสูงในภาคส่วนนี้

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกคาดว่าจะเติบโตสูงสุด 15.6% ในช่วงเวลาคาดการณ์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป โทรศัพท์มือถือ เตาอบไมโครเวฟ และเครื่องซักผ้า ประกอบกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่สูง คาดว่าจะผลักดันตลาดระบบการจัดการพลังงานในภูมิภาคผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมที่สำคัญในตลาด ได้แก่ Schneider Electric SE, Honeywell, Siemens AG, Johnson Controls, Inc, C3 Energy, GridPoint, Inc., Elster

Grand View Research, Inc. เป็นบริษัทวิจัยตลาดและให้คำปรึกษาในสหรัฐฯ ซึ่งจดทะเบียนในรัฐแคลิฟอร์เนียและมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก บริษัทจัดทำรายงานการวิจัยที่รวบรวม รายงานการวิจัยที่กำหนดเอง และบริการให้คำปรึกษา เพื่อช่วยลูกค้าในการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด เราขอเสนอการศึกษาข่าวกรองด้านการตลาดเพื่อให้มั่นใจว่าการวิจัยที่เกี่ยวข้องและอิงตามข้อเท็จจริงในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่เทคโนโลยีไปจนถึงสารเคมี วัสดุ และการดูแลสุขภาพ

BEVERLY HILLS, Calif., Oct. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Paley Center for Media รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศว่างานนิทรรศการใหม่ CBS Daytime #1 สำหรับ 30 ปี จะเปิดตัวที่ Paley Center ในวันที่ 12 ตุลาคม , 2016 นิทรรศการที่สร้างขึ้นโดย CBS Daytime เพื่อเฉลิมฉลอง 30 ปีของการเขียนโปรแกรมในเวลากลางวันของ Network ที่ได้รับการจัดอันดับ #1 จะมีชุดอุปกรณ์ประกอบฉากและเครื่องแต่งกายจาก Let’s Make a Deal ราคาถูกต้อง The Young and the Restless, The กล้าหาญและสวยงามและการพูดคุย นอกจากนี้ Paley Center จะจัดกิจกรรมแผงเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกันซึ่งมีผู้มีความสามารถและทีมงานสร้างสรรค์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ CBS Daytime

ผู้เข้าชมนิทรรศการจะมีโอกาสหายากที่จะได้ดำดิ่งสู่โลกของ CBS Daytime รับชมฉาก เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ประกอบฉากจากการแสดงที่พวกเขาชื่นชอบ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการโต้ตอบพิเศษ รวมอยู่ในการจัดแสดง: “Big Wheel” จาก The Price Is Right; เกม “Car Pong” และชุดมาสคอต Zonko, Zurtle และ Zonkey จาก Let’s Make a Deal;

แบบจำลองสำนักงานของ Victor Newman และ Chancellor Park จากเรื่อง The Young and the Restless; รันเวย์แฟชั่นจากการเปิดเครดิตของ The Bold and the Beautiful นอกเหนือไปจากชุดแต่งงานและตู้เสื้อผ้าที่น่าจดจำห้าชุดจากการถ่ายภาพสถานที่ต่างประเทศ ตารางโฮสต์ดั้งเดิมจาก The Talk และเครื่องแต่งกายที่แต่ละโฮสต์สวมใส่สำหรับตอนที่ได้รับรางวัล Emmy ในเวลากลางวันในปี 2015 “Rocktober Halloween Spectacular”

Maureen J. Reidy ประธานและซีอีโอของ The Paley Center for Media กล่าวว่า “ศูนย์ Paley ตื่นเต้นที่จะเป็นเจ้าภาพเปิดตัวนิทรรศการอันน่าทึ่งนี้ “รายการโทรทัศน์จาก CBS Daytime ได้สร้างความประทับใจให้คนรุ่นหลัง และเรารู้สึกตื่นเต้นมากที่ผู้เข้าชมของเราจะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้เห็นฉาก อุปกรณ์ประกอบฉาก และเครื่องแต่งกายที่เป็นสัญลักษณ์ทั้งหมดจากรายการโปรดของพวกเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน เช่นเดียวกับโอกาสที่จะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์เบื้องหลังรายการเหล่านี้จากดาราที่พวกเขาชื่นชอบในระหว่างการอภิปรายพิเศษของเรา”

“นี่เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการฉลอง CBS Daytime ให้เป็นอันดับ 1 เป็นเวลา 30 ปีและประวัติศาสตร์อันยาวนานของการแสดงอันเป็นสัญลักษณ์ของเรา แฟน ๆ ที่หลงใหลและทุ่มเทของเราได้เชิญเราเข้าไปในบ้านของพวกเขามานานหลายทศวรรษ และการจัดแสดงที่ Paley Center นี้มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้โต้ตอบและสัมผัสประสบการณ์การแสดงที่พวกเขารู้จักและชื่นชอบ” แองเจลิกา แมคดาเนียล รองประธานบริหาร โปรแกรมช่วงกลางวันของ CBS Entertainment กล่าว

ROYAL PALM BEACH, FL –(Marketwired – 10 ตุลาคม 2016) – uBreakiFix Wellington ย้ายไปอยู่ที่Royal Palm Beachในวันที่ 4 ต.ค. ที่ 300 S. State Rd. 7.

บริษัทซ่อมเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตแห่งนี้เชี่ยวชาญด้านบริการซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กในวันเดียว ซ่อมหน้าจอแตกความเสียหายจากน้ำ ปัญหาซอฟต์แวร์ ปัญหากล้อง และปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ ส่วนใหญ่ที่ร้านมากกว่า 240 แห่งทั่วอเมริกาเหนือ

uBreakiFix Royal Palm Beach เป็นของ Daniel และ Vincent Sotomayor นี่เป็นสถานที่แรกสำหรับ Vincent Sotomayor ซึ่งหวังว่าจะเปิดร้านค้าเพิ่มเติมในพื้นที่ในอนาคตอันใกล้นี้ Daniel Sotomayor มีร้านค้าหลายแห่งในพื้นที่ รวมถึง uBreakiFix Jensen Beach ซึ่งเปิดในต้นเดือนพฤษภาคม ทั้งคู่กำลังเปิดสถานที่ในเมืองStuartรัฐฟลอริดาในปลายเดือนกันยายน

Vincent ทหารผ่านศึกที่มีพื้นฐานด้านวิศวกรรม มองเห็นโอกาสที่จะมีส่วนร่วมกับ uBreakiFix หลังจากที่ Daniel เปิดร้านหลายแห่งในฟลอริดาและวิสคอนซิน เขามีความหวังสูงสำหรับการย้ายร้าน

“เรากำลังย้ายที่อยู่เพื่อรองรับชุมชนให้ดีขึ้น” Vincent Sotomayor กล่าว “เราจะรายล้อมไปด้วยผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในพื้นที่ และหวังว่าจะมอบประสบการณ์การบริการระดับโลก ไม่เพียงแต่การซ่อมสมาร์ทโฟน แต่สำหรับแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และคอนโซลเกมด้วย”

ต้นทุนอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นทำให้การเปลี่ยน เทคโนโลยี ทำได้ยากและมีราคาแพง ซึ่งกระตุ้นให้ Justin Wetherill และ David Reiff คู่หูมิลเลนเนียลผู้รอบรู้เสนอทางเลือกอื่น uBreakiFix ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 และต่อมาทั้งคู่ได้ร่วมมือกับ Eddie Trujillo เพื่อเสนอ ตัวเลือกการซ่อมเทคโนโลยี อิฐและปูนที่รวดเร็ว ราคาไม่แพง และที่สำคัญที่สุดคือให้ประสบการณ์แก่ลูกค้าที่มีคุณภาพ

Justin Wetherill ผู้ก่อตั้ง สมัครเล่นสล็อต กล่าวว่า “เราต้องการสร้างความไว้วางใจให้กับ
ลูกค้าของเราโดยใช้ประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของอุปกรณ์ที่เสียหาย และทำให้กระบวนการซ่อมแซมง่ายขึ้น “ในขณะที่เราขยายสู่ Royal Palm Beach เราต้องการให้ชุมชนรู้ว่ามีตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากการทดแทน และ uBreakiFix ก็พร้อมมอบทางเลือกที่เชื่อถือได้ให้กับพวกเขา”

uBreakiFix ให้บริการซ่อมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ และเกม ทุกยี่ห้อ ความสามารถของแบรนด์ในการแก้ไขทุกอย่างด้วยปุ่มเปิดปิดทำให้แตกต่างจากคู่แข่ง การซ่อมแซมแต่ละครั้งมาพร้อมกับการรับประกัน 90 วันuBreakiFix เปิดร้าน 79 แห่งจนถึงไตรมาสที่สามของปี 2559 และคาดว่าจะมีร้านค้า 275 แห่งทั่วอเมริกาเหนือภายในสิ้นปีนี้

uBreakiFix Royal Palm Beach ตั้งอยู่ที่ 300 S. State Rd 7 Royal Palm Beach, FL 33414 และสามารถติดต่อได้ที่ (561) 422-2200 หรือทางอีเมลที่RoyalPalm@uBreakiFix.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและดูเมนูบริการเข้าไป ที่ ubreakifix.com

ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 โดยเชี่ยวชาญด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก ตั้งแต่สมาร์ทโฟน เกมคอนโซล แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และทุกสิ่งที่เกี่ยวข้อง หน้าจอแตก ความเสียหายจากน้ำ ปัญหาซอฟต์แวร์ ปัญหากล้อง และปัญหาอื่นๆ ส่วนใหญ่สามารถซ่อมแซมได้โดยไปที่ร้านค้า uBreakiFix ทั่วสหรัฐอเมริกาและในแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ubreakifix.com

ซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 10 ตุลาคม 2016) – Swrve ผู้นำด้านการตลาดบนมือถือประกาศในวันนี้ว่าCMO Martin Doettlingจะพูดเกี่ยวกับวิธีที่ผู้บริโภคเปลี่ยนความชอบและความคาดหวังของตนในขณะที่สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เคลื่อนที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่จะพัฒนา. แผงข้อมูลเชิงลึกจะเน้นที่การจัดหากลยุทธ์ที่นักการตลาดที่เชื่อมต่อใน

ปัจจุบันสามารถปรับให้เข้ากับประสบการณ์มือถือของตนเพื่อรองรับมาตรฐานใหม่เหล่านี้ คณะกรรมการซึ่งนำโดย Michael Becker แห่ง mCordis จะจัดขึ้นที่การประชุม &THEN ในลอสแองเจลิสในวันที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 10.00 น. PDT

แผง แผงข้อมูลเชิงลึก :มีข้อสงสัยเล็กน้อย เรากำลังเข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมต่อ สมาร์ทโฟน สมาร์ทวอทช์ บ้านอัจฉริยะ และบริการนับพันล้านรายการกำลังเข้าสู่โลกออนไลน์เมื่อผู้คนนำการเชื่อมต่อเข้ามาในชีวิต กล่าวอีกนัยหนึ่ง เรากำลังประสบกับการเพิ่มขึ้นของ The Connected Individual เมื่อพิจารณาจากกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สามของนิวตัน “สำหรับทุกการกระทำ มีปฏิกิริยาที่เท่าเทียมกันและตรงกันข้าม” ที่ว่าถ้าบุคคลที่เชื่อมต่อกันนั้นมีอยู่จริง นักการตลาดที่เชื่อมต่อจะต้องเป็นเช่นนั้น ในการสนทนานี้ กลุ่มนักการตลาดที่เชื่อมต่อนี้จะหารือถึงความหมาย

ของการเชื่อมต่อกับผู้คนในขณะที่พวกเขาสำรวจ ซื้อของ บริโภค และสัมผัสประสบการณ์ในโลกที่เชื่อมต่อกัน เราจะกล่าวถึง: ประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้คนไปอย่างมาก การได้ยินและดูว่าเป็นอย่างไร ประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันเปลี่ยนแปลงการค้นพบผลิตภัณฑ์ไปตลอดกาล ค้นหาว่าสิ่งนี้อาจส่งผลต่อคุณอย่างไร และประสบการณ์ที่เชื่อมต่อกันกำลังเปลี่ยนแปลงทุกขั้นตอนของการช็อปปิ้ง รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีเตรียมตัวและตอบสนอง

&THEN เป็นเทศกาลแนวคิดทางการตลาดที่พบกับการประชุมนวัตกรรมผู้ใช้ แต่งงานกับการวิเคราะห์และงานศิลปะในงานที่เติมพลังและเติมพลัง คุณจะยังคงได้รับประโยชน์จากเครือข่ายที่ยอดเยี่ยม ความเป็นผู้นำทางความคิด และการศึกษาที่คุณคาดหวังจาก DMA ซึ่งเป็นองค์กรระดับแนวหน้าด้านการตลาดมาเป็นเวลา 99 ปี ยกเว้นว่าคุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ทั้งหมด:

หากคุณต้องการเข้าร่วมกับผู้ให้บริการโซลูชันกว่า 100 รายพร้อมโอกาสในการพบปะผู้เข้าร่วมประชุมหลายพันคน Experience Zone นั้นเหมาะสำหรับคุณ วางแผนที่จะมีส่วนร่วมกับผู้เข้าร่วมในลักษณะประสบการณ์ผู้ใช้ ผู้เข้าร่วมของเราต้องการเห็นเทคโนโลยีใหม่และยอมรับวิธีแก้ไขปัญหาใหม่

หากคุณกำลังมองหาแรงจูงใจจากผู้นำทางความคิด โซน Inspiration จะทำให้คุณประทับใจในปีนี้ เราจะมีเซสชันประเด็นสำคัญ 5 เซสชันในสามวัน โดยแต่ละเซสชันเป็นประสบการณ์ที่ “พลาดไม่ได้” เซสชั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นเวลา 02:00 น. ในวันอาทิตย์; 8:30 น. และ 5:00 น. ในวันจันทร์ และ 8:30 และ 3:30 น. ในวันอังคาร รายละเอียดวิทยากรจะประกาศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

หากคุณกำลังมองหากรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างผลกระทบด้านการตลาดของคุณในตอนนี้ แล็บเนื้อหาก็สมบูรณ์แบบ หลายร้อยเซสชันช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกและการดำเนินการที่คุณต้องการเพื่อพัฒนาแบรนด์และอาชีพของคุณ

การประมวลผลมากกว่า 9 พันล้านเหตุการณ์ต่อวัน แพลตฟอร์ม Mobile Engagement ของ Swrve ช่วยให้องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมและสร้างรายได้สูงสุดด้วยการเสริมศักยภาพนักการตลาดเพื่อมอบประสบการณ์มือถือตามความต้องการของลูกค้าทุกราย Swrve มอบชุดความสามารถที่เน้นอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นอันดับแรก ซึ่งรวมถึงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การแบ่งกลุ่มตามเวลาจริง การสนทนา การแจ้งเตือนแบบพุช การส่งข้อความในแอป การทดสอบ A/B โมเดลการคาดการณ์ การจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมในทุกด้านการตลาด

ช่อง. Swrve ร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำ หน่วยงาน และพันธมิตรด้านเทคโนโลยี – รวมถึง The Guardian, Condé Nast, Glamsquad, Warner Brothers, Salesforce, Oracle และ Marketo – และได้รับการติดตั้งในแอปหลายร้อยรายการในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การค้าปลีก สื่อ การเดินทาง/ การต้อนรับ ความบันเทิง กีฬา เกม และการธนาคารwww.swrve.com .

BELLEVUE, Wash., Oct. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — VRstudios กำลังจมดิ่งสู่ส่วนลึกใหม่ – โดยเจตนา

VRstudios บริษัทชั้นนำระดับโลกด้าน Virtual Reality (VR) ที่นำเสนอความบันเทิงเชิงพาณิชย์และโซลูชันระดับองค์กร ได้เปิดตัวเกม VR แฟนตาซีใต้น้ำ “planktOs: Crystal Guardians” เนื้อหาใหม่ของบริษัทถือเป็นเกม VR แบบไร้สาย เต็มรูปแบบสำหรับผู้เล่นหลายคน เกมแรกในอุตสาหกรรม สำหรับครอบครัวและทีมที่จะเล่นด้วยกัน ข่าวดังกล่าวยังหมายถึงเกมแรกของบริษัทที่ใช้กลไก Unreal

“เกม VR หลายเกมในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งที่มีความรุนแรง” Charles Herrick ซีอีโอของ VRstudios กล่าว “ด้วย planktOs ผู้เล่นใช้ฟองสบู่ไม่ใช่กระสุน เรากำลังนำเกมที่สนุก คิดบวก และน่าเล่นมาสู่ทุกรสนิยม VR”

ได้รับการออกแบบโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง VRstudios (VRcade), Blot Interactive (www.blotinteractive.com) และ Syndicate 17 (www.syndicate17.com) “planktOs: Crystal Guardians” เป็นประสบการณ์การระเบิดฟองมหัศจรรย์ที่ผู้เล่นจะถูกเรียกเก็บเงินกับภารกิจของ ปกป้องคริสตัลล้ำค่าจากปลาที่ปนเปื้อน การล้างปลาด้วยกระแสฟอง

สบู่ ทำให้บุคคลหรือทีมสามารถแข่งขันกันเพื่อให้ได้คะแนนสูงสุดในช่วงความยากต่างกันสามระดับ“มันให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังจมอยู่ในภูมิประเทศใต้น้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆ” Herrick กล่าวเสริม

“เกม ‘planktOs: Crystal Guardians’ VR ของเรา โดยเน้นที่ความสนุกสนานในครอบครัว จะขยายโอกาสสำหรับลูกค้าด้านความบันเทิงและพันธมิตรของเราในการให้บริการลูกค้าที่

หลากหลายยิ่งขึ้น” แมรี่ เจสซี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ VRstudios และผู้บุกเบิกกล่าวเสริม ในความบันเทิงตามสถานที่อันน่าดื่มด่ำ “แนวทางที่ไม่เหมือนใครของ VRstudios สำหรับ VR กำลังช่วยให้สวนสนุกในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ ศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับครอบครัว อาร์เคด และสถานบันเทิงอื่นๆ เพิ่มรายได้และเพิ่มความภักดีของลูกค้า”

ชาแนล ซัมเมอร์ส ผู้ร่วมก่อตั้ง Syndicate 17 และเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านเสียงแบบโต้ตอบ กล่าวเสริมว่า “planktOs เป็นเกมที่มีเสน่ห์และน่าดึงดูดอย่างยิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า VRstudios เหนือกว่าความบันเทิงแบบดื่มด่ำอื่นๆ ผ่านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและพันธมิตรด้านเนื้อหาที่สร้างสรรค์ได้อย่างไร ”

VRstudios จะจัดแสดง “planktOs: Crystal Guardians” ที่ Immerse Technology Summit โดยเริ่มตั้งแต่งานวีไอพีตอนเย็นของรายการในวันที่ 10 ตุลาคม และห้องโถงนิทรรศการในวันที่ 11 ตุลาคมที่ Bellevue ศูนย์ Meydenbauer ของวอชิงตัน

VRstudios ( www.vrstudios.com ) เป็นบริษัทเทคโนโลยี VR ชั้นนำระดับโลกที่มอบประสบการณ์เสมือนจริงแบบไร้สาย เต็มรูปแบบ ผู้เข้าร่วมหลายคน สำหรับความบันเทิงเชิงพาณิชย์ การสร้างภาพ CAD และการฝึกอบรมการจำลองที่สำคัญ

เป็นบริษัท VR แห่งแรกที่นำเสนอชุดโซลูชันแบบ all-in-one ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์การจัดการประสบการณ์ของตัวเอง ชุดหูฟังแบบไร้สายและอุปกรณ์แบบโต้ตอบ เนื้อหาความบันเทิงและเครื่องมือสำหรับนักพัฒนา บริษัทเปิดตัวในปี 2557 และมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเบลล์วิว รัฐวอชิงตัน

NASSAU, บาฮามาส, Oct. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Dan Synder เจ้าของ Washington Redskins และ Tanya ภรรยาของเขาเริ่มดำเนินการในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคมโดยส่วนตัวเพื่อส่งมอบเสบียงเฮอริเคนที่จำเป็นมากไปยังบาฮามาสหลังจากพายุเฮอริเคนแมทธิวผ่านทีมฟุตบอลลีกแห่งชาติบินด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวที่บรรจุแบตเตอรี่ อาหาร ผ้าห่ม ลูกอม อาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย และแม้แต่เกมสำหรับเด็ก รวมถึงเสบียงอื่นๆ

ทีมงานจากกระทรวงการท่องเที่ยวบาฮามาส (BMOT) ซึ่งรวมถึงปลัดกระทรวงแฮร์ริสัน ธอมป์สัน และผู้ประสานงานของคณะกรรมการประสานงานฉุกเฉิน BMOT เจนีวา คูเปอร์ พร้อมที่จะทักทายชาวอินเดียนแดง

โอบี วิลช์คอมบ์ รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวกล่าวว่า “เรารู้สึกขอบคุณพันธมิตรของเราอย่างวอชิงตัน เรดสกินส์ ที่ไม่เสียเวลาในการให้ความช่วยเหลือแก่หมู่เกาะบาฮามาส” “องค์กรนี้นำโดยตัวอย่างที่ระดมทันทีเพื่อบรรเทาทุกข์แก่คนของเราที่ขัดสน

“เรารู้ว่ามีชาวบาฮามาสจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จากการบริจาคเหล่านี้ เราอยากจะขอบคุณพวกอินเดียนแดง โดยเฉพาะเจ้าของแดเนียลและทันย่า ซินเดอร์ ซึ่งไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับ

ประเทศที่สวยงามของเรา เราหวังว่าองค์กรอื่นๆ จะทำตามตัวอย่างที่กำหนดโดยพวกอินเดียนแดง ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะบอกว่าองค์กร Redskins มีแฟนชาวบาฮามาสมากขึ้นในฤดูกาลฟุตบอลนี้”

Dan Synder เจ้าของ Redskins กล่าวว่าแม้ว่าทีมของเขาจะเล่นในวันอาทิตย์ แต่องค์กรของเขารู้ว่าต้องช่วยบาฮามาส “เราโชคดีมากที่มีทรัพยากรและหนทางที่จะก้าวเข้ามาและสร้างความ

แตกต่างในช่วงเวลาที่ตกอยู่ในอันตราย” แดน ซินเดอร์ กล่าว “แม้ว่าเราจะไม่ใช่องค์กรบรรเทาทุกข์ แต่ฉันรู้สึกว่ามันสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเราที่จะใช้ทรัพยากรของเราเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแมทธิว”

Tony Wyllie รองประธานอาวุโสฝ่ายการสื่อสารของ Redskins กล่าวว่านี่เป็นเพียงระยะเริ่มต้นของความพยายามขององค์กรในการช่วยเหลือบาฮามาส “เมื่อเรานั่งลงและค้นหาว่าความต้องการคืออะไร เราจะกลับมา” วิลลีกล่าว

กระทรวงการท่องเที่ยวเพิ่งลงนามความร่วมมือห้าปีกับวอชิงตันอินเดียนแดง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วน พวกอินเดียนแดงจะจัดงาน Washington Redskins Weekend ประจำปีที่บาฮามาส โดยมีดั๊ก วิลเลียมส์และผู้เล่นในตำนานคนอื่นๆ มามอบให้กับแฟนๆ เพื่อน และครอบครัว

พวกอินเดียนแดงจะจัดการแข่งขันฟุตบอลธงกับศิษย์เก่ากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบาฮามาสที่สนามกีฬาแห่งชาติโธมัส เอ. โรบินสันตลอดจนจัดฟุตบอลเยาวชนและคลินิกเชียร์ลีดเดอร์ในบาฮามาสทีมงานจะจัดการแข่งขันกอล์ฟและตกปลา ตลอดจนมีส่วนร่วมในประสบการณ์อื่นๆ ที่ปลายทาง

หมู่เกาะบาฮามาสมีพื้นที่อาบแดดสำหรับทุกคน แต่ละเกาะมีบุคลิกและสถานที่ท่องเที่ยวที่แตกต่างกันออกไปสำหรับรูปแบบการพักผ่อนที่หลากหลายด้วยการดำน้ำลึก ตกปลา ล่องเรือ ล่องเรือ รวมถึงการช้อปปิ้งและรับประทานอาหารที่ดีที่สุดในโลก จุดหมายปลายทางนี้เป็นสถานที่พักผ่อนในเขตร้อนที่เข้าถึงได้ง่าย และอำนวยความสะดวกให้กับนักเดินทางที่ผ่านด่านศุลกากรและตรวจ

คนเข้าเมืองล่วงหน้า โดยที่ค่าเงินดอลลาร์บาฮามาสนั้นเทียบเท่ากับดอลลาร์สหรัฐ ทำทุกอย่างหรือไม่ทำอะไรเลย แค่จำไว้ว่า It’s Better in The Bahamas สำหรับข้อมูลแพ็คเกจการเดินทาง กิจกรรม และที่พัก โทร 1-800-Bahamas หรือเยี่ยมชมwww.Bahamas.com ค้นหาบาฮามาสบนเว็บบนFacebook TwitterและYouTube

PARK CITY, Utah, Oct. 10, 2016 (GLOBE NEWSWIRE) — Skullcandy, Inc. ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง Jason Hodell เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยมีผลทันที

Hoby Darling ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ลาออกของ Skullcandy กล่าวว่า “ฉันไม่ยินดีมากที่ Jason จะเป็นผู้นำคนต่อไปของแบรนด์ Skullcandy และ Astro Gaming

Jason ทำงานเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Skullcandy มาหลายปี ความตื่นเต้นที่มีต่อแบรนด์และแรงจูงใจทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการ

สานต่อความเป็นผู้นำของบริษัทเมื่อเริ่มต้นบทต่อไป”กล่าวว่า “ฉันไม่สามารถรู้สึกเป็นเกียรติมากไปกว่านี้อีกแล้วเกี่ยวกับโอกาสที่จะเป็นผู้นำ Skullcandy เรามีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและครองตลาดสองแบรนด์ และฉันมั่นใจว่าเรา

จะสร้างความตื่นเต้นให้กับลูกค้าของเราต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา ฉันพูดเพื่อครอบครัว Skullcandy ทั้งหมดในฐานะ เราขอขอบคุณ Hoby Darling สำหรับการให้คำปรึกษา ความ

ทุ่มเท และแรงจูงใจในการนำ Skullcandy มาจนถึงจุดนี้ การมีส่วนร่วมของเขานำไปสู่การฟื้นตัวของ Skullcandy การเติบโตที่แข็งแกร่งหลายปี และวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม”

Skullcandy ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทในเครือของ Mill Road Capital Management LLC ในการควบรวมกิจการที่ปิดตัวไปเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2016 Thomas Lynch ผู้ก่อตั้ง Mill

Road กล่าวว่า “ผมดีใจที่ Jason Hodell ยอมรับตำแหน่ง CEO ของ Skullcandy และมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าเขาจะเป็นผู้นำที่โดดเด่น และจะพัฒนาแบรนด์ในตระกูล Skullcandy ให้เป็นหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำของอเมริกา บริษัทไลฟ์สไตล์”

สร้างประสบการณ์เสียงระดับโลกผ่านแบรนด์ Skullcandy® และ Astro Gaming® ก่อตั้งขึ้นที่จุดตัดของดนตรี กีฬา เทคโนโลยี และวัฒนธรรมสร้างสรรค์ แบรนด์ สร้างผลิตภัณฑ์เครื่องเสียงและเกมระดับโลกสำหรับผู้เสี่ยงภัย ผู้สร้างนวัตกรรม และผู้บุกเบิกที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ ตั้งแต่นวัตกรรมใหม่ในศาสตร์

แห่งเสียงและศักยภาพของมนุษย์ ไปจนถึงความร่วมมือกับนักดนตรีและนักกีฬาที่กำลังมาแรง Skullcandy ดำเนินชีวิตตามภารกิจในการสร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตอย่างเต็มกำลังผ่าน

เทคโนโลยีและแนวคิดที่ล้ำสมัย ตลอดจนการออกแบบและการทำให้เป็นรูปธรรมระดับแนวหน้า Astro Gaming สร้างอุปกรณ์วิดีโอเกมระดับพรีเมียมสำหรับนักเล่นเกม ลีก และผู้ที่ชื่นชอบการ

เล่นเกมระดับมืออาชีพ Astro Gaming ก่อตั้งขึ้นในหลุมของการแข่งขันเกมและได้กลายเป็นตรงกันกับประสบการณ์การเล่นเกมระดับสุดยอด ผลิตภัณฑ์ Skullcandy และ Astro Gaming

จำหน่ายและจัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ทั่วโลกจากสถานที่ทั่วโลกของบริษัทใน Park City, ซานฟรานซิสโก, โตเกียว, ซูริก, แวนคูเวอร์ และเม็กซิโกซิตี้ ตลอดจนผ่านพันธมิตรใน

วัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดบางส่วน ศูนย์กลางกีฬาและเกมในโลก เว็บไซต์แบรนด์ Skullcandy สามารถพบได้ที่http://www.skullcandy.com . สามารถดูเว็บไซต์ Astro Gaming ได้ที่http://www.astrogaming.com

Mill Road Capital เป็นบริษัทการลงทุนเอกชนที่เน้นการลงทุนและร่วมมือกับบริษัทไมโครแคปที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา บริษัทมีทุนระยะยาวที่ยืดหยุ่น

พร้อมความสามารถในการซื้อหุ้นในตลาดเปิด ซื้อตำแหน่งบล็อกขนาดใหญ่จากผู้ถือหุ้นเดิม จัดหาเงินทุนสำหรับการเติบโตหรือโอกาสในการได้มา หรือดำเนินการธุรกรรมส่วนตัว บริษัทได้ระดม

ทุนจากภาระผูกพันด้านทุนรวมประมาณ 670 ล้านดอลลาร์ และมีสำนักงานในกรีนิช คอนเนตทิคัต และบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่http://www.millroadcapital.com

อนาไฮม์ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired-10 ต.ค. 2016) – Anaheim GardenWalkสถานบันเทิงและร้านอาหารชั้นนำในออเรนจ์เคาน์ตี้ ประกาศผู้เช่ารายใหม่ล่าสุด: Mission Escape

Gamesซึ่งเป็นบริษัท “escape Games” อันดับ 1 ของนครนิวยอร์ก โดยที่ ผู้เล่นใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเพื่อหนีออกจากห้องที่ถูกล็อค ปัจจุบัน Mission Escape Games มี

สถานที่ตรวจสอบระดับ 5 ดาวของ Yelp ในแมนฮัตตันและควีนส์ และนี่ถือเป็นการบุกโจมตีครั้งแรกของบริษัทนอกพื้นที่นิวยอร์กซิตี้ Mission Escape Games จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ตุลาคม2016

“เรายินดีที่จะต้อนรับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครของ Mission Escape Games สู่กลุ่มร้านอาหาร ร้านค้า และแหล่งความบันเทิงที่หลากหลาย” Robin Weeks-Wynne ผู้อำนวยการอาวุโส

ฝ่ายการตลาดและการท่องเที่ยวของ Anaheim GardenWalk กล่าว “มันจะเป็นความสนุกที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ที่ชุ่มชื่นและน่าจดจำสำหรับเพื่อน ๆ ครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน”

เกม Mission Escape นำเสนอประสบการณ์เกมแบบไขปัญหาสำหรับกลุ่มผู้เล่นหกถึงแปดคน ผู้เข้าร่วมจะถูกขังอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยคำใบ้ที่ท้าทายที่จะช่วยให้พวกเขาหลบหนีได้ภายใน

ระยะเวลา 60 นาที เจ้าหน้าที่ Mission Escape Games คอยตรวจสอบทุกประสบการณ์การเล่นเกมเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมทุกคน ประสบการณ์เกมแตกต่างกันไป และสถานที่ตั้ง

ใหม่ของอนาไฮม์จะเปิดตัวโดยเสนอตัวเลือกที่น่าตื่นเต้นสามชื่อ ได้แก่ “Mission’s 8: The Bank Heist” “Escape the Darkest Hour: The Torture Chamber” และ “Escape the Hydeout: The Mystery of Henry Jekyll ” — โดยแต่ละข้อเสนอให้แขกได้ผจญภัยครั้งใหม่ในระดับความท้าทายต่างๆ

Joe Dumatol เจ้าของ Mission Escape Games ในอนาไฮม์กล่าวว่า “เกมไขปริศนาที่มีพลังและน่าติดตามของเราต้องการฉากที่เหมาะสม และเราพบสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในใจกลางของ

ทุกการกระทำที่ Anaheim GardenWalk “เมื่อเร็ว ๆ นี้เราได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน ’10 ห้องหลบหนีที่ดีที่สุด’ ในประเทศโดยUSA Todayการตอบสนองต่อเกมหลบหนีของเราที่สถานที่ NYC อันดับหนึ่งของเรานั้นยอดเยี่ยมมาก และเราคาดว่าจะประสบความสำเร็จในระดับเดียวกันในอนาไฮม์ .”

Mission Escape เชี่ยวชาญใน “เกมหนี” ที่ท้าทายและสนุกสนาน พิสูจน์สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบเพื่อกระตุ้นจิตใจของผู้เข้าร่วมที่มองหาความตื่นเต้น ผู้เล่นเกมจะถูกขังอยู่ในห้องภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ Mission Escape Games จนกว่าพวกเขาจะเสร็จสิ้นการท้าทายปริศนาทั้งหมด ปัจจุบัน Anaheim GardenWalk ดำเนินกิจการสองแห่งที่ประสบความสำเร็จใน

นิวยอร์กซิตี้ โดยเป็นที่ตั้งของเกม Mission Escape แห่งแรกบนชายฝั่งตะวันตก รูปแบบที่น่าสนใจของบริษัทได้รวบรวมการรายงานข่าวจากสื่อในNewsweek, About.com, ABC News Radio, CBS News, Everywhere You Are, EverSoPopular, FreshNYC, Votre Tour De Mondeและ Room Escape Artist เยี่ยมชมhttp://www.missionescapegames.com/ANAHEIMสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Anaheim GardenWalk : Anaheim GardenWalk เป็นพื้นที่รับประทานอาหารกลางแจ้ง แหล่งช้อปปิ้ง และสถานบันเทิงขนาด 460,000 ตารางฟุต ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลาง

Orange County รัฐแคลิฟอร์เนีย เพียงไม่กี่ก้าวจาก Disneyland® Resort, Anaheim Convention Center และขับรถเพียงไม่นานจาก Angel Stadium และ ศูนย์ฮอนด้า. เป็นที่

ตั้งของร้านอาหารยอดนิยม สถานบันเทิงยามค่ำคืนที่คึกคัก ร้านค้าทันสมัย ​​เลานจ์โบว์ลิ่งสุดหรู และกิจกรรมสนุกๆ สำหรับครอบครัว Anaheim GardenWalk มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นใหม่ๆ เกิด

ขึ้น ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร สถานบันเทิง และร้านค้าปลีกที่โดดเด่นเพิ่มเติม เมื่อการพัฒนาขื้นใหม่เสร็จสิ้น Anaheim GardenWalk จะมอบประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำใครให้กับแขกและเป็นสถานที่พบปะระดับโลกสำหรับคนในท้องถิ่นและผู้มาเยือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.anaheimgardenwalk.com.

Royal Online Online V2 มือถือ รอยัลออนไลน์ V2 เกมส์ Royal Online V2

Royal Online Royal Online V2 มือถือ รอยัลออนไลน์ V2 เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 รอยัล V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2 เกมส์รอยัลคาสิโน ทางเข้า Royal Online V2 ทางเข้า Royal Online ทดลองเล่น Royal สล็อตรอยัลคาสิโน รอยัลสล็อต เว็บรอยัลสล็อต

ายชาวตะวันตกผู้สืบสวนกล่าวว่าการฉ้อโกงชิงเงินรางวัลส่งเสริมการขาย 1 ล้านดอลลาร์จากแมคโดนัลด์ในเดือนกรกฎาคม เป็นหนึ่งในแปดคนที่ถูกเอฟบีไอจับกุมเมื่อวันอังคาร เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงบริษัทมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์

Michael L. Hoover วัย 56 ปี พนักงานของ Foxwoods Resort Casino ได้ติดต่อ McDonald’s ในปลายเดือนกรกฎาคมด้วยผลงานที่ชนะเกม Monopoly ยอดนิยมของบริษัท ซึ่งเขาอ้างว่าเขาพบในนิตยสาร People แต่ตามรายงานของผู้สอบสวนของรัฐบาลกลาง ฮูเวอร์ได้รางวัลชนะเลิศจากชายชาวฟลอริดา ซึ่งคัดเลือกเขาให้นำเงินรางวัลไปเป็นเงินสด และแบ่งของที่ริบมาได้ให้กับผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดในโครงการนี้

ฮูเวอร์ได้รับคำสั่งจากหัวหน้าแก๊งหลอกลวง Jerome P. Jacobson จาก Lawrenceville, Ga. ให้ปรากฏในวิดีโอโปรโมตสำหรับ McDonald’s ซึ่ง Hoover อธิบายว่าเขาพบชิ้นส่วนที่ชนะได้อย่างไร หน้ากล้องซึ่งจริง ๆ แล้วถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่เอฟบีไอสายลับ ฮูเวอร์กล่าวว่าเขาเคยอยู่บนชายหาดในนิตยสาร People ของ Westerly เมื่อเขาผล็อยหลับไป นิตยสารฉบับนี้เปียกแฉะขณะที่เขากำลังงีบหลับ ฮูเวอร์กล่าว แต่เขาซื้ออีกฉบับหนึ่ง และในนั้นเขาพบชิ้นส่วนที่ชนะรางวัลทันที 1 ล้านเหรียญจากแมคโดนัลด์

โฆษกของคาสิโนกล่าวว่า Hoover ซึ่งไม่ได้ระบุที่อยู่ตามถนนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง ทำงานที่ Foxwoods ในแผนกเกม

จากการสอบสวนที่รู้จักกันในชื่อ Operation Final Answer หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ Jacobson ทำงานให้กับบริษัทการตลาดที่ได้รับการว่าจ้างจาก McDonald’s ให้จัดทำเกมส่งเสริมการขายทั้งหมด รวมถึง “เกมการผูกขาด” และ “ใครอยากเป็นเศรษฐี”

ผู้ชนะของเกมสามารถเรียกร้องอะไรก็ได้ตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์ฟรีไปจนถึง 1 ล้านเหรียญโดยการค้นหาชิ้นส่วน “ชนะทันที” หรือโดยการจับคู่ชิ้นส่วนของเกมที่ชนะในถ้วยเครื่องดื่ม กล่องมันฝรั่งทอด และในนิตยสารและกระดาษหนังสือพิมพ์

Simon Marketing Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนียดำเนินการส่งเสริมการขายของ McDonald’s ทั้งหมด ตั้งแต่เกมไปจนถึงรายการ Happy Meals และมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความสมบูรณ์ของเกมโปรโมตของบริษัททั้งหมด Simon ทำสัญญากับ Quebecor World ซึ่งเป็นบริษัทการพิมพ์ที่มีความปลอดภัย เพื่อผลิตชิ้นส่วนเกม

Jacobson พนักงานในแผนกรักษาความปลอดภัยของ Simon มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางชิ้นส่วนเกมที่มีมูลค่าสูงลงในสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อย่างน้อยปี 1995 ตามที่นักวิจัยของรัฐบาลกลางกล่าว ในแง่นั้น จาคอบสันพร้อมด้วยพนักงานจากควิเบคอร์ เวิลด์ และพนักงานสำนักงานบัญชี ร่วมกันควบคุมชิ้นส่วนเกมที่มีมูลค่าสูง เมื่อพิมพ์ชิ้นส่วนแล้ว ชิ้นส่วนเกมที่มีมูลค่าสูงจะถูกส่งไปยังจาคอบสันและนักบัญชี ซึ่งจะเดินทางไปยังผู้จัดพิมพ์ระดับภูมิภาคและศูนย์กระจายสินค้าเพื่อวางชิ้นส่วนดังกล่าว

ตามรายงานของผู้สอบสวน จาคอบสันยักยอกชิ้นส่วนและเตรียมแผนที่ซับซ้อนเพื่อแจกจ่ายให้กับ “เจ้าหน้าที่สรรหา” ที่จะอ้างว่าเป็นผู้ชนะ จากนั้นจะมอบเงินให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ รวมทั้งเจคอบสันด้วยการจ่ายเงินหลายหมื่นดอลลาร์

ในบางกรณี จาค็อบสัน ซึ่งเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ร่วมสมรู้ร่วมคิดในนามลุงเจอร์รี เรียกร้องให้เขาได้รับเงินล่วงหน้าก่อนที่จะอ้างสิทธิ์ในรางวัล กระตุ้นให้บางคนจำนองบ้านของพวกเขา ตามที่ผู้สืบสวนระบุ

Jacobson, Hoover และอีกเจ็ดคนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อหลอกลวงทางจดหมายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ ถูกจับเมื่อวันอังคารเช่นกัน Noah D. “Dwight” Baker, 49, จาก Westminster, SC; จอห์น เอฟ. เดวิส วัย 44 ปี จากเมืองแกรนเบอรี รัฐเท็กซัส; Andrew M. Glomb อายุ 58 ปี จาก Fort Lauderdale, Fla.; Ronald E. Hughey, 56, จาก Anderson, SC และ Brenda S. Phenis, 50, จาก Fair Play, SC

ตามที่ผู้สืบสวน Glomb เข้าหา Hoover พร้อมกับการหลอกลวงโดยบอก Jacobson ทางโทรศัพท์ว่าเขาเชื่อถือได้ “คุณรู้อะไรไหม จากทุกคน นี่คือ… คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอะไรเลย”

ไม่ชัดเจนว่า Glomb และ Hoover เคยมีความสัมพันธ์มาก่อนหรือไม่Norwich — William “Bill” Curran Sr., 74, จาก 300 Windham Road, Apt. 321, Willimantic ซึ่งเคยเป็นชาว Norwich เสียชีวิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ Harrington Court Genesis Eldercare ใน Colchester

เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2469 ในเมืองนอริช เขาเป็นบุตรชายของพอลและอัลบีน่า กิลโบลต์ เคอร์แรน ผู้ล่วงลับ

นาย Curran เป็นทหารผ่านศึกของกองทัพเรือในสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเกาหลี เขาเกณฑ์ในปี 1943 และรับใช้ในมหาสมุทรแปซิฟิกในการรณรงค์เพื่อปลดปล่อยฟิลิปปินส์ เขาได้รับรางวัลหลายรางวัล รวมทั้งเหรียญตราประจำหน่วยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เขาถูกเรียกคืนให้ปฏิบัติหน้าที่ในปี 2493 และรับใช้เป็นเวลาสองปีในกองพันก่อสร้างกองทัพเรือในคิวบาเบอร์มิวดาและนิวฟันด์แลนด์

เขาร่วมงานกับ Lehigh Petroleum ในเมือง Norwich ในปี 1952 ในตำแหน่งพนักงานบริการเตาน้ำมัน เขาก่อตั้งธุรกิจบริการและทำความร้อนของตนเองในปี 2514 และเกษียณอายุในปี 2526 จนกระทั่งเจ็บป่วย เขาเป็นคนขับรถตู้ให้กับโรงแรม Courtyard Marriot ในนอริช โดยนำแขกของโรงแรมไปและกลับจากคาสิโนในท้องถิ่น

คุณเคอร์แรนเป็นสมาชิกประจำแผนกดับเพลิงอาสาสมัครแฟรงคลิน เขาเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ Franklin Veterans of Foreign Wars Post No. 9066 ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำแหน่งสามสมัย หนึ่งวาระในฐานะผู้บัญชาการของ District No. 4 และดำรงตำแหน่งอื่นๆ อีกหลายตำแหน่งในระดับรัฐและระดับชาติในทหารผ่านศึก ของสงครามต่างประเทศ

ในปีพ.ศ. 2529 เขาย้ายจากแฟรงคลินไปที่ศูนย์อาวุโสของกานาเดนในวิลลิมันติก ซึ่งเขาดำรงตำแหน่งประธานสมาคมอาวุโสของคอมเพล็กซ์ และจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำ และการออกนอกบ้านสำหรับผู้อยู่อาศัย

เขารอดชีวิตจากลูกชายสองคน วิลเลียม Royal Online เคอร์แรน จูเนียร์แห่งแมนเชสเตอร์ และโธมัส เคอร์แรนแห่งแฟรงคลิน ลูกสาวสองคน Cheryl McKinney แห่ง Franklin และ Nancy Miller แห่ง Norwich; น้องชาย วอลเตอร์ Curran แห่งเพรสตัน; อดีตภรรยาของเขา เกรซ Bullard Curran; หลาน 10 คน; และเพื่อนพิเศษ Thelma Lorinsky แห่ง Willimantic

เขาเสียชีวิตโดยลูกชายคนหนึ่งชื่อ Richard Curran; พี่ชาย จอห์น Curran; และน้องสาวสามคน Anna Murphy, Mary Haubrick และ Helen Waters

พิธีฝังศพของคริสเตียนจะมีขึ้นในเวลา 10.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่โบสถ์เซนต์แมรีในทะเลบอลติก การฝังศพด้วยเกียรติยศทางทหารจะตามมาในสุสานเซนต์โจเซฟในนอริช

เวลาโทรคือ 17:00 น. วันพุธที่ Guillot Funeral Home, 12 West Main St. , Balticมิสติก –– ระดับความสูงของถนนโรงเรียนที่ข้ามรางรถไฟจะแล้วเสร็จภายในสองเดือน เจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการกรอตันกล่าวเมื่อวันจันทร์

โครงการซึ่งได้มีการหารือกันในระดับการออกแบบและการวางแผนตั้งแต่ปี 2538-2539 มีกำหนดจะแล้วเสร็จ 60 วันหลังจาก Pettini Contracting Corp. แห่ง Stonington เริ่มทำงานที่ไซต์ 13 ส.ค. วิศวกรเมือง Greg A. Hanover กล่าว โครงการนี้จะมีราคาประมาณ 353,000 ดอลลาร์ และจะจ่ายให้ทั้งหมดด้วยกองทุน Federal Highway Administration ที่บริหารงานผ่านกระทรวงคมนาคมของรัฐ

ฮันโนเวอร์กล่าวว่าโครงการจะยกระดับถนนขึ้นสามฟุตสู่ระดับรางรถไฟ ปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ ติดตั้งทางเท้าจากถนนคาสิโนไปยังถนนโนนค์ และยกระดับขอบถนนบนถนนโรงเรียนและถนนโนนค์ เพื่อปรับปรุงการไหลเวียนของการจราจร .

แอมแทร็คในโครงการที่แยกจากกันจะปรับปรุงส่วนต่างๆ ของรางรถไฟในพื้นที่ด้วย

School Street เป็นจุดเริ่มต้นหลักสู่ย่าน Willow Point ซึ่งมีบ้านเรือน อู่ต่อเรือ และท่าจอดเรือจำนวนหนึ่ง

โครงการซึ่งส่งผลกระทบต่อ School Street จากถนน Noank ไปยัง Maple Avenue และบางส่วนของ West Mystic Avenue จะกำจัดโคกบนถนนที่ข้ามรางรถไฟ Gary J. Schneider ผู้อำนวยการฝ่ายโยธาธิการกล่าว ชไนเดอร์และฮันโนเวอร์กล่าวว่ามีหลายกรณีที่รถบรรทุกและผู้ขับขี่เรือลากจูงติดอยู่บนรางรถไฟเนื่องจากโคก

“รถบรรทุกพ่วงที่ไม่ได้บรรทุกจะเร่งความเร็ว (ก่อนการข้าม) ดังนั้น … พวกเขาสามารถทำให้มันผ่านรางรถไฟได้” ชไนเดอร์กล่าว กรมโยธาธิการของเมืองทำงานบางอย่างในช่วงกลางทศวรรษ 1980 เพื่อปรับปรุงความลาดชันที่ทางข้ามถนน

การอัพเกรดล่าสุดหยุดชะงักหลังจากการออกแบบในปี 2538-2539 เนื่องจากเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ติดกันปฏิเสธที่จะให้ความสะดวกในการทำงานและรัฐจำเป็นต้องกลับไปหาเงินทุนของรัฐบาลกลางมากขึ้น Hanover กล่าว

เฟรด บาร์เบอร์ ซึ่งกระทำการภายใต้หนังสือมอบอำนาจของเฮเลน แม่ของเขาจะไม่ร่วมมือกับเมืองและรัฐในปี 2541 เนื่องจากการปรับปรุงทางข้ามถนนในขั้นต้นได้คุกคามสถานีรถไฟเก่าชั้นเดียวที่อยู่ใกล้เคียงในบริเวณใกล้เคียง Helen Barber เป็นเจ้าของที่ดินและสถานีซึ่งมีอายุมากกว่า 140 ปี

รัฐได้รับการตัดสินของศาลที่อนุญาตให้เข้าถึงทรัพย์สินของช่างตัดผมเพื่อทำงานและสร้างถนนใหม่เพื่อรองรับโครงการ รัฐในปี 2542 ระบุว่าสามารถปรับปรุงทางข้ามได้โดยไม่ต้องรื้อสถานี เมื่อแชมป์ WBC Continental Americas รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวตคนใหม่ Emmanuel Lucero กล่าวถึง John Lowey วัย 35 ปีว่าเป็นนักสู้ที่ดุเดือดในช่วงเวลาหลังจากชัยชนะของเขาที่ Uncas Pavilion ของคาสิโน Mohegan Sun เขาไม่ได้พาดพิงถึงสติปัญญาของทหารผ่านศึก ในวงแหวน

“เขาสู้ด้วยหัว ไม่ใช่หมัด” ลูเซโร ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงในช่วงต้นของไฟต์ 12 รอบกล่าว “เรารู้ว่าเขาเป็นนักสู้ที่สกปรก”

โลวีย์คัดค้านลักษณะดังกล่าวด้วยความรุนแรงแบบเดียวกับที่เขาคัดค้านบัตรคะแนน ซึ่งลูเซโรมีคะแนน 118-110 ในไพ่ทั้งสามใบ

“เขาเป็นคนตัวเล็กกว่า และเขาเป็นคนที่เข้ามาหาฉัน” โลวีย์ ชาวเมืองดันโดนัลด์ ไอร์แลนด์ ซึ่งแพ้ไป 27-4 ด้วยการสูญเสียกล่าว “การแข่งขันของฉันตอนนี้ ว่ากันว่าฉันกำลังต่อสู้ด้วยหัวของฉัน”

Lucero ที่พัฒนาขึ้นเป็น 18-0 ชกมวยอย่างระมัดระวังในช่วงสองสามรอบแรกก่อนที่จะก้าวขึ้นสู่รอบกลาง เขายิงได้หลายนัด และรอยที่หลังของโลวีย์เป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือของเขา

“เราวางแผนยิงตัวหลังจากสี่รอบแรก” ลูเซโรกล่าว โดยอธิบายว่าเขารู้สึกว่าเขาสามารถเปิดใจได้ ณ จุดนั้น เพราะถึงแม้เขาจะได้รับบาดเจ็บจากการบาดที่จะบังคับให้ต้องหยุด เขาก็จะเป็นฝ่ายนำหน้าในการ์ดของกรรมการเมื่อถึงจุดนั้น . “เรากังวลเกี่ยวกับศีรษะ ฉันพอแล้ว”

สำหรับส่วนของเขา โลวีมักจะตามหลังคู่ต่อสู้เสมอหนึ่งก้าว ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ไล่ตามในค่ำคืนนั้นมามาก แต่เขาก็ไม่เคยสามารถยิงประตูที่ชัดเจนใดๆ ให้กับ Lucero ที่เข้าใจยากได้

“เขาไม่ได้ชกฉันแบบที่ฉันเห็นเขาชกคนอื่น” โลวีย์กล่าว “ฉันมาที่นี่เพื่อให้ความบันเทิงแก่ฝูงชน แต่เขาไม่ต้องการต่อสู้กับฉัน”

เชื่อว่าเขามีของดีอยู่ในมือในช่วงปิดการต่อสู้ ลูเซโรจึงระมัดระวังมากขึ้นในขณะที่โลวีย์กดดัน แต่เขาชนะเพียงสองในสี่รอบสุดท้ายด้วยไพ่สองใบและหนึ่งในสี่รอบสุดท้ายในรอบอื่น

“ ฉันคิดว่าฉันชนะในรอบสี่รอบสุดท้าย” โลวีย์ซึ่งเชื่อว่าเขาชนะในรอบแรกมากพอที่จะขโมยการตัดสินใจด้วยการวิ่งช้า “นั่นเป็นรอบที่ฉันพยายามสร้างความประทับใจให้กรรมการ … ฉันภูมิใจที่ยังสามารถแข่งขันได้ แต่ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือรอยแตกที่ยุติธรรม”

พระอาทิตย์ในการวิ่ง

แกรี่ ชอว์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของเหตุการณ์หลัก ผู้ส่งเสริมแชมป์มวยปล้ำรุ่นจูเนียร์เวลเตอร์เวทของ IBF แซบ ยูดาห์ กล่าวว่าเขาเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งบล็อกบัสเตอร์ร่วมกับแชมป์ Kostya Tszyu แชมป์ WBA-WBC จะยังคงถูกจัดขึ้นที่คาสิโน Mohegan Sun วันที่ 3 พ.ย.

“เท่าที่ฉันรู้ การต่อสู้เป็นของโมฮีแกน” ชอว์กล่าว “ณ ตอนนี้ Royal Online นั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังนำแซบ ยูดาห์มาต่อสู้ จนกว่าฉันจะได้ยินต่างออกไป นั่นคือความเข้าใจของฉัน”

เนื่องจากชอว์ขายสิทธิ์ในการส่งเสริมการขายของเขาให้กับวลาด วาร์ตัน ผู้ดูแล Tszyu เขาจึงไม่มีสิทธิ์พูดในที่ที่จะจัดการต่อสู้ อย่างไรก็ตาม เขารู้สึกประหลาดใจที่ Warton จะซื้อการต่อสู้ไปยังสถานที่ต่างๆ ใน ​​Cincinnati, Las Vegas และ California หลังจากที่ได้ประกาศก่อนหน้านี้ว่าจะจัดขึ้นที่ Mohegan Sun ระหว่างการแถลงข่าว

“ฉันต้องการที่นี่ ไม่ใช่เพราะมันดีสำหรับ Zab แต่เพราะฉันคิดว่าเราทำข้อตกลงกับ Mohegans และฉันก็เป็นคนในคำพูดของฉัน” ชอว์ผู้ซึ่งนำ Judah ที่เกิดในบรองซ์มาที่ดวงอาทิตย์กล่าว หลายครั้ง “ฉันคิดว่า Mohegan สมควรได้รับมันตามความจริงที่ว่าพวกเขาจ่ายเงินเพื่อมัน พวกเขาเก็บค่าธรรมเนียมเว็บไซต์เพื่อให้ทั้งสองคนอยู่ที่นี่ ทำไมพวกเขาถึงเรียกเก็บเงินสำหรับคนอื่น”

คำถามที่ดี. นอกจากนี้ยังควรสงสัยว่า Warton กำลังทำอะไรเพื่อสร้างความแปลกแยกให้กับคาสิโนที่มีรายได้สูง เวทีใหม่ขนาด 10,000 ที่นั่ง และความปรารถนาที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งการต่อสู้ของชายฝั่งตะวันออก

และยังไม่แพ้ใคร

เคอร์มิท ซินตรอน นักมวยปล้ำจากรัฐเพนซิลเวเนียตามหลังคะแนนกรรมการทั้งสามคน เมื่อเขาโดนตะขอซ้ายตัวใหญ่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของซาอิด ควาลี (7-1) ที่ไม่แพ้ใครของโมร็อกโกก่อนหน้านี้ Cintron ทิ้ง Quali สองครั้งโดยให้คะแนนเทคนิคที่น่าพิศวงที่ 1:50 ของรอบที่ห้า

“ผู้ฝึกสอนของฉันบอกให้ฉันกดดัน” ซินตรอนผู้ปรับปรุงเป็น 11-0 โดย 10 น็อคเอาท์กล่าว “ผู้ฝึกสอนของฉันบอกให้ฉันหยิบมันขึ้นมา ในรอบที่ห้า ฉันแสดงให้เห็นว่าฉันเป็นอย่างไร … ฟิลาเดลเฟียเฮฟวี่เวทมาลิกสก็อตต์ (6-0, 4 KOs) ยังคงพ่ายแพ้โดยหยุดรอนบราวน์ที่ 2:20 ของรอบที่สอง … Chad Dawson แห่ง New Haven ประสบความสำเร็จในการประเดิมสนาม

โดยเอาชนะ Andy Rivera (1-1) จากบอสตันไปได้ด้วยเวลา 1:46 น. ของยกที่สอง … Andre Eason นักมวยปล้ำรุ่นเยาว์ของ Brooklyn (7-1, 4 KOs) ทำคะแนนเป็นเอกฉันท์เหนือ Ronald Greer (5-2) … ไลท์เฮฟวี่เวท Daniel Judah (11-0-1, 7 KOs) น้องชายของแชมป์ IBF เคาะ Michael Alvarez (7-3-1) จาก Reading, Pa. เวลา 2:09 น. ของรอบที่สาม

ดังนั้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากแพ้การต่อสู้เพื่อชิงแชมป์โลกกับ Sumya Anani ใน Tulsa เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านมา Mueller กลับมาที่โรงยิมอีกครั้งเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ในเทคนิคของเธอ

คืนวันเสาร์ที่คาสิโน Mohegan Sun นักสู้ New London กลับมาสู่สังเวียนได้สำเร็จในการแข่งขันอันเดอร์การ์ดหกรอบ ครอง Connie Lynn Bechtel จาก Harrisburg, Pa. ในขณะที่จับการตัดสินใจเป็นเอกฉันท์ ผู้ตัดสิน Melvina Lathan และ Frank Lombardi ทำคะแนนได้ 60-54 ในขณะที่ George Smith มี 60-53 ทำให้ Mueller เป็นรอบที่หก 10-8

“ฉันมองเธอเหมือนว่าเธอคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คนต่อไป ฉันจะไม่มองข้ามเธอ” มูลเลอร์กล่าวถึงเบคเทล ตัวแทนสายที่ตกลงจะสู้รบโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสองสัปดาห์ เพราะมันมีโอกาสที่จะเลื่อนขึ้น ระดับในการแข่งขัน “ฉันคิดว่าฉันได้รับการปรับปรุง ฉันไม่คิดว่าฉันได้หยุด ฉันรู้สึกเหมือนทุกครั้งที่ฉันต่อสู้ ฉันพัฒนาขึ้น”

Bill Kane ผู้ฝึกสอนของ Mueller ชอบสิ่งที่เขาเห็น

“ความสามารถในการชกมวยของเธอพัฒนาขึ้นอย่างมาก” เขากล่าว “เธอขยับหัวและตอกกระทุ้งนั้น มันเกือบจะเหมือนทริกเกอร์”

เบคเทลวัย 24 ปี (1-4-3) ซึ่งเริ่มชกมวยเมื่อสามปีที่แล้วหลังจากจบอาชีพฮ็อกกี้ระดับวิทยาลัยที่ Lebanon Valley College รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง

“ฉันไม่ชินกับการต่อสู้กับผู้หญิงที่แข็งแกร่งและซุกตัวอยู่ในแบบนั้น” เธอกล่าวถึง Mueller ผู้ซึ่งต่อสู้จากท่าหมอบตลอดทั้งคืน ทำลายข้อได้เปรียบในความสูงสี่นิ้วของ Bechtel โดยเข้าไปข้างในเพื่อโจมตีร่างกายอย่างไม่ลดละ “เธอเป็นนักสู้ที่ยอดเยี่ยม เธอต่อสู้เหมือนผู้ชาย”

เบคเทลรู้ดีว่าการชกกับผู้ชายรู้สึกอย่างไร เพราะเธอมักจะทะเลาะเบาะแว้งกับแฟนหนุ่ม โดยให้สัญญาว่า เคอร์มิท ซินตรอน นักมวยปล้ำรุ่นเวลเตอร์เวต ที่พัฒนาเป็น 11-0 ด้วยการเอาชนะซาอิด อูอาลีที่พ่ายแพ้ก่อนหน้านี้ในยกที่ห้าด้วยคะแนนเดียวกัน นั่นไม่ใช่ข้อได้เปรียบในวันเสาร์ แต่เพราะ Mueller มักจะต่อสู้กับ John Scully รุ่นไลท์เฮฟวี่เวทของวินด์เซอร์

ก้าวร้าว

“สิ่งเดียวที่ฉันปรับเปลี่ยน หลังจากการต่อสู้ในทัลซ่า เราตระหนักได้ว่าลิซจะไม่มีวันเป็นแคสเซียส เคลย์ ให้เข้าใจยาก” สกัลลีกล่าว “เธอต้องกดประเด็น”

Mueller (7-2, 4 KOs) ทำอย่างนั้นโดยสมบูรณ์ ทำให้เบคเทลหายใจไม่ออกเป็นเวลานานในแต่ละรอบ โดยอยู่ในส่วนกระทุ้งของคู่ต่อสู้ที่สูงกว่าของเธอ ขณะที่เธอทำงานกับร่างกายและศีรษะด้วยสไตล์ที่ไม่หยุดยั้งตามแบบฉบับของเธอ เบคเทลรู้ดีว่าจะคาดหวังอะไร แต่เธอไม่เคยพบคำตอบเลย ทำให้โกรธมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อการต่อสู้ดำเนินไป

“ฉันกับครูฝึกต่างก็คาดหวังให้เธอตัวเล็กมาก เร็ว และเข้าร่างได้เยอะมาก” เบคเทล ผู้ฝึกฝนการต่อสู้ครั้งนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนหลังจากหยุดพักเพื่อพักฟื้นจากหมอนรองกระดูกปูดที่หลังของเธอ กล่าว “มันน่าผิดหวัง”

รอบที่ดีที่สุดของ Mueller คือรอบที่หก เมื่อเธอปิดรอบด้วยสิ่งที่มีความวุ่นวายอย่างต่อเนื่อง ตามสกัลลีนั้นเป็นประเภทของรอบที่แยกมูลเลอร์ออกจากนักสู้จำนวนมากทั้งชายและหญิง

“รอบที่แล้ว ฉันรู้ว่าเธอชกได้และยังชนะไฟต์อยู่” สกัลลีกล่าว Royal Online “แต่ฉันรู้ว่าเธออยู่ในสภาพปกติ ฉันก็เลยบอกว่า ‘ทำให้มันเป็นสงคราม ทำให้มันน่าตื่นเต้น ทิ้งตราประทับไว้บนนั้น’”

Mueller คาดว่าจะต่อสู้อีกครั้งในเดือนหน้า และเธอได้วางความผิดหวังของ Tulsa ไว้ข้างหลังเธออย่างชัดเจน

“คุณต้องถือเป็นประสบการณ์การเรียนรู้” มูลเลอร์กล่าวถึงการสูญเสียอานานีของเธอ “มันเป็นการต่อสู้ 10 รอบแรกของฉัน ฉันไม่ได้ถูกขโมย เธอชนะการต่อสู้ครั้งนั้น มันบอกฉันว่าฉันต้องทำงาน”มิสติก — การลดจำนวนผู้เข้าร่วม การจราจรคับคั่ง และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ได้กลายเป็นข้อกังวลหลักสำหรับ Mystic Seaport ประธานคนใหม่และผู้อำนวยการท่าเรือกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี

ผู้บัญชาการกองเรือยามฝั่งสหรัฐที่เกษียณอายุแล้ว ดักลาส เอช. ทีสัน อดีตผู้อำนวยการสถาบัน Coast Guard Academy กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีในการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกในฐานะหัวหน้าท่าเรือ

เขากล่าวว่าจำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวของประเทศที่ลดลงในปีนี้ แต่ Teeson กล่าวว่าการล่มสลายมีความสำคัญ เขากล่าวว่าในช่วงทศวรรษ 1970 ตัวเลขได้ผ่านเครื่องหมาย 500,000 ต่อปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเรื่องราวเกี่ยวกับท่าเรือแห่งนี้ในปี 1978 ของเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ปีที่แล้วมีผู้เข้าชมต่ำกว่า 400,000 คน

ตอนนี้มันยากกว่าเมื่อก่อนในยุค 70 Teeson กล่าว เพื่อดึงดูดผู้คนจำนวนมาก แม้ว่าท่าเรือจะยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของรัฐก็ตาม

เขากล่าวว่าในท้องถิ่นมีการแข่งขันกันอย่างมากสำหรับเงินดอลลาร์ด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่ Mystic Aquarium ไปจนถึงคาสิโนสองแห่งของภูมิภาคไปจนถึงชายหาดใกล้เคียง วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนไปเช่นกัน Teeson กล่าว

“เราไม่ใช่การแสดงเพียงแห่งเดียวในเมืองหรือในรัฐ” เขากล่าว “หลายคนมาที่นี่ด้วยเหตุผลอื่น”

ท่าเรือได้เริ่มโฆษณาในพรอวิเดนซ์และฮาร์ตฟอร์ดแล้ว Teeson กล่าว

ท่าเรือได้เริ่มการศึกษาวิจัยตลาดครั้งสำคัญในภูมิภาคต่างๆ เพื่อค้นหาผ่านการสำรวจและสัมภาษณ์ถึงสิ่งที่อาจนำผู้มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และสิ่งที่ทำให้พวกเขาไม่อยู่

ข้อมูลจากการวิจัยจะถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้เข้าชมทั้งครั้งแรกและผู้เข้าชมซ้ำ Teeson กล่าว

เขากล่าวว่าปัญหาการจราจรหรือการรับรู้ถึงปัญหาเหล่านี้อาจทำให้ผู้คนไม่อยู่

“มีการรับรู้ถึงอุปสรรคในการเดินทางโดยรถยนต์” ธีสันกล่าว เขากล่าวว่าทางหลวงระหว่างรัฐ 95 ถูกมองว่าเป็นทางหลวงที่การจราจรคับคั่งไปด้วยความเร็วแบบหอยทาก

“มันทำให้ผู้มาเยือนต้องคิดซ้ำสอง” เกี่ยวกับการมาที่ภูมิภาคนี้ เขากล่าว Teeson กล่าวว่า Seaport จะทำงานเพื่อเผยแพร่ความคิดที่ว่ามีวิธีอื่นที่จะมาที่ Mystic และทางตะวันออกเฉียงใต้ของ Connecticut รวมถึง Amtrak เรือข้ามฟากที่มีอาคารผู้โดยสาร New London และเที่ยวบินรวมถึงสนามบิน TF Green ใน Warwick, RI

รัฐ “95 จะแย่ลงมากก่อนที่จะดีขึ้น” Teeson กล่าว “เราต้องหาวิธีอื่นเพื่อให้ผู้คนมาที่นี่แล้วไปทั่วทั้งภูมิภาค”

Teeson ซึ่งกำลังกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเลี้ยงอาหารกลางวันของ Mystic Chamber of Commerce ที่ Seamen’s Inne กล่าวว่าเขายังวางแผนที่จะพัฒนาความพยายามในการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นกับ Seaport ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่จำนวนมากไม่รู้เกี่ยวกับนิทรรศการ เรือ โครงการ และสิ่งประดิษฐ์มากมายที่ท่าเรือมีให้ในทุกวันนี้

“ผู้คนพูดว่า ‘ทั้งหมดที่มี คือ (ชาร์ลส์ ดับเบิลยู.) มอร์แกน’ ” ทีสันกล่าว “ชัดเจนว่าการใกล้ชิดเพื่อนบ้านเป็นสิ่งสำคัญ”

ในแง่บวก Teeson กล่าวว่าความสนใจในโครงการการศึกษาของ Seaport กำลังเพิ่มขึ้นทั้งสำหรับนักเรียนที่อายุน้อยกว่าและสำหรับผู้สูงอายุ ในขณะที่เขากล่าวว่าเขาวางแผนที่จะทำการตลาดท่าเรือให้กับโรงเรียนประถมศึกษาทั่วนิวอิงแลนด์อย่างเข้มงวดมากขึ้น เขากล่าวว่าเห็นได้ชัดว่าผู้อาวุโสสนใจโครงการ Munson Institute ของพิพิธภัณฑ์เป็นอย่างมาก

“เบบี้บูมเมอร์สูงวัยเป็นตลาดที่ยอดเยี่ยม” เขากล่าว Royal Online “การเรียนรู้ตลอดชีวิตมีศักยภาพสูงสุด”

Jane Keener รองประธาน Seaport กล่าวว่าเธอจะตรวจสอบความเป็นไปได้ในการเสนอหน่วยการศึกษาต่อเนื่องให้กับครูที่นำชั้นเรียนมาเยี่ยม

การส่งเสริมการบริจาคของท่าเรือมีความสำคัญ Teeson กล่าว

“มันดีต่อสุขภาพ แต่ไม่เคยพอ” เขากล่าว การบริจาคดังกล่าวช่วยให้ทุนสนับสนุนความพยายามต่างๆ เช่น การบำรุงรักษาและการเก็บรักษาของสะสม ซึ่งมีมากกว่า 2 ล้านชิ้น และสนับสนุนอู่ต่อเรือเพื่อการอนุรักษ์ของท่าเรือ ที่ซึ่งเรือ Amistad ถูกสร้างขึ้นและที่ซึ่งเรือ Landmark ประวัติศาสตร์สามลำของ Seaport ได้รับการซ่อมแซม

Teeson กำลังมองหาเงินทุนสำหรับโครงการทุนซึ่งรวมถึงการสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยทางทะเลแห่งใหม่สำหรับนักเรียน “Williams-Mystic” โปรแกรมดังกล่าวนำนักศึกษาจากวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศมาเรียนในภาคการศึกษาที่ท่าเรือและรับหน่วยกิตในการศึกษาทางทะเล

Teeson ยังกล่าวอีกว่าต้องมีการแก้ไขและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของ Seaport เขากล่าวว่าครั้งสุดท้ายที่มีการอัปเดตคือช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 และโครงการสุดท้ายในนั้นเรียกร้องให้นำคอลเลกชันของเรือบรรทุกสินค้ามาสู่อดีต Rossie Mill โครงสร้างซึ่งท่าเรือได้รับเมื่อสองสามปีก่อน กำลังได้รับการบูรณะและโครงการก็เสร็จสมบูรณ์โดยพื้นฐานแล้ว เขากล่าวMohegan — เมื่อสองเดือนก่อน โปรโมเตอร์ Vlad Warton ประกาศอย่างหายใจไม่ออกว่าเขากำลังนำการต่อสู้แบบรวมตำแหน่งจูเนียร์เวลเตอร์เวทระหว่าง Kostya Tszyu และ Zab Judah ไปที่เวที 10,000 ที่นั่งใหม่ของคาสิโน Mohegan Sun สำหรับการประลอง 3 พ.ย.

เห็นได้ชัดว่า Warton กำลังมีความคิดที่สอง

โปรโมเตอร์ของ Tszyu ซึ่งถือเข็มขัด WBA และ WBC Warton ดูเหมือนจะซื้อของการต่อสู้ เจ้าหน้าที่ของซันยังคงเชื่อว่าพวกเขาจะจบลงด้วยการต่อสู้ แต่ในโลกของการชกมวย ไม่มีอะไรถูกกำหนดไว้จนกว่านักสู้จะก้าวเข้าสู่สังเวียน

“เรายังไม่มีลายเซ็นสุดท้าย” Mitchell Etess รองประธานบริหารฝ่ายการตลาดของ Sun กล่าว โดยอ้างถึงสัญญาที่มีผลผูกพัน

Warton จ่าย Gary Shaw โปรโมเตอร์ Main Events ผู้ซึ่งดูแล Judah เป็นเงินจำนวนมหาศาลสำหรับสิทธิ์ในการเป็นผู้ก่อการเพียงผู้เดียวในสิ่งที่มีโอกาสที่จะเป็นการต่อสู้แห่งปี ข้อตกลงนี้บรรลุได้ไม่นานก่อนการแสดงในวันที่ 23 มิถุนายนที่ Mohegan Sun เมื่อ Tszyu และ Judah แชร์การเรียกเก็บเงินสูงสุดบนการ์ดที่ทำหน้าที่กระตุ้นการเผชิญหน้าระหว่างสองแชมป์

หลังจากที่ทั้งคู่ป้องกันเข็มขัดได้สำเร็จ วอร์ตันก็ประกาศว่าไฟต์รวมชื่อจะจัดขึ้นที่อารีน่าใหม่ของซันในเดือนพฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ซันวางแผนที่จะทำให้เขาทำตามสัญญานั้น.บรูซ สปริงสทีน ชายผู้ยากไร้ ชายคนนี้จะเขย่าขวัญจนคนหาบเอาเขาออกไป

ง .ในยุค 70 นักร้องนำของร็อคเกอร์ที่คล่องตัวเหล่านี้อยู่ในวงดนตรีที่มีทั้ง Royal Online Elvin Bishop และ Grace Slick คุณคิดว่าใครเห็นนู้ดเขามีความสุขกว่ากัน?

อี.ฟิลและดอนซึ่งไม่ใช่สมาชิกของชุดพี่น้องเช่นเนวิลล์หรือออลมันส์

F.ด้วยคู่หูสำรอง Dawn ผู้ให้ความบันเทิงคนนี้คือบิดาของขบวนการที่เรียกว่า “โลหะซาตาน” โอ้ เดี๋ยวก่อน ไม่ เขาไม่ใช่ เขาร้องเพลง “Knock Three Times” และ “Tie a Yellow Ribbon ‘Round the Ole Oak Tree” ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ดูเหมือนว่าซาตานเขียนขึ้นเท่านั้น

Star Vegas สมัครสล็อต Star Vegas สมัครสมาชิก Star Vegas

Star Vegas สมัครสล็อต Star Vegas สมัครสมาชิก Star Vegas เล่นสล็อตออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เล่นรูเล็ตออนไลน์ สมัครเกมยิงปลา สมัครเว็บไฮโล เว็บพนันออนไลน์ สมัครจับยี่กี สมัครเล่นป๊อกเด้ง

สิงคโปร์มีนักท่องเที่ยวมาเยือนและรายรับจากการท่องเที่ยวในปี 2559 สูงเป็นประวัติการณ์ แม้ว่าการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวจะลดลงภายใต้หัวข้อ “การเที่ยวชม ความบันเทิง และการเล่นเกม” ของรัฐบาล

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 8 เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 16.4 ล้านคนในปี 2559 โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตของตลาดสำคัญๆ คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์กล่าวในรายงานผลการดำเนินงานภาคการท่องเที่ยวฉบับล่าสุด จำนวนผู้เยี่ยมชมจากประเทศจีนถึงประมาณ 2.86 ล้านคนในปี 2559 มากกว่าปีที่แล้ว 36% จำนวนผู้เข้าชมจากอินโดนีเซียและอินเดียเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 และร้อยละ 8 ตามลำดับ

รายรับจากการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 2559 เพิ่มขึ้น 13% สู่ 24.6 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (17.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม การซื้อของและที่พัก คณะกรรมการการท่องเที่ยวกล่าว

การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในการเที่ยวชมสถานที่ ความบันเทิง และการเล่นเกม อย่างไรก็ตาม ลดลงประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูล รายรับดังกล่าวมีมูลค่าเกือบ 4.4 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ตลอดทั้งปี คิดเป็นประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ของรายรับจากการท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว

เป็นปีที่สองติดต่อกันที่นักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีการใช้จ่ายสูงสุดในสิงคโปร์ โดยใช้จ่ายไปเกือบ 3.5 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีการใช้จ่ายจำนวนมากไปสู่การช้อปปิ้ง คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์ให้รายละเอียดการใช้จ่ายโดยรวมตามตลาดแหล่งที่มาต่างๆ สำหรับนักท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม รายละเอียดดังกล่าวไม่รวมถึงการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว ความบันเทิง และการเล่นเกม “เนื่องจากความละเอียดอ่อนในเชิงพาณิชย์ของข้อมูล” คณะกรรมการการท่องเที่ยวกล่าว

สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพของรีสอร์ทคาสิโนสองแห่ง: Resorts World Sentosa ดำเนินการโดย Genting Singapore Plc และ Marina Bay Sands ดำเนินการโดยหน่วยงานของ Las Vegas Sands Corp.

ผู้ให้บริการคาสิโนทั้งสองรายรายงานว่ารายรับจากการเล่นเกมลดลงในทรัพย์สินของพวกเขาในปีที่แล้ว Genting Singapore กล่าวว่ารายได้จากการเล่นเกมลดลง 9.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 1.59 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 ในขณะที่ Las Vegas Sands เห็นว่ารายรับจากการเล่นเกมลดลง 6.5% เป็น 2.16 พันล้านดอลลาร์

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการการท่องเที่ยวสิงคโปร์คาดการณ์ว่ารายรับจากการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นในช่วง 1% ถึง 4% หรือในระยะเวลารวมทั้งปีเป็น 25.1 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ถึง 25.8 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ตั้งเป้าเติบโตสูงถึง 2 เปอร์เซ็นต์ หรือรวมนักท่องเที่ยวได้มากถึง 16.7 ล้านคน

ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสิงคโปร์ประมาณ 5.79 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามข้อมูลอย่างเป็นทางการ จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.3 เมื่อเทียบปีต่อปีในช่วงเวลาดังกล่าว เป็น 1.10 ล้านคน โดยคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 19 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาสิงคโปร์ทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งหมายความว่าจีนแซงหน้าอินโดนีเซียในฐานะตลาดแหล่งเดียวที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวในสิงคโปร์ในช่วง 4 เดือนถึงวันที่ 30 เมษายน

Mark Juliano ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานของ Sands Casino Resort Bethlehem ของ Las Vegas Sands Corp (ในภาพ) ในรัฐเพนซิลเวเนียในสหรัฐอเมริกา โดยมีผลทันที รายงานข่าวท้องถิ่นของ Morning Call เมื่อวันจันทร์ โดยอ้างถึงบันทึกที่ได้เห็นและการยืนยันจากกลุ่ม โฆษกรอน รีส

เหตุผลในการลาออกของนาย Juliano ไม่ได้รับการเปิดเผยโดยบริษัท โดยอ้างถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับเรื่องบุคลากร

นาย Juliano เคยทำงานที่ Marina Bay Sands ของกลุ่มบริษัทในสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2011 ก่อนที่จะรับตำแหน่งล่าสุดกับกลุ่มในเดือนมิถุนายน 2014 ตามรายงาน ที่ Marina Bay Sands เขาทำหน้าที่เป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าเจ้าหน้าที่คาสิโน ตามคำแถลงก่อนหน้านี้โดยกลุ่ม

ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ การเจรจาเกี่ยวกับการขาย Sands Bethlehem ที่เป็นไปได้ให้กับ MGM Resorts International ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯ สิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลง

Genting Singapore Plc รายงานกำไรสุทธิ 143.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (105.4 ล้านเหรียญสหรัฐ) สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2560 เทียบกับขาดทุนสุทธิ 10.5 ล้านเหรียญสิงคโปร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน กำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้น 152.2 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 292.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์

“ธุรกิจหลักทั้งหมดลงทะเบียน EBITDA ที่แข็งแกร่งขึ้นจากกำไรจากการดำเนินงานที่ดีขึ้น ในขณะที่เรายังคงขับเคลื่อนกลยุทธ์เพื่อมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นและรักษาการด้อยค่าของลูกหนี้ให้น้อยลง” เก็นติ้งสิงคโปร์กล่าวในการยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อวันพุธ

เก็นติ้งสิงคโปร์เอาชนะความคาดหวังของนักวิเคราะห์เนื่องจาก “การดำเนินงานมีเสถียรภาพ” นายหน้าซื้อขาย Union Gaming Securities Asia Ltd. นักวิเคราะห์ Grant Govertsen เขียนในหมายเหตุเมื่อวันพุธว่ารายได้ของ Genting Singapore และ EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์อยู่เหนือการคาดการณ์ของนายหน้าสำหรับไตรมาสนี้

“จังหวะที่บรรทัด EBITDA นั้นได้รับแรงผลักดันหลักจากเรื่องราวของอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีขึ้นในขณะนี้ซึ่งสถานการณ์หนี้เสียอยู่ในการตรวจสอบ เช่นเดียวกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเล็กน้อยในกลุ่มมวลชนและกลุ่มที่ไม่ใช่เกมที่สัมพันธ์กับความคาดหวังของเรา” เขากล่าวเสริม

บริษัท – บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทมาเลเซีย Genting Bhd – เป็นผู้ดำเนินการคาสิโนคอมเพล็กซ์ Resorts World Sentosa ในสิงคโปร์ (ในภาพ)

“กลุ่มบริษัทประสบความสำเร็จในการเติบโตของรายได้เป็นเวลาสามไตรมาสติดต่อกัน” Genting Singapore กล่าวในการประกาศผล “โมเมนตัมของธุรกิจยังคงแข็งแกร่ง [ในไตรมาสที่สองของปี 2017] โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 596.1 ล้านเหรียญสิงคโปร์อันเนื่องมาจากเปอร์เซ็นต์การชนะที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจผู้เล่นระดับพรีเมียม” กล่าวเสริม

รายรับจากการเล่นเกมของบริษัทเพิ่มขึ้น 33.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 442.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ เก็นติ้งสิงคโปร์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนรายไตรมาสโดยละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการคาสิโนวีไอพีและตลาดมวลชน

“ในส่วนของธุรกิจเกม เราส่งกำไรที่มั่นคงเนื่องจากธุรกิจวีไอพียังคงมีเสถียรภาพ” เก็นติ้งสิงคโปร์กล่าว

มันเสริมว่า: “หลังจากการดำเนินนโยบายสินเชื่อที่วัดผลได้มากขึ้น การด้อยค่าของลูกหนี้ลดลงอย่างมาก”

บริษัทรายงานผลขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า ซึ่งรวมถึงการให้สินเชื่อแก่ผู้เล่นวีไอพีแต่ยังไม่ได้จ่ายคืน เป็นจำนวน 14.7 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์สำหรับไตรมาสนี้ ลดลง 72.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2560 เก็นติ้งสิงคโปร์รายงานรายรับ 1.18 พันล้านดอลลาร์สิงคโปร์เพิ่มขึ้น 8.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 84.7% เป็น 576.0 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ “มาจากรายได้ที่สูงขึ้น การด้อยค่าของลูกหนี้ที่ลดลง และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการริเริ่มที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559”

Genting Singapore มีกำไรสุทธิ 324.4 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2560 เทียบกับ 0.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลลัพธ์ได้รับความช่วยเหลือจากกำไรจากการขาย 96.3 ล้านเหรียญสิงคโปร์ที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้นร้อยละ 50 ของบริษัทในโครงการคาสิโนที่กำลังก่อสร้างบนเกาะเชจูในเกาหลีใต้ หุ้นดังกล่าวถูกซื้อโดยบริษัทร่วมทุน Landing International Development Ltd ในราคา 596.3 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ และข้อตกลงได้ข้อสรุปในเดือนมกราคม

บริษัทยังระบุด้วยว่า “ปฏิบัติตาม” กระบวนการถูกต้องตามกฎหมายของคาสิโนในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

กฎหมายทำให้การพนันคาสิโนถูกกฎหมายในญี่ปุ่นมีผลบังคับใช้ ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ภายหลังการอนุมัติของการเรียกเก็บเงินที่เปิดใช้งานถูกต้องตามกฎหมายสำหรับรีสอร์ทแบบบูรณาการในระดับแนวความคิดแล้ว กฎหมายส่วนที่สอง – บิลการดำเนินการของ IR (รีสอร์ทแบบบูรณาการ) – ได้ผ่านไปแล้ว โดยมีรายละเอียดเฉพาะรวมถึงวิธีการจัดการและควบคุมคาสิโน

ในวันอังคารที่ สำนักงานส่งเสริมระบอบการปกครองรีสอร์ทแบบบูรณาการของญี่ปุ่น – หน่วยงานที่ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนมืออาชีพที่ให้คำแนะนำรัฐบาลเกี่ยวกับใบเรียกเก็บเงินการดำเนินการ IR – ส่งรายงานที่มีชุดของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการควบคุมอุตสาหกรรมคาสิโนตั้งไข่ของประเทศ

Genting Singapore ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.015 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อหุ้นสามัญ ซึ่งจะจ่ายในวันที่ 20 กันยายน

MGM Resorts Internationalผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนสัญชาติอเมริกัน ได้ประกาศว่าได้ทำข้อตกลงที่กำหนดให้ใช้เงินประมาณ 275 ล้านดอลลาร์ เพื่อซื้อสินทรัพย์ปฏิบัติการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับHard Rocksino Northfield Parkทาง ตอนเหนือของรัฐโอไฮโอ

ข้อตกลงกับกอง REIT ที่เกี่ยวข้อง:

บริษัทในลาสเวกัสใช้ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการในวันพุธเพื่อดูรายละเอียดว่าได้ทำข้อตกลงสำหรับ สถานที่ใน รัฐโอไฮโอกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ของ MGM Growth Properties LLC ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2559 และคาดว่าการจัดการจะปิดในช่วงครึ่งปีแรก ปีหน้าขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ

ในการจ่ายค่าเช่ารายปี 60 ล้านดอลลาร์:

บริษัทดำเนินการ 12 แห่งในนามของ MGM Resorts International รวมถึงThe Mirage และMandalay Bay ในลาสเวกัส และได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาว่า บริษัทได้จ่ายเงินจำนวน 1.06 พันล้านดอลลาร์เพื่อซื้อ Hard Rocksino Northfield Park จากเจ้าของคนก่อน Milstein Entertainment LLC นิติบุคคลจัดการคุณสมบัติMGM Grand Detroit , Beau Rivage Resort และ Casino BiloxiและGold Strike Tunicaและจะได้รับประโยชน์จากการเรียกเก็บเงินค่าเช่า 60 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับองค์กร Summit County

คาสิโนยักษ์ใหญ่ ‘พอใจ’ กับการทำธุรกรรม:

จิม เมอร์เร น ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGM Resorts International ประกาศว่าเขา ‘ยินดี’ ที่จะเพิ่ม Hard Rocksino Northfield Park และพนักงานกว่า 700 คนใน ‘ครอบครัว’ ของบริษัทของเขา และตอนนี้ตั้งตารอที่จะ ‘ทำงานร่วมกับพวกเขาในระหว่าง การเปลี่ยนแปลงนี้.’

คำแถลงของ Murren อ่านว่า…

“นับตั้งแต่เปิดประตูในปี 2013 Hard Rocksino Northfield Park ได้ประสานตัวเองในฐานะผู้นำตลาดด้านเกมและความบันเทิง เนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่เหนือกว่า สถานที่ตั้งระดับพรีเมียม และพนักงานที่ทุ่มเท เราเชื่อว่า Hard Rocksino Northfield Park เหมาะสมอย่างยิ่งกับผลงานของ MGM Resorts International และจะได้รับประโยชน์จากความสามารถของเราในฐานะบริษัทด้านความบันเทิงชั้นนำระดับโลกและโปรแกรม M life Rewards ที่ได้รับรางวัลของเรา เราคาดหวังการเติบโตของรายได้และกำไรจากการรวมกันนี้”

เครื่องเซ่นไหว้มากมาย:

Hard Rocksino Northfield Park ตั้งอยู่บนพื้นที่ 110 เอเคอร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองคลีฟแลนด์ ไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 17 ไมล์ มีพื้นที่เล่นเกม 200,000 ตารางฟุตซึ่งมีสล็อตมากกว่า 2,300 ช่องรวมถึงร้านค้าปลีก ร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมาย นอกจากนี้ องค์กรยังมี ลู่ แข่งม้า ตลอดทั้งปี ปั๊มน้ำมัน และล้างรถ รวมถึงพื้นที่จัดกิจกรรม 250 ที่นั่ง และสถานที่แสดงดนตรี 1,900 ที่นั่ง

Bests ผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ :

สำหรับบทบาทของเขา เจมส์ สจ๊วร์ต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ MGM Growth Properties LLC ประกาศว่า ‘มี ‘ความสนใจของบุคคลที่สามที่มีนัยสำคัญในอสังหาริมทรัพย์’ แต่ตอนนี้เขา ‘ตื่นเต้นมากที่ได้เป็นพันธมิตร’ กับ MGM Resorts International

คำสั่งของสจ๊วตอ่าน …

“MGM Resorts International เสนอกระแสการเช่าที่ระดับสูงสุดจากช่วงที่เราคาดไว้และการรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องของรายได้ของเรา ซึ่งแสดงให้เห็นจากการครอบคลุมค่าเช่าที่แข็งแกร่งผ่านสัญญาเช่าหลัก เราคาดว่าธุรกรรมนี้จะช่วยหนุนเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงาน การวางตำแหน่งบริษัทสำหรับการเติบโตของเงินปันผลในอนาคต และแสดงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นสูงสุด”

ผู้นำในตลาดเกมของโอไฮโอ:

ทั้งคู่อธิบายว่า Hard Rock Rocksino มีรายรับสุทธิประมาณ 293 ล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ขณะที่รายรับก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 94 ล้านดอลลาร์ เกี่ยวกับรายได้รวมของเกม พวกเขาระบุว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นผู้นำตลาดโอไฮโอใน 35 ของ 39 เดือนที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่มีเกมบนโต๊ะก็ตาม

PT’s Entertainment Groupซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของGolden Entertainment Inc. (NASDAQ:GDEN) เข้าซื้อกิจการร้านT-Bird Lounge & Restaurants ในลาสเวกัส ทั้งสามแห่ง

ตามรายงานของLas Vegas Sunหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Star Vegas ผับยักษ์ใหญ่ในท้องถิ่นจะเข้าดำเนินการในสถานที่ตั้งสามแห่งในหุบเขา ซึ่งรวมถึง 9465 S. Eastern Ave, 6560 W. Warm Springs Road และ 8780 W. Lindell Road

แกนนำวัลเลย์ :

หลังจากเกือบสามทศวรรษของการเป็นเจ้าของ Butch Jensen และ Mary Alice Rasmuson ผู้ร่วมก่อตั้ง แกนนำ ลาสเวกัสตัดสินใจขายอสังหาริมทรัพย์ที่มอบประสบการณ์การรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยบาร์บริการเต็มรูปแบบและวิดีโอโป๊กเกอร์

Rasmuson พร้อมด้วย Jensen กล่าวในแถลงการณ์ …

“หลังจาก 28 ปีในธุรกิจบาร์และร้านอาหาร เราได้ทำการตัดสินใจที่ยากลำบากในการขายธุรกิจของเรา มันเป็นการเดินทางที่เหลือเชื่อและเรารู้สึกขอบคุณทุกคนที่สนับสนุน T-Bird’s เป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เราได้ส่งต่อคบเพลิงให้กับ PT” ตามที่สำนักข่าวกล่าว

เพจ Facebookของธุรกิจบาร์และร้านอาหารในลาสเวกัสแจ้งว่า “แม้ว่าเราจะได้รับข้อเสนอมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ครั้งนี้เรารู้สึกว่าจำเป็น” และจะดำเนินการทั้งสามคุณสมบัติ “ตามปกติจนถึงวันที่ 30 กันยายน”

Blake Sartini II รองประธานอาวุโสของ Golden Entertainment Inc. กล่าวถึงการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุดว่า “T-Bird’s เป็นวัตถุดิบหลักในชุมชนลาสเวกัสมาช้านาน และเรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ต้อนรับพวกเขาเข้าสู่ PT’s Entertainment Group ”

เติบโตต่อเนื่อง :

ส่วนหนึ่งของ Golden Entertainment, Inc., PT’s Entertainment Group เป็นผู้ดำเนินการโรงเตี๊ยมแบบดั้งเดิมที่ใหญ่ที่สุดในเนวาดาซึ่งปัจจุบันมีสถานที่ตั้ง 60 แห่งทั่วรัฐ โดยดำเนินการอุปกรณ์เกมประมาณ 950 เครื่อง ร้านเหล้าของบริษัท ได้แก่ PT’s Pub, PT’s Gold, PT’s Ranch, PT’s Brewing Co., Sean Patrick’s, Sierra Gold และ SG Bar

Golden Entertainment, Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสซึ่งก่อตั้งในปี 2015 โดยการควบรวมกิจการของ Golden Gaming และ Lakes Entertainment ของ Blake Sartini เป็นเจ้าของและดำเนินการอุปกรณ์เกมมากกว่า 16,200 เกม 114 เกมบนโต๊ะ และห้องพักในโรงแรม 5,168 ห้อง เป็นผู้ดำเนินการโรงเตี๊ยมที่ใหญ่ที่สุดและผู้ดำเนินการเส้นทางสล็อตในรัฐเนวาดา บริษัทเป็นเจ้าของรีสอร์ทคาสิโนแปดแห่ง; เจ็ดแห่งในเนวาดาตอนใต้และอีกหนึ่งแห่งในรัฐแมรี่แลนด์

การเข้าซื้อกิจการล่าสุด :

ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ Golden Entertainment ประกาศว่าบริษัทจะซื้อกิจการ Laughlin, Nevada สองแห่ง , Colorado Belle Hotel and Casino Resort และ Edgewater Hotel and Casino Resort จาก Marnell Gaming, LLC ในราคาสูงถึง 190 ล้านดอลลาร์

การเข้าซื้อกิจการในเดือนกรกฎาคมเป็นไปตามข้อตกลงของบริษัทประมาณ 13 เดือนก่อนที่จะซื้อ American Casino & Entertainment Propertiesในราคา 850 ล้านดอลลาร์ โดยเปลี่ยนจากเส้นทางสล็อตและเจ้าของผับเป็นผู้ให้บริการคาสิโนขนาดกลาง ในข้อตกลงนั้น Golden ได้ Stratosphere และอสังหาริมทรัพย์ Arizona Charlies สองแห่งในลาสเวกัสและ Aquarius ใน Laughlin

ในสเปนรัฐบาลของเกาะเตเนริเฟ่ ได้รายงานว่าได้ยกเลิกการคัดค้านจากสหภาพแรงงานท้องถิ่นเพื่อเริ่มการประมูลสาธารณะเพื่อขอสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของคาสิโนสามแห่งในจังหวัดด้วยราคาขอขั้นต่ำสำหรับทั้งสามที่ถูกกำหนดไว้ที่ 24.9 ล้านยูโร ( 29.2 ล้านดอลลาร์)

สามอสังหาริมทรัพย์สำหรับขาย:

ตามรายงานเมื่อวันอังคารจากG3Newswireกระบวนการขาย คาสิโนซานตาครูซ ที่เป็นของรัฐ , คาสิโน Playa de las Americas และCasino Taoroได้เปิดตัวโดยหัวหน้าสภาท้องถิ่น Carlos Alonso เมื่อวันที่ 24 กันยายน และได้รับความสนใจ ฝ่ายต่างๆ ไม่เกิน 45 วันในการยื่นคำร้อง

รายได้สมทบทุน ‘โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข’:

อลอนโซ่ประกาศว่าเงินทุนใดๆ ที่ได้รับจากโครงการแปรรูปจะนำไปใช้เป็น ‘การเงินโครงสร้างพื้นฐานด้านสุขภาพทางสังคม’ บนเกาะที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดของสเปน ซึ่งทุกปีต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่า 5.4 ล้านคนให้เพลิดเพลินไปกับสภาพอากาศเขตร้อน หาดทราย และภูเขาไฟ ช่วง

การขายมาพร้อมกับข้อกำหนด:

G3Newswire รายงานว่ารัฐบาลพร้อมที่จะยอมรับการเสนอราคาสำหรับหนึ่งในคาสิโนเพิ่มเติมแม้ว่าผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จจะต้องตกลงที่จะใช้จ่ายอย่างน้อย 4.5 ล้านยูโร (5.2 ล้านดอลลาร์) ในอีกสี่ปีข้างหน้าเพื่อขยายหรือปรับปรุงสถานที่ใหม่ที่พวกเขาซื้อ อสังหาริมทรัพย์ทั้งสามแห่งร่วมกันจ้างชาวบ้าน 121 คนซึ่งมีผู้ชนะการประมูล นอกจากนี้ เนื่องจากมีหน้าที่ต้องดูแลคนงานเหล่านี้จนถึงสิ้นปี 2020 เป็นอย่างน้อย โดยเคารพสิทธิของตนอย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายแรงงานของสเปน

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสมัคร 45 วันสำหรับอสังหาริมทรัพย์ในชุมชนเกาะซานตาครูซ อาเดเฮ และเปอร์โต เด ลา ครูซ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการตรวจสอบทางการเงินเป็นเวลา 1 เดือนก่อนที่จะอนุญาตให้ฝ่ายที่ได้รับอนุมัติสูงสุดสี่เดือน ส่งรายละเอียดการประมูล

กระบวนการเปิดตัวแม้จะมีการคัดค้าน:

ตามแหล่งข่าว ความสำเร็จในอนาคตของการแปรรูป Tenerife อาจเต็มไปด้วยปัญหาหลังจากเดือนที่แล้วเห็นพนักงานที่คาสิโนสามแห่งที่แสดงโดยบทท้องถิ่นของสหภาพแรงงานทั่วไปของสเปนอนุมัติมาตรการต่อสู้กับกระบวนการอย่างเป็นเอกฉันท์

ต่อมาสหภาพแรงงานประกาศว่าการขายทิ้งนั้น ‘ไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั่วไปและผลประโยชน์ของคนงาน’ ในขณะที่อธิบายบทบัญญัติการรับประกันงานสองปีว่า ‘ไม่เป็นที่ยอมรับ’

แผนตามหลังความผิดหวังปี 2014:

G3Newswire รายงานว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลท้องถิ่นพยายามขายคาสิโนแห่งหนึ่งหลังจากที่พยายามกำจัดทรัพย์สินของCasino Playa de las Americasในปี 2014 แม้จะประกาศว่าได้รับความสนใจจากอย่างน้อยสามคน ฝ่ายผู้นำของเกาะก็ผิดหวังในที่สุดหลังจากที่ไม่เคยได้รับการเสนอราคาอย่างเป็นทางการ

ในรัฐนิวเจอร์ซีย์ข้อตกลงที่จะได้เห็นมหาวิทยาลัยสต็อกตันซื้อพื้นที่ 20 เอเคอร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ตั้งของโรงแรม The Atlantic Club Casinoมีรายงานว่าตกลงไปโดยไม่มีการเปิดเผยราคาซื้อที่ต้องการ

การสนทนาพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ:

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากบริการข่าวของ Associated Press ที่ตีพิมพ์โดยหนังสือพิมพ์ The News and Observerสถาบันสาธารณะในท้องถิ่นหวังว่าจะซื้อคาสิโนในอดีตของแอตแลนติกซิตีก่อนที่จะเปลี่ยนอาคารบางส่วนให้กลายเป็นวิทยาเขตใจกลางเมือง เมื่อเดือนที่แล้วเห็นว่าคณะกรรมการบริหารตกลงที่จะเจรจากับเจ้าของทรัพย์สินคนปัจจุบัน TJM Properties Incorporated แต่การเจรจาเหล่านี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่ประสบความสำเร็จ

ประวัติความผิดหวัง:

มีรายงานว่าความล้มเหลวดังกล่าวเป็นครั้งที่สามในรอบหลายปีที่บริษัทการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดาล้มเหลวในการกำจัดสถานที่ซึ่งมีหลังคาสูง 23 ชั้นแห่งนี้ มันถูกซื้อโดยCaesars Entertainment Corporationทันทีหลังจากปิดในเดือนมกราคม 2014 ก่อนที่ TJM Properties Incorporated จะจ่ายเงินประมาณ 13.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไซต์ซึ่งรวมถึงโรงจอดรถและที่ดินริมชายหาด 11 เอเคอร์ อีกสี่เดือนต่อมา

TJM Properties Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเคลียร์วอเตอร์มีรายงานว่าได้พยายามขนถ่าย The Atlantic Club Casino Hotel ให้กับ บริษัท Endeavour Property Group ซึ่งเป็น บริษัท ที่อยู่อาศัยหลายหน่วยผู้สูงอายุในเพนซิลเวเนียในช่วงปลายปี 2014 เท่านั้นสำหรับข้อตกลงที่จะตกลงไปภายในหนึ่งปี สิ่งนี้ถูกตามมาอย่างไม่ประสบความสำเร็จเมื่อต้นปีที่แล้วโดยข้อตกลงที่จะได้เห็นกลุ่มการลงทุนในท้องถิ่นที่มีนักธุรกิจ Ronald Young นำหน้ามาซื้อเว็บไซต์และเปลี่ยนเป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีสวนน้ำในร่ม

เรื่องของเวลา:

ในรายละเอียดเกี่ยวกับความล้มเหลวครั้งล่าสุด Terence McCarthy ประธานของ TJM Properties Incorporated รายงานว่าบริษัทของเขาได้ ‘เจรจาข้อตกลงที่ดีมาก’ กับ Stockton University แต่วิทยาลัยต้องการ ‘เวลามากกว่านั้นเราจึงยินดีที่จะจัดหาให้ โดยไม่มีหลักประกันใดๆ’

แถลงการณ์ของ McCarthy อ่านว่า…

“องค์กรของเรารู้สึกว่ามหาวิทยาลัยสต็อกตันจะนำการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีมาสู่แอตแลนติกซิตี้ ดังนั้นจึงเสนอข้อตกลงที่ไม่เหมือนที่อื่น ซึ่งน่าเสียดายที่ไม่ได้เกิดขึ้นและจะไม่เกิดขึ้นในอนาคต”

มหาวิทยาลัยยังคง ‘มุ่งมั่นที่จะแอตแลนติกซิตี’:

สำหรับบทบาทของเขา Harvey Kesselman อธิการบดีของ Stockton University รายงานว่าเขาชื่นชม ‘ตลอดเวลาและการทำงานหนักที่ทุ่มเทให้กับความพยายามนี้’ และองค์กรของเขายังคง

มีรายงานว่าคำแถลงของเคสเซลแมนอ่าน…

“นี่คืออนาคตของเราและเราจะพยายามลงทุนให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้”

Melco International Development Limited ผู้ให้บริการคาสิโนในเอเชียได้ประกาศเปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสำหรับบริษัทในเครือ Studio City International Holdings Limited

ชำระหนี้:

บริษัท จดทะเบียน ในฮ่องกงได้ยื่นฟ้องเมื่อวันพุธ ( pdf ) เพื่อเปิดเผยว่าหวังว่าการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหุ้นจำนวน 28.75 ล้านหุ้นจะนำมาซึ่งเงินระหว่าง 301.88 ล้านดอลลาร์ ถึง 359.38 ล้านดอลลาร์ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้ในภายหลังเพื่อ ‘ซื้อหุ้นที่ออกใหม่’ ‘ ในบริษัทในเครือ MSC Cotai Limited ของตัวเอง และส่งผลให้ ‘หนี้ที่มีอยู่บางส่วน’

มั่นคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่:

Studio City International Holdings Limited เป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลัง รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในธีมฮอลลีวูดของStudio City Macau ในย่าน Cotai Stripของมาเก๊าซึ่งเปิดในปี 2015ด้วยราคาประมาณ 3.2 พันล้านดอลลาร์ โดย Melco International Development Limited เนื่องจากยังคงเป็นส่วนใหญ่ ลงรายการบัญชีผู้ถือหุ้นผ่านยานพาหนะMelco Resorts and Entertainment Limited

การยื่นฟ้องจาก Melco International Development Limited อธิบายว่าปัจจุบันเป็นเจ้าของประมาณ 60% ของ Studio City International Holdings Limited โดยส่วนที่เหลือควบคุมโดย New Cotai Holdings LLC ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่ควบคุมโดยบริษัทการลงทุนของอเมริกา Oaktree Capital Management LP และ Silver Point Capital LP . หลังจากเสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้น IPO ก็ประกาศว่าทั้งคู่ตั้งใจที่จะถือหุ้น ‘ประมาณ 88.9%’ ของหุ้นที่ออกใหม่ และยังคงเป็น ‘ผู้ถือหุ้นรายใหญ่’ ของข้อกังวลลอยตัว

ไฟล์ยื่นของ Melco International Development Limited อ่าน…

“ผลประโยชน์ทางอ้อมของบริษัทใน Melco Resorts [และ Entertainment Limited] จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเสนอขายทั่วโลก และบริษัทจะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Melco Resorts [และ Entertainment Limited]”

รายชื่ออเมริกันล่าสุด:

Melco Resorts and Entertainment Limited จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาผ่านตลาดหุ้น Nasdaq แล้ว ในขณะที่ Credit Suisse Securities (USA) LLC, Deutsche Bank Securities Incorporated และ Morgan Stanley และ Company International ทำหน้าที่เป็น book-runners และตัวแทนของ Studio City International Holdings ลอยจำกัด.

โฟลตรอการอนุมัติ:

การยื่นฟ้องจาก Melco ระบุว่าการเสนอขายหุ้น IPO จะเริ่มเมื่อตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กอนุมัติ และหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาประกาศว่า ‘มีผล’ คำชี้แจงการลงทะเบียนฉบับแก้ไขที่ส่งโดย Studio City

หากสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้น บริษัทได้ประกาศว่าจะยกเลิก ‘การแจกจ่ายที่เสนอในสปีชีส์’ ซึ่งจะเห็นว่าบริษัทจะจ่ายเงินให้กับนักลงทุนปัจจุบันประมาณ 1.5% ของรายได้รวมของลอยตัว โดยให้รายละเอียดว่าจำนวนนี้คาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 4.53 ล้านดอลลาร์ถึง 5.39 ล้านดอลลาร์ก่อนที่จะประกาศว่า ‘รายละเอียดของการแจกจ่ายที่เสนอในสปีชีส์ยังไม่ได้รับการสรุป’

หลังจากซื้อAffinity Gamingเมื่อปีที่แล้ว Z Capital Partners บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลได้ประกาศว่าจ้าง Anthony ‘Tony’ Rodio มืออาชีพในอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนล่าสุดของผู้ให้บริการคาสิโนในอเมริกา

ได้รับการว่าจ้างให้ช่วยเร่งการเติบโต:

Z Capital Partners ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Z Capital Group ได้ให้รายละเอียดการแต่งตั้งของ Rodio ผ่านการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันจันทร์และประกาศว่าตอนนี้เขาได้รับมอบหมายให้เร่งการ เติบโตของบริษัทใน ลาสเวกัสในขณะที่เพิ่ม ‘ประสบการณ์ของผู้เล่น’

Affinity Gaming รับผิดชอบคาสิโนสิบเอ็ดแห่งในสี่รัฐรวมถึงโรงแรมและคาสิโน Whisky Pete’s จำนวน 777 ห้อง ใกล้ลาสเวกัส เช่นเดียวกับคาสิโน Golden Gatesของโคโลราโด คาสิ โนGolden GulchและGolden Mardi Gras Casino Z Capital Group เข้าซื้อกิจการด้วยข้อตกลงมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายไปสู่ตลาดอื่นๆ ควบคู่ไปกับความสามารถในการทำกำไรผ่านชุดประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงการดำเนินงาน

เจ้าของยกย่อง ‘ผู้บริหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว’:

บริษัท อธิบายว่า Rodio เป็น ‘ผู้บริหารที่ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในอุตสาหกรรมเกมและประวัติการเติบโตที่แข็งแกร่ง’ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัท คาสิโนคู่แข่งTropicana Entertainment Incorporated

ประวัติผลงานที่น่าสนใจ:

James Zenni ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของZ Capital Partnersประกาศว่า Rodio มีส่วนรับผิดชอบต่อ ‘การเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน’ ในขณะที่อยู่ที่บริษัทเดิมของเขาในชื่อ Tropicana Entertainment Incorporated มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% โดยการเข้าสู่ตลาดระดับภูมิภาคและดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน . เขากล่าวว่าผู้บริหารยังดูแลโครงการทุนที่สำคัญซึ่งรวมถึงการปรับปรุงเมืองทรอปิคานาแอตแลนติกซิตี้ มูลค่า 200 ล้าน ดอลลาร์

คำสั่งของ Zenni อ่าน…

“เรามุ่งมั่นที่จะให้ Affinity Gaming เป็นผู้นำในตลาดคาสิโนในท้องถิ่นและความสำเร็จในอาชีพของ Rodio ทำให้เขามีคุณสมบัติเฉพาะตัวในการเป็นผู้นำบริษัทในระยะต่อไปของการเติบโตและการพัฒนา Rodio เป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมเกม และฉันมั่นใจว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ Affinity Gaming และความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นเพื่อประสบการณ์ของผู้เล่น ฉันหวังว่าจะได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาในบทบาทใหม่นี้”

ผู้บริหารที่ได้รับเกียรติจากการแต่งตั้ง:

สำหรับบทบาทของเขา Rodio อธิบายว่าการเข้าร่วม Affinity Gaming เป็น ‘เกียรติ’ ก่อนที่จะประกาศว่าตอนนี้เขาตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับ Z Capital Group ซึ่งเขาเรียกว่า ‘นักลงทุนที่มีประสบการณ์และได้รับการพิสูจน์แล้วในอุตสาหกรรมเกม’

คำสั่งของ Rodio อ่าน…

“ผมตั้งตารอที่จะเป็นผู้นำการเล่นเกม Affinity ในระยะต่อไปของการเติบโตและผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับทีมผู้บริหารและผู้จัดการทั่วไปของเราเพื่อปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่มีค่าของเรา”