เล่นคาสิโนออนไลน์ SBOBET แพลตฟอร์มมือถือ GOAL889

เล่นคาสิโนออนไลน์ SBOBET Scott McNealy ผู้ก่อตั้ง Wayin (ผู้ร่วมก่อตั้ง Sun Microsystems) กำลังพูดเรื่อง “From Sun to Start-up” ที่ SXSW Startup Village ที่ Hilton Austin Downtown, Salon C ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม เวลา 12:30 น. – 1 30 น.Wayin ได้สร้าง SXSW Wayin Hub เพื่อให้คุณได้รับ

ทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวโน้มรอบ SXSW แบบเรียลไทม์ เยี่ยมชม SXSW Wayin Hub ณhttp://sxsw.wayinhub.comการสาธิต Wayin Hub ที่บูธ Wayin #623 ใน Austin Convention Centeเกี่ยวกับ เวย์อิน

Wayin ซึ่งตั้งอยู่ในเดนเวอร์ เป็นและการมีส่วนร่วมบนเว็บชั้นนำที่ช่วยให้สามารถสนทนาระหว่างบุคคล แบรนด์ และองค์กรต่างๆ กับแฟนๆ ลูกค้า และพนักงานได้ ก่อตั้งขึ้นในปี 2554 โดย Scott McNealy แห่ง Silicon Valley และทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ชุดเครื่องมือการสนทนา

ของ Wayin สามารถผสานรวมทั่วทั้งองค์กร ฝังอยู่ภายในแอพมือถือ เว็บไซต์ ตัวตน Facebook หรือ Twitter ที่มีอยู่ของแบรนด์ และนำไปใช้งานแบบเรียลไทม์ในกิจกรรมสด . ลูกค้ารวมถึงองค์กรและหน่วยงานด้านกีฬาและความบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

MetLife, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโปรแกรมประกัน เงินรายปี และสวัสดิการพนักงาน โดยให้บริการลูกค้า 90 ล้านราย MetLife ครองตำแหน่งผู้นำทางการตลาดในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ละตินอเมริกา เอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือ บริษัท Metropolitan Life Insurance, New York, NY 10166

กลุ่มบริษัทเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า Bj?rn Borg และการดำเนินงานของบริษัทมุ่งเน้นไปที่ชุดชั้นใน มีการเสนอชุดกีฬาและน้ำหอมและผ่านผู้ได้รับอนุญาตด้วยรองเท้ากระเป๋าและแว่นตา ผลิตภัณฑ์ของ Bj?rn Borg จำหน่ายในตลาดประมาณ 20 แห่ง ซึ่งสวีเดนและฮอลแลนด์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด Bj?

rn Borg Group มีการดำเนินงานในทุกระดับตั้งแต่การสร้างแบรนด์ไปจนถึงการขายของผู้บริโภคในร้านค้าของ Bj?rn Borg ยอดขายรวมของผลิตภัณฑ์ Bj?rn Borg ในปี 2555 มีมูลค่าประมาณ 1,6 พันล้านโครนสวีเดน ในระดับผู้บริโภค ยอดขายสุทธิของกลุ่มมีมูลค่าประมาณ 551 ล้านโครนสวีเดน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีพนักงาน 139 คน หุ้น Bj?rn Borg จดทะเบียนใน Nasdaq OMX Nordic ในสตอกโฮล์มตั้งแต่ปี 2550

– ไนกี้คณะกรรมการสรรหาของบริษัทเสนอให้แต่งตั้งตัวแทนของคณะกรรมการสรรหาโดยผ่านขั้นตอนที่ประธานคณะกรรมการติดต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายในแง่ของการลงคะแนนเสียงตามสถิติผู้ถือหุ้นจาก Euroclear Sweden AB ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายจะแต่งตั้งตัวแทน

เพื่อประกอบกับประธานกรรมการสรรหาจนถึงการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป หรือจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ (ถ้ามี) หากประธานกรรมการไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบริษัท จะเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาจะประกอบด้วยสมาชิกสี่คนเท่านั้น (ประธานและ

ตัวแทนสามคนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดอีกสามคน) หากผู้ถือหุ้นรายใดเลือกที่จะสละสิทธิ์ในการแต่งตั้งตัวแทน สิทธินั้นจะตกเป็นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดตามลำดับ หากตัวแทนลาออกจากคณะกรรมการสรรหาก่อนที่งานจะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็น ให้ผู้ถือหุ้นคนเดิมแต่งตั้ง

ตัวแทนที่ลาออกแทน หรือหากผู้ถือหุ้นรายนี้ไม่ใช่หนึ่งในกรรมการสรรหาอีกต่อไป ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายในแง่ของคะแนนเสียงโดยผู้ถือหุ้นรายใหม่ที่มีการถือหุ้นดังกล่าว เล่นคาสิโนออนไลน์ ให้คณะกรรมการสรรหาแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธาน องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาจะต้องเผยแพร่สู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ

บริษัททันทีที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและไม่เกินหกเดือนก่อนการประชุมสามัญประจำปี ในกรณีที่โครงสร้างความเป็นเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากคณะกรรมการสรรหาได้จัดตั้งขึ้นจนผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหรือหลายรายที่แต่งตั้งตัวแทนในคณะกรรมการสรรหาไม่อยู่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดสี่รายในแง่ของ

คะแนนเสียงอีกต่อไป องค์ประกอบของ คณะกรรมการสรรหาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามนั้น หากคณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็น หน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาจะต้องเตรียมการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป ข้อเสนอเกี่ยวกับจำนวนกรรมการของคณะกรรมการ ค่าตอบแทนประธานกรรมการ กรรมการท่านอื่น

ของคณะกรรมการ และผู้สอบบัญชีตามลำดับ ค่าตอบแทน หากมี สำหรับงานคณะกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ มติคณะกรรมการสรรหา ประธานในการประชุมสามัญประจำปี และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามสมควรที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้

คณะกรรมการสรรหาสามารถดำเนินการมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ มติคณะกรรมการสรรหา ประธานในการประชุมสามัญประจำปี และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามสมควรที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถ

ดำเนินการมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้ องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ มติคณะกรรมการสรรหา ประธานในการประชุมสามัญประจำปี และการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายตามสมควรที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาสามารถดำเนินการมอบหมายให้เสร็จสิ้นได้

– พูม่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.researchandmarkets.com/research/k9ghsf/australiติดต่การวิจัยและการตลาด
ลอร่า วูด ผู้จัดการอาวุโpress@researchandmarkets.coสหรัฐอเมริกา โทรสาร: 646-607-1907โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): +353-1-481-1716 หมว เสื้อผ้า

เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/associTwitter: https://twitter.com/assocLinkedIn: http://www.linkedin.com/company/33264Pinterest: http://pinterest.com/associa /

YouTube: http://www.youtube.com/associamarketing’Mobil 1 The Grid’กลับมาอีกครั้งในซีซั่นที่ 5
การแสดงประจำสัปดาห์นำเสนอเบื้องหลังการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับโลก

ออกอากาศวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม เวลา 21.30 น. ET ทาง NBC Sports Networkมีจำหน่ายทั่วโลกและออกอากาศใน 25 ภาษรับชมตอนเต็มของ “ Mobil 1 The Grid”ทางออนไลน์ที่grid1.tv08 มีนาคม 2556 16:53 น. เวลามาตรฐานตะวันออแฟร์แฟกซ์ เวอร์จิเนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–17

ต.ค. “Mobil 1 The Grid”ซีรีส์ทางโทรทัศน์ความยาว 30 นาทีรายสัปดาห์ซึ่งเน้นไปที่กีฬามอเตอร์สปอร์ตระดับโลก กลับมาอีกครั้งในฤดูกาลที่ 5 ในสหรัฐอเมริกาทาง NBC Sports Network ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม , เวลา 21.30 น. ET ซีรีส์ยอดนิยมจะยังคงออกอากาศทั่วโลกและออกอากาศใน 25 ภาษา

“ในฐานะแบรนด์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำของโลก ไม่แปลกใจเลยที่ Mobil 1? เป็นตัวเลือกน้ำมันหล่อลื่นสำหรับทีมแข่งและนักแข่งที่ประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึง Tony Stewart แชมป์ NASCAR Sprint Cup Series ปี 2011 และ FIA Formula 1 ปี 2009 ? แชมป์โลก เจนสัน บัตตัน”

ทวีตนี้แฟน ๆ ทั่วโลกสามารถเข้าถึงเวลาและวันที่ออกอากาศในท้องถิ่นสำหรับตอน”Mobil 1 The Grid” ได้โดยไปที่www.grid1.tvซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ในปี 2013 ด้วยรูปลักษณ์ใหม่ ความสามารถในการแบ่งปันที่เพิ่มขึ้น และความรู้สึกของชุมชนที่แท้จริง ทั้งตอนของรายการและข่าวสาร คุณสมบัติ และวิดีโอสุดพิเศษยังมีให้รับชมทางออนไลน์

“ในฐานะแบรนด์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำของโลก ไม่แปลกใจเลยที่ Mobil 1? เป็นตัวเลือกน้ำมันหล่อลื่นสำหรับทีมแข่งและนักแข่งที่ประสบความสำเร็จมากมาย รวมถึงTony Stewartแชมป์ NASCAR Sprint Cup Series ปี 2011 และ FIA Formula 1 ปี 2009 ? แชมป์โลกJenson Button ”

Rebecca K. Aldred ผู้จัดการแบรนด์ระดับโลกของ Mobil 1 กล่าว “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอฤดูกาลที่ห้าที่เป็นตัวเอกของการแสดงและให้แฟนการแข่งขันทั่วโลกได้รับทราบถึงสิ่งที่ทำให้ทีมการแข่งขันใน สนามแข่งรถชั้นนำของโลกประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับบุคลิกเบื้องหลังนักแข่งที่พวกเขาชื่นชอบ”

พัฒนาขึ้นในปี 2008 โดยความร่วมมือกับ Sunset & Vine บริษัทจัดจำหน่ายและผลิตรายการโทรทัศน์กีฬาชั้นนำระดับโลก“Mobil 1 The Grid” ให้

แฟนๆ ได้สัมผัสกับสนามแข่งมืออาชีพระดับนานาชาติที่ได้รับความนิยมสูงสุด ทีมการแข่งขันที่ประสบความสำเร็จ และนักแข่งยอดนิยม . ซีรีส์นี้ยังนำเสนอรายการและวงจรการแข่งขันระดับรากหญ้ามือสมัครเล่นระดับโลกมากมาย

ฤดูกาลที่แล้ว“Mobil 1 The Grid”ให้มุมมองเชิงลึกว่าความสนใจในการแข่งรถของ Jenson Button ของ Vodafone McLaren Mercedes พัฒนาขึ้นตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไร และความสนใจดังกล่าวได้เบ่งบานเป็นความรักในการแข่งรถกรังปรีซ์อย่างไร การแสดงยังระบุถึง Jann Mardenborough นักเล่น

เกมและผู้ชนะ Nissan Playstation GT Academy ในปี 2011 ซึ่งมีทักษะในการแข่งรถจริงที่น่าประทับใจมากจนเขาได้รับเลือกให้ลงแข่ง British GT Championship ทั้งหมดเมื่อฤดูกาลที่แล้ว สุดท้าย“Mobil 1 The Grid”อยู่เบื้องหลังในชุด “Technology” เพื่อเปิดเผยเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงบันดาลใจในการออกแบบที่นำไปสู่การพัฒนารถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกและทำให้พวกเขาพร้อมสำหรับการแข่งขัน

ทุกวันนี้ น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ Mobil 1 พึ่งพาความสามารถในการให้สมรรถนะและการปกป้องเครื่องยนต์ที่ยอดเยี่ยม แม้ภายใต้สภาวะที่รุนแรงที่สุดโดยช่างเทคนิคยานยนต์ ผู้ขับขี่รถแข่ง เจ้าของทีม และผู้ผลิตยานยนต์ชั้นนำของโลก

นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรกับNASCAR ที่เพิ่งขยายตัวเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งตอกย้ำสถานะการเป็นน้ำมันเครื่องอย่างเป็นทางการของ NASCAR จนถึงปี 2560 แบรนด์ Mobil 1 ยังคงมีความสัมพันธ์อันยาวนานกับทีมแข่งที่ได้รับความนิยมและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก รวมถึงVodafone McLaren ทีม

Mercedes Formula 1 , Stewart-Haas Racingใน Sprint Cup Series ของ NASCAR, ทีม American LeMans Series ของ Corvette RacingและPorsche Mobil 1 Supercupซึ่งเป็นซีรีย์วันเมคระดับนานาชาติที่เร็วที่สุดในโลก โมบิล 1 ยังเป็นน้ำมันเครื่องอย่างเป็นทางการของรถสปอร์ตคลับอเมริกา

เพื่อดูไฮไลท์จากฤดูกาลก่อนหน้านี้ของ“โมบิล 1 กริด” เยี่ยมชมgrid1.tv นอกจากนี้การสัมภาษณ์และไฮไลท์จาก“โมบิล 1 กริด” และอื่น ๆ โมบิล 1 เหตุการณ์ที่สามารถพบได้บนหน้า Facebook ของโมบิล 1เกี่ยวกับ โมบิล 1

แบรนด์น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ชั้นนำของโลก โมบิล 1 นำเสนอเทคโนโลยีป้องกันการสึกหรอที่ให้สมรรถนะเหนือกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปของเรา เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ Mobil 1 เป็นไปตามหรือเกินกว่ามาตรฐานที่เข้มงวดที่สุดของผู้ผลิตรถยนต์ และให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์ ภายใต้สภาวะ

ปกติหรือแม้แต่ในสภาวะที่รุนแรงที่สุดบางอย่าง โมบิล 1 ไหลอย่างรวดเร็วในอุณหภูมิสุดขั้วเพื่อปกป้องชิ้นส่วนสำคัญของเครื่องยนต์ และได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องยนต์ให้สูงสุดและช่วยยืดอายุเครื่องยนต์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมmobil1.com และfacebook.com/mobil1Spark HTML5 Mobile Lightning Widget ของ WeatherBug สำหรับนักพัฒนารายงานฟ้าผ่าที่ใกล้ที่สุดตามตำแหน่ง GPS ของโทรศัพท์ จากซ้ายไปขวา: เข้าถึง Spark ด้วยคลิกเดียว (แสดงที่นี่บนแอพ Trail Tracker ของ TapTools); รับข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าผ่าที่ใกล้ที่สุด และดูสายฟ้าฟาดบนแผนที่ (กราฟิก: Earth Networks – WeatherBug)

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ใช้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Exxon Mobil Corporation หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นออสติน เท็กซัส และเจอร์มันทาวน์ รัฐแมริแลนด์–( BUSINESS WIRE )–ทันเวลาสำหรับฤดูกาลสภาพอากาศเลว

ร้ายWeatherBug ได้เปิดตัวSpark? HTML5 Mobile Lightning Widget ใหม่สำหรับนักพัฒนาแอปที่ South by Southwest? (SXSW?) วันที่ 9 มีนาคม -10 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส Spark Mobile Lightning Widget ของ WeatherBug มีให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับนักพัฒนาแอปบนอุปกรณ์

เคลื่อนที่ทุกคน และออกแบบมาเพื่อการผสานรวมที่ง่ายและรวดเร็วในแอพที่มีอยู่ ทำให้นักพัฒนาสามารถเสนอคุณสมบัติเพิ่มเติมและอาจช่วยชีวิตให้กับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มุ่งเป้าไปที่ผู้ใช้ที่ชอบใช้เวลานอกบ้าน .

“จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวิธีที่เป็นระบบในการรับข้อมูลเกี่ยวกับฟ้าผ่าที่อยู่ใกล้คุณ”ทวีตนี้ทุกครั้งที่ผู้คนอยู่กลางแจ้ง สภาพอากาศมีความสำคัญ และการรักษาความปลอดภัยจากฟ้าผ่า ซึ่งสามารถโจมตีจากพายุได้ไกลกว่า 10 ไมล์เป็นสิ่งสำคัญ Spark HTML5 Mobile Lightning Widget ของ WeatherBug เป็น

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และมือถือเพียงเครื่องมือเดียวที่รายงานฟ้าผ่าที่ใกล้ที่สุด แบบนาทีต่อนาทีและไมล์ต่อไมล์ โดยอิงจากตำแหน่ง GPS ของผู้ใช้บนสมาร์ทโฟน วิดเจ็ตใหม่นี้อิงจาก Spark ซึ่งเป็นคุณสมบัติพิเศษที่จะเปิดตัวในแอพ iPhone และ Android ของ WeatherBug ในเร็วๆ นี้ Spark

เป็นเครื่องมือเคลื่อนที่เพียงเครื่องเดียวที่สามารถตรวจจับฟ้าผ่าทั้งแบบ cloud-to-ground และ in-cloud และเป็นไปได้โดยTotal Lightning Network ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ WeatherBug? — เครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับการตรวจจับสายฟ้าในเมฆและการโจมตีที่กระทบพื้น

TapTools LLC เป็นผู้พัฒนารายแรกที่รวม Spark HTML5 Mobile Lightning Widget GPS Trail Tracker ของ Taptools ซึ่งเป็นแอพยอดนิยมสำหรับ iPhone และ iPad ที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้งเพื่อติดตามการเดินทางตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการขี่จักรยาน เดินป่า

เล่นสกี เดิน วิ่ง หรือแม้แต่ขับรถ Eric Mitchell ผู้ก่อตั้ง TapTools กล่าวว่า “ผู้ใช้ของเราชอบที่จะออกไปตามทางและบนท้องถนน และเรากำลังผสานรวม Spark Lightning Detection ของ WeatherBug เพื่อให้ผู้คนสบายใจและเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัย เพียงแค่คลิกภายในแอปของเรา พวกเขาจะรู้ว่าสายฟ้าอยู่ห่างจากตำแหน่งของพวกเขาเพียงใด เพื่อช่วยให้พ้นจากอันตราย”

Amena Ali ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Earth Networks – WeatherBug กล่าวว่า “จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีวิธีที่เป็นระบบในการรับข้อมูลเกี่ยวกับสายฟ้าที่ตรวจพบใกล้ตัวคุณ “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำความสามารถที่เป็นนวัตกรรมนี้ไม่เพียงแต่กับแอพของเราเอง แต่ยังรวมถึงนักพัฒนามือถือในสหรัฐอเมริกา

ผ่าน Spark Mobile Lightning Widget ของเราด้วย Spark เหมาะอย่างยิ่งสำหรับแอพที่ใช้โดยผู้ที่ชื่นชอบกิจกรรมกลางแจ้ง รวมถึงนักวิ่ง นักปั่นจักรยาน และนักกอล์ฟ และแม้แต่นักเดินทาง เราได้ทำให้วิดเจ็ตของเราใช้งานได้ฟรีและได้ออกแบบ Spark API ของเราให้ทำงานได้อย่างราบรื่นในแอปที่มี

อยู่บน iOS และ Android ดังนั้นนักพัฒนาจึงสามารถมอบคุณลักษณะใหม่และสำคัญให้กับผู้ใช้ที่กำลังเดินทางและเพิ่มมูลค่าของแอปที่ ในเวลาเดียวกัน.”

Spark เป็นบริการสนับสนุนโฆษณาที่ให้บริการฟรีสำหรับนักพัฒนาและพันธมิตร นักพัฒนาสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมและบูรณาการสายฟ้า Spark โดยลงทะเบียนที่http://weather.weatherbug.com/spark-alert/spark-develop.html หรือส่งอีเมลmarketing@earthnetworks.com

ติดตาม WeatherBug บนทวิตเตอร์@WeatherBug และชอบเราบน Facebook ที่http://www.facebook.com/WeatherBug

เกี่ยวกับEarth Networks – WeatherBugFactoryMade Ventures จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Lucha Libre AAA วางแผนสร้างแฟรนไชส์ใหม่และขยายธุรกิจในสหรัฐฯFactoryMade เพื่อดำเนินการและขยาย IP ของ Wrestling League ในสหรัฐอเมริกาและดินแดนระหว่างประเทศนอกเม็กซิโก สตาร์ไลท์ รันเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ เป็นผู้นำการพัฒนานวัตกรรมทรานส์มีเดีย

11 มีนาคม 2556 18:58 น. Eastern Daylight Timeลอสแองเจลิส–( บิสิเนส ไวร์ )– บูติกความบันเทิงและศูนย์บ่มเพาะสื่อประกาศในวันนี้ว่าได้ร่วมมือกับเจ้าของ Lucha Libre AAA ครอบครัว Rold?n Pe?a (Marisela Pe?a Herrada, Joaqu?n Rold?n Retana และ Dorian Rold?n Pe?

a) และ Antonio Cu? S?nchez-Navarro ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ การเงินและการกีฬา ในเม็กซิโกและอดีตเจ้าของทีมเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ พันธมิตรจะคิดใหม่ ดำเนินการ และขยายลีกบนแพลตฟอร์มที่หลากหลายและประสบการณ์ความบันเทิงในสหรัฐอเมริกา และเลือกดินแดนระหว่างประเทศ

“ทีมงานที่ร่วมมือกันนำ Lucha Libre AAA มาสู่สหรัฐอเมริกาทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการใช้เทคนิคทรานส์มีเดียของเราเพื่อสร้างโลกแห่งฮีโร่ วายร้าย และปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นหลากหลายแพลตฟอร์ม”

ทวีตนี้“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับครอบครัว Rold?n Pe?a และ Antonio เพื่อนำประสบการณ์ Lucha Libre AAA สุดคลาสสิกจากชื่อที่คุ้นเคยในชุมชน Latino ไปสู่แบรนด์ความบันเทิงสำหรับผู้ชมทั่วไปในสหรัฐอเมริกา” John Fogelman และ Co- ซีอีโอของ FactoryMade กล่าว คริสติน่า ปัทวา ซีอีโอ

กีฬามวยปล้ำอาชีพ Lucha Libre (หมายถึง “การต่อสู้อย่างอิสระ”) เริ่มขึ้นในเม็กซิโกในช่วงทศวรรษที่ 1930 และความนิยมได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศรองจากฟุตบอล ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยผู้สร้าง Antonio Pe?a Herrada Lucha Libre AAA ก้าวขึ้นเป็นลีกมวย

ปล้ำที่โดดเด่นของเม็กซิโก โดยมีผู้ชม 1 ล้านคนในการถ่ายทอดสดมากกว่า 1,000 รายการต่อปี และการแสดงทางโทรทัศน์ที่สำคัญบน Televisa ด้วยผู้ชม 52 ล้านคน . ลีกยังได้ขยายไปสู่แพลตฟอร์มเสริมในสินค้า ลิขสิทธิ์ เกม ภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล และได้รับการสนับสนุนจากผู้โฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ เช่น Corona, Ford, Telcel และ Comex

Dorian Rold?n กล่าวว่า “การเป็นพันธมิตรกับ FactoryMade ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงลีกของเราสำหรับผู้ชมนอกเม็กซิโกในลักษณะที่ใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกของประสบการณ์ความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของละตินอเมริกาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” Dorian

Rold?n กล่าว “จากประสบการณ์ของปู่ของฉันกับแบรนด์ฮิสแปนิก ส่วนตัวฉันเห็นว่านี่เป็นโอกาสพิเศษที่จะนำแบรนด์ที่น่าตื่นเต้น น่าเชื่อถือ และเป็นของแท้มาสู่ชาวละตินรุ่นที่สองและสามในสหรัฐอเมริกา” Cu? S?nchez-Navarro กล่าวเสริม

การร่วมทุนจะถือใบอนุญาตพิเศษในทุกดินแดน ยกเว้นเม็กซิโกสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของลีกมวยปล้ำ ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อักขระมากกว่า 250 ตัว (Luchadores) และรูปแบบความบันเทิงหลากหลายแพลตฟอร์ม ในขั้นต้น พันธมิตรจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการแสดงตนในสหรัฐอเมริกาผ่านการถ่ายทอดสดและการสนับสนุน รายการโทรทัศน์แบบจ่ายต่อการรับชม ซีรีส์ที่มีสคริปต์และไม่ใช่สคริปต์ ใบอนุญาต และสินค้า

FactoryMade และ Lucha Libre AAA ยังได้นำ Starlight Runner Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชั่นในนิวยอร์กที่เชี่ยวชาญด้านการเติบโตของทรานส์มีเดียทั่วโลกของธุรกิจบันเทิงชั้นนำ Lucha Libre AAA จะเป็นลีกกีฬาบันเทิงลีกแรกที่ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่สำหรับตลาดอเมริกาและตลาดโลก และเปิดตัวด้วยวิธีการพัฒนาแฟรนไชส์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ Starlight Runner ซึ่งฝังอยู่ใน DNA ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

เจฟฟ์ โกเมซ ซีอีโอของสตาร์ไลท์ รันเนอร์ ซีอีโอของสตาร์ไลท์ รันเนอร์ เจฟฟ์ โกเมซ กล่าวว่า “ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังการนำ Lucha Libre AAA มาสู่สหรัฐอเมริกาทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการใช้เทคนิคทรานส์มีเดียของเรา “ประสบการณ์ใหม่นี้จะสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของผู้ชมกลุ่มลาตินที่มีพลังอำนาจและตลาดเยาวชนที่อยู่ไกลออกไป”

Starlight วิ่งบันเทิงซึ่งบริษัท ได้อย่างรวดเร็วระบุว่าเป็นหนึ่งใน “10 บริษัท นวัตกรรมมากที่สุดในสื่อ” ในปี 2011 ได้ทำงาน transmedia ที่คล้ายกันสำหรับหลายแพลตฟอร์มคุณสมบัติความบันเทิงขนาดใหญ่รวมทั้งAvatar , โจรสลัดในทะเลแคริบเบียน , Transformers และไมโครซอฟท์รัศมี ในขณะที่

Starlight Runner ทำงานร่วมกับสตูดิโอฮอลลีวูดรอบปฐมทัศน์ เช่น Sony, The Walt Disney Company และ 20 th Century Fox บริษัทก็ได้รับการตอบรับจากแบรนด์ระดับโลก เช่น Coca-Cola, Mattel และ Pepperidge Farm เพื่อสร้างเนื้อเรื่องและส่วนขยายหลายแพลตฟอร์ม สำหรับผลิตภัณฑ์ของตน

นอกเหนือจากการเป็นพันธมิตรกับ Lucha Libre AAA แล้ว FactoryMade ยังเป็นเจ้าของร่วม Tres Pistoleros Studios และ El Rey Network กับ Robert Rodriguez ผู้สร้างภาพยนตร์ชื่อดังอีกด้วย El Rey คือความบันเทิงทั่วไปรูปแบบใหม่ ช่องเคเบิลภาษาอังกฤษของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับการสนับสนุนและดำเนินการโดย Comcast Corp ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 1 มกราคม 2014เกี่ยวกับ FactoryMade Ventures

FactoryMade เป็นศูนย์รวมความบันเทิงและสื่อแบบบูติก ซึ่งสร้าง IP ที่สมบูรณ์ ประสบการณ์เนื้อหา และแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนครีเอทีฟฮอลลีวูดและร่วมมือกับแบรนด์ผู้บริโภคทั่วโลก FactoryMade ก่อตั้งโดย John Fogelman อดีตสมาชิกคณะ

กรรมการและตัวแทนผู้มีประสบการณ์ของ William Morris Endeavour และ Cristina Patwa ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของ WME นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับพันธมิตรองค์กร เช่น Telefonica และ JCP แล้ว พวกเขายังเป็นผู้นำในการสร้างธุรกิจภาพยนตร์ของ Hasbro

Transformers, GI Joe, Battleship)) และธุรกิจโทรทัศน์ (Hasbro TV Studios, Hub Network with Discovery Communications) และได้พัฒนาแพลตฟอร์มเกมดิจิทัลและการพาณิชย์ครบวงจรแห่งแรกของร้านค้าปลีกด้วย HSN ที่เรียกว่า HSN Arcadeเกี่ยวกับ Lucha Libre AAA

Lucha Libre AAA เป็นบริษัทสื่อและความบันเทิงที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Antonio Pe?a Herrada และจัดการ IP ของแบรนด์ “AAA” และอีก 250 อักขระในลีก บริษัทผลิตงาน Lucha Libre ทั่วโลก รวมถึงสถานที่ต่างๆ เช่น Palacio de los Deportes, Arena Monterrey, HP

Pavilion, Madison Square Garden, Los Angeles Sports Arena และ Korakuen Hall ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนอย่าง Corona, Hershey’s, Comex และ Telcel แล้ว ลีกยังได้เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นและวิดีโอเกมในตลาดเม็กซิโก Lucha

Libre AAA พัฒนาเนื้อหา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สามช่องในเม็กซิโก: Galavisi?n, Televisa Deportes Network และ TVC Deportesเกี่ยวกับ สตาร์ไลท์ รันเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

Starlight Runner Entertainment, Inc. ( http://www.starlightrunner.com ) เป็นผู้สร้างและโปรดิวเซอร์ชั้นนำของโลกสำหรับแฟรนไชส์ทรานส์มีเดียที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้สูงสุดด้วยการเตรียมพวกเขาให้พร้อมสำหรับการขยายข้ามแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ

Starlight Runner ทำงานร่วมกับสตูดิโอฮอลลีวูด นักพัฒนาวิดีโอเกม และเจ้าของแบรนด์หลัก ๆ เพื่อบ่มเพาะ พัฒนา และสร้างโลกแห่งเรื่องราวอัน

เข้มข้นที่เข้าถึงสถานะบล็อกบัสเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดย Jeff Gomez และ Mark Pensavalle ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ Sony Entertainment ( Men in Black 3 ), Coca-Cola ( Happiness Factory ), 20th Century Fox (James Cameron’s Avatar ),

Microsoft ( Halo), The Walt Disney Company ( Pirates of the Caribbean , Tron Legacy ) และ Hasbro ( Transformers ) ขณะนี้ Starlight Runner กำลังพัฒนาและร่วมผลิตทรัพย์สินทางปัญญาแบบใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลและสื่อดั้งเดิมทุกรูปแบบ

เป็นเวลา 20 ปีแล้วที่ Earth Networks SM ใช้ Pulse of the Planet ด้วยการสังเกตการณ์สภาพอากาศ การตรวจจับฟ้าผ่า และเครือข่ายการตรวจสอบก๊าซเรือนกระจกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของ บริษัท ฯ WeatherBug?นิยม เว็บไซต์ , โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และ โทรศัพท์มือถือ แอพสำหรับสมา

ร์ทโฟนให้สภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระดับพื้นที่ใกล้เคียงและการแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้ายขั้นสูงแก่ผู้บริโภคหลายล้านคน โซลูชันระดับองค์กรจาก Earth Networks ช่วยให้องค์กรและตลาด ซึ่งรวมถึงพลังงานและสาธารณูปโภค การเกษตร โรงเรียน กีฬาและสันทนาการ การปฏิบัติการฉุกเฉิน และหน่วยงาน

ของรัฐ เพื่อปกป้องชีวิต เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์สภาพอากาศและสภาพอากาศ และปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 Earth Networks ( www.earthnetworks.com ) มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ Washington, DC และมีที่ตั้งใน Mountain View, Calif.; นิวยอร์ก, นิวยอร์ก; มิลาน อิตาลี และการแสดงตนในท้องถิ่นใน 50 ประเทศทั่วโลก

กิจการโรงงานสร้างการร่วมทุนกับ LUCRE LIBRE AAA วางแผนที่จะพลิกโฉมแฟรนไชส์และการขยายตัวในสหรัฐอเมริกา
FactoryMade จะดำเนินการและขยายทรัพย์สินทางปัญญาของลีกมวยปล้ำในสหรัฐอเมริกาและในดินแดนระหว่างประเทศนอกเม็กซิโก สตาร์ไลท์ รันเนอร์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เป็นผู้นำนวัตกรรมมัลติมีเดีย / การพัฒนาแพลตฟอร์ม Initiative

11 มีนาคม 2556 18:58 น. Eastern Daylight Timeลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย – ( BUSINESS WIRE ) – FactoryMade Ventures ได้ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Lucha Libre AAA ซึ่งเป็นประสบการณ์มวยปล้ำชั้นนำของเม็กซิโก บริษัทด้านความบันเทิงเฉพาะทางและศูนย์บ่มเพาะสื่อประกาศในวันนี้ว่า

ได้ร่วมมือกับเจ้าของ Lucha Libre AAA ครอบครัว Rold?n Pe?a (Marisela Pe?a Herrada, Joaqu?n Rold?n Retana และ Dorian Rold?n Pe?a) และ Antonio Cu? S?nchez-Navarro นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์และการเงิน และกีฬาในประเทศเม็กซิโกและอดีตเจ้าของทีมเมเจอร์ลีกซอก

เกอร์ลีก พันธมิตรจะฟื้นคืนชีพ ดำเนินการ และขยายลีกผ่านหลายแพลตฟอร์มและประสบการณ์ความบันเทิงในสหรัฐอเมริกาและดินแดนระหว่างประเทศที่เลือก

“ประสบการณ์ใหม่นี้จะสะท้อนถึงความทะเยอทะยานของผู้ชมชาวละตินที่มีพลังอำนาจและเยาวชนที่อยู่เหนือตลาดนั้น”

ทวีตนี้FactoryMade กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับครอบครัว Rold?n Pe?a และ Antonio เพื่อนำประสบการณ์ AAA Lucha Libre สุดคลาสสิกจากชื่อที่รู้จักกันดีในชุมชน Latino มาสู่แบรนด์ความบันเทิงแบบไดนามิกสำหรับบุคคลทั่วไปในสหรัฐอเมริกา” FactoryMade กล่าว John Fogelman ซีอีโอและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม Cristina Patwa

กีฬามวยปล้ำอาชีพเริ่มขึ้นในเม็กซิโกในช่วงทศวรรษที่ 1930 และความนิยมได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับสองในประเทศรองจากฟุตบอล ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดยผู้สร้าง Antonio Pe?a Herrada Lucha Libre AAA กลายเป็นลีกมวยปล้ำที่โดดเด่นในเม็กซิโกโดยมีผู้ชม 1 ล้านคนในการ

ถ่ายทอดสดมากกว่า 1,000 รายการต่อปีและการแสดงทางโทรทัศน์ที่สำคัญใน Televisa ด้วยผู้ชม 52 ผู้ชมนับล้าน ลีกยังมีความหลากหลายผ่านแพลตฟอร์มสินค้าเสริม การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ เกม ภาพยนตร์ และสื่อดิจิทัล และได้รับการรับรองโดยผู้โฆษณาสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ เช่น Corona, Ford,

“การเป็นพันธมิตรกับ FactoryMade ช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงลีกของเราสำหรับผู้ชมนอกเม็กซิโก ในลักษณะที่ใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์อันยาวนานและมรดกของหนึ่งในประสบการณ์ความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในละตินอเมริกาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา” โดเรียนกล่าว โรลแดน “จาก

ตัวอย่างที่คุณปู่ของฉันมีแบรนด์ฮิสแปนิก ส่วนตัวฉันเห็นว่านี่เป็นโอกาสพิเศษที่จะนำแบรนด์ที่น่าสนใจ น่าเชื่อถือ และเป็นของแท้มาสู่ชาวละตินรุ่นที่สองและสามในสหรัฐอเมริกา” Cu? S?nchez- Navarrese กล่าวเสริม

การร่วมทุนจะได้รับใบอนุญาตเฉพาะสำหรับทรัพย์สินทางปัญญาของลีกมวยปล้ำในทุกพื้นที่ ยกเว้นเม็กซิโก ซึ่งรวมถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียง อักขระมากกว่า 250 ตัว (นักมวยปล้ำ) และรูปแบบของพวกเขาบนแพลตฟอร์มความบันเทิงที่หลากหลาย ในขั้นต้น หุ้นส่วนจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการแสดงตนของพวกเขาใน

สหรัฐอเมริกาผ่านกิจกรรมและการให้การสนับสนุน กิจกรรมทางโทรทัศน์แบบจ่ายต่อการรับชม ซีรีส์ทั้งที่มีสคริปต์และไม่มีสคริปต์ ใบอนุญาต และสินค้า

FactoryMade และ Lucha Libre AAA ยังได้นำ Starlight Runner Entertainment ซึ่งเป็นบริษัทโปรดักชั่นในนิวยอร์กที่เชี่ยวชาญด้านการเติบโตระดับโลกของคุณสมบัติความบันเทิงมัลติมีเดียชั้นนำมารวมกัน Lucha Libre AAA จะเป็นลีกกีฬาและความบันเทิงลีกแรกที่คิดค้นขึ้นใหม่สำหรับตลาด

สหรัฐอเมริกาและตลาดโลก และเริ่มต้นด้วย Starlight Runner ซึ่งเป็นแฟรนไชส์วิธีการพัฒนาที่ได้รับการจดทะเบียน ซึ่งฝังอยู่ใน DNA ของบริษัทตั้งแต่ต้น

“ทีมที่รวมตัวกันเพื่อนำ Lucha Libre AAA ไปยังสหรัฐอเมริกาทำให้เรามีโอกาสพิเศษในการใช้เทคนิคมัลติมีเดียของเราเพื่อสร้างฮีโร่ ผู้ร้าย และการแสดงที่หลากหลายทั่วโลกที่น่าตื่นเต้น” หัวหน้าเจ้าหน้าที่กล่าว เจฟฟ์ โกเมซ ซีอีโอของสตาร์ไลท์ รันเนอร์ “ประสบการณ์ใหม่นี้จะสะท้อนถึงความทะเยอทะยาน

ของผู้ชมชาวละตินที่มีพลังอำนาจและเยาวชนที่อยู่เหนือสมัครเว็บสโบเบ็ต เว็บสโบเบ็ต EPA ชื่อ DIRECTV 2013 ของ ENERGY STAR ?พันธมิตรแห่งปี
DIRECTV ได้รับรางวัลด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการผลิตผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน

06 มีนาคม 2556 15:12 น. เวลามาตรฐานตะวันออกเอล เซกุนโด, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ค.ศ. 2019 สำนักงานแห่งสหรัฐอเมริกา (EPA) ยกให้ DIRECTV เป็นพันธมิตรประจำปี 2013 ของ ENERGY STAR สำหรับผลงานที่โดดเด่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการผลิต

ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานและสำหรับ ให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ความสำเร็จของ DIRECTV จะได้รับการยอมรับในพิธีมอบรางวัลในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันที่ 26 มีนาคม

“เมื่อพวกเขาเห็นเครื่องหมาย ENERGY STAR บนเครื่องรับ DIRECTV ของพวกเขา ลูกค้าของเราตระหนักดีว่าพวกเขากำลังประหยัดพลังงานและประหยัดเงิน ในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับบริการ DIRECTV ที่มีคุณภาพสูงและมีคุณสมบัติครบถ้วน”

ทวีตนี้
นับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรของ ENERGY STAR ในปี 2552 DIRECTV มีส่วนสำคัญในการประหยัดพลังงาน รวมไปถึง:

เครื่องรับมากกว่า 40 ล้านเครื่อง ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์ของเครื่องรับ DIRECTV ทั้งหมดที่ซื้อตั้งแต่เข้าร่วมโปรแกรม ENERGY STAR ผ่านการรับรองจาก ENERGY STAR

ใช้งานเครื่องรับที่ผ่านการรับรองจาก ENERGY STAR มากกว่า 10 ล้านเครื่องในปี 2555 เพียงปีเดียว ซึ่งจะส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณกว่า 900 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงในแต่ละปี

ส่งมอบการประหยัดพลังงานไปยังกล่องรับสัญญาณหลายล้านกล่องที่มีอยู่แล้วในบ้าน โดยทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานที่ประหยัดพลังงานได้โดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ช่วยให้ความรู้ชาวอเมริกันหลายล้านคนเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและโปรแกรม ENERGY STAR ผ่านกลวิธีทางการตลาดที่หลากหลาย
การเปิดตัวระบบ Genie? ทั้งบ้าน HD DVR ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ซึ่งใช้เซิร์ฟเวอร์และธินไคลเอ็นต์เพื่อให้ลูกค้าประหยัดพลังงานได้มากเมื่อเทียบกับการติดตั้ง HD DVR ทั้งบ้านที่เปิดตัวเมื่อไม่กี่ปีก่อน

การนำเทคโนโลยีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ระยะไกล RVU มาใช้ ( www.rvualliance.org ) ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อแบบไม่ต้องใช้ตัวรับสัญญาณกับอุปกรณ์ไคลเอ็นต์ RVU ที่เข้ากันได้ ซึ่งรวมถึง Smart TV รุ่นต่างๆ ที่มีอยู่มากมาย

Romulo Pontual รองประธานบริหารและ CTO ของ DIRECTV กล่าวว่า “การดูแลสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจของเรา และการดำเนินการของเราทั้งหมดเพื่อประหยัดพลังงานและลดของเสียจะส่งผลทันที” Romulo Pontual รองประธานบริหารและ CTO ของ DIRECTV กล่าว “เมื่อพวกเขาเห็น

เครื่องหมาย ENERGY STAR บนเครื่องรับ DIRECTV ลูกค้าของเราตระหนักดีว่าพวกเขากำลังประหยัดพลังงานและเงินในขณะที่ยังคงเพลิดเพลินกับบริการ DIRECTV คุณภาพสูงที่มีคุณลักษณะที่หลากหลาย”

“ด้วยความมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ ENERGY STAR ที่มีคุณภาพประหยัดพลังงาน DIRECTV ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการประหยัดเงินของผู้บริโภคและปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา” Bob Perciasepe รักษาการผู้บริหารสำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกากล่าว “DIRECTV ได้รับการยอมรับในวันนี้สำหรับความพยายามอันโดดเด่นนี้ ซึ่งได้ช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศสำหรับชาวอเมริกันทุกคน”

ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยความช่วยเหลือจาก ENERGY STAR ครอบครัวและธุรกิจชาวอเมริกันสามารถประหยัดเงินค่าสาธารณูปโภคได้มากกว่า 230 พันล้านดอลลาร์ และป้องกันการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1.8 พันล้านเมตริกตัน

รางวัลพันธมิตรแห่งปี 2013 มอบให้กับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง ENERGY STAR ช่วยประหยัดเงินของผู้บริโภค และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการคัดเลือกจากเกือบ 20,000 องค์กรที่เข้าร่วมในโครงการ ENERGY STAR

เกี่ยวกับ DIRECTVนอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับ Lucha Libre AAA แล้ว FactoryMade ยังเป็นเจ้าของร่วมของสตูดิโอ Tres Pistoleros และเครือข่าย El Rey พร้อมด้วยผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง Robert Rodr?guez El Rey เป็นช่องรายการบันเทิงทั่วไปช่องใหม่ในภาษาอังกฤษทางเคเบิลในสหรัฐอเมริกา ได้รับการสนับสนุนและออกอากาศโดย Comcast Corp. ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2014เกี่ยวกับ FactoryMade Ventures

FactoryMade เป็นศูนย์บ่มเพาะสื่อและความบันเทิงเฉพาะทางที่เสริมสร้างทรัพย์สินทางปัญญา ประสบการณ์ด้านเนื้อหา และแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย โดยใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับชุมชนครีเอทีฟฮอลลีวูดและร่วมมือกับแบรนด์ผู้บริโภคระดับโลก FactoryMade ก่อตั้งโดย John Fogelman

อดีตสมาชิกคณะกรรมการและตัวแทนทหารผ่านศึกที่ William Morris Endeavour และ Cristina Patwa ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหัวหน้าฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ของ WME นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับพันธมิตรองค์กร เช่น Telef?nica และ JCP แล้ว พวกเขายังเคยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์อุตสาหกรรม

ภาพยนตร์ ( Transformers, GI Joe, Battleship)) และโทรทัศน์จาก Hasbro (Hasbro Studios TV, Network Hub พร้อม Discovery Communications) และพัฒนาแพลตฟอร์มธุรกิจเกมดิจิทัลและการค้าที่รวมเข้ากับ HSN เรียกว่า Arcade HSNเกี่ยวกับ Lucha Libre AAA

La Lucha Libre AAA เป็นบริษัทสื่อและความบันเทิงที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1992 โดย Antonio Pe?a Herrada และจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของแบรนด์ “AAA” และตัวละครอื่นๆ อีก 250 ตัวในลีก บริษัทผลิตงาน Lucha Libre ทั่วโลก รวมถึงสถานที่ต่างๆ เช่น Palacio de los Deportes,

Monterrey Arena, HP Pavilion, Madison Square Garden, Los Angeles Sports Arena และ Korakuen Hall ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนอย่าง Corona, Comex de Hershey และ Telcel แล้ว ลีกยังได้เปิดตัวภาพยนตร์แอนิเมชั่นและวิดีโอเกมใน

ตลาดเม็กซิโก La Lucha Libre AAA พัฒนาเนื้อหา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สามช่องในเม็กซิโก: Galavisi?n,เกี่ยวกับ สตาร์ไลท์ รันเนอร์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์

Starlight Runner Entertainment, Inc. ( http://www.starlightrunner.com ) เป็นผู้สร้างและผู้ผลิตแฟรนไชส์มัลติมีเดียระดับบล็อกบัสเตอร์ชั้นนำของโลก โดยเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาให้สูงสุดด้วยการเตรียมความพร้อมสำหรับการขยายแพลตฟอร์มการตลาดที่หลากหลาย สื่อ

Starlight Runner ทำงานร่วมกับสตูดิโอฮอลลีวูด ผู้พัฒนาเกม และเจ้าของแบรนด์รายใหญ่เพื่อฟักไข่ พัฒนา และสร้างโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว ก่อตั้งขึ้นในปี 2000 โดย Jeff G?mez และ Mark Pensavalle ลูกค้าของบริษัท ได้แก่ Sony Entertainment ( Men in

Black 3), Coca-Cola (The Happiness Factory), 20th Century Fox (James Cameron’s Avatar), Microsoft (Halo), Walt Disney Company ( Pirates of the Caribbean, Tron Legacy ) และ Hasbro ( Transformers ) Starlight Runner กำลังพัฒนาและร่วมผลิตทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ทั้งหมดที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อดิจิทัลและสื่อดั้งเดิมทุกรูปแบบ

DIRECTV (NASDAQ: DTV) เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการความบันเทิงโทรทัศน์ระบบดิจิตอลชั้นนำของโลก โดยมอบประสบการณ์วิดีโอระดับพรีเมียมผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัย การเขียนโปรแกรมที่ไม่มีใครเทียบได้ และการบริการลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมแก่ลูกค้ากว่า 35 ล้านรายในสหรัฐอเมริกาและ ละตินอเมริกา. ใน

สหรัฐอเมริกา DIRECTV ให้ลูกค้ากว่า 20 ล้านคนเข้าถึงช่อง HD มากกว่า 185 ช่อง และเสียงคุณภาพระดับโรงภาพยนตร์ Dolby-Digital? 5.1 เข้าถึงรายการกีฬาสุดพิเศษ เช่น NFL SUNDAY TICKET? เทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล Emmy และความพึงพอใจของลูกค้าที่สูงขึ้น กว่าบริษัทเคเบิลชั้นนำ 11 ปีซ้อน

DIRECTV ละตินอเมริกา ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือในบราซิล เม็กซิโก อาร์เจนตินา เวเนซุเอลา โคลอมเบีย และประเทศในละตินอเมริกาอื่นๆ เป็นผู้นำในหมวดโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกในด้านเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรม และบริการ โดยมอบประสบการณ์โทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ไม่มีใครเทียบได้ให้

กับลูกค้ามากกว่า 15 ล้านคน คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาค 3 แห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตต์สเบิร์ก) และความสนใจในเครือข่าย Game Show Network ร้อยละ 42 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky

Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 42 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม Rocky Mountain และ Pittsburgh) รวมถึงความสนใจ 42 เปอร์เซ็นต์ใน Game Show Network สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชม

www.directv.com . สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นพลเมืององค์กรที่ DIRECTV กรุณาเยี่ยมชมwww.directv.com/CorporateCitizenship

เกี่ยวกับ ENERGY STAREA และ ESPN เปิดตัวMadden NFL 25 Cover Vote
The Old School ท้าทายโรงเรียนใหม่ด้วยการโหวตหน้าปกครั้งใหญ่ที่สุด โดยมีผู้ชนะที่จะเปิดเผยสดทาง SportsNation วันที่ 24 เมษายน

11 มีนาคม 2556 17:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกเรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )–25 ก.ค. Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) และ ESPN ได้ประกาศรายชื่อผู้เล่นและวงเล็บอย่างเป็นทางการสำหรับMadden NFL 25 Cover Vote การโหวตจะรวมสองวงเล็บ หนึ่ง

ประกอบด้วยดาราเอ็นเอฟแอลโรงเรียนใหม่ 32 คนและหนึ่งในตำนานเอ็นเอฟแอลโรงเรียนเก่า 32 คนโดยผู้ชนะของแต่ละสายจะเผชิญหน้ากันในรอบชิงชนะเลิศเพื่อมีสิทธิ์ปรากฏบนหน้าปก เกม Madden NFLปกโหวตได้พิสูจน์ให้เป็นที่นิยมอย่างมากกับแฟน ๆ สมัครกว่า 33 ล้านคะแนนตั้งแต่การแนะนำของในปี 2011

“การมีส่วนร่วมได้รับที่แข็งแกร่งในช่วงสองคะแนนโหวตปก Madden ของเรา, การบัญชีสำหรับบางส่วนของการประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเปิดใช้งานสังคม ESPN ของวันที่และเราคาดว่าจะดำเนินการกับ 25 วัน ครบรอบปีที่.”

ทวีตนี้โรงเรียนใหม่กับรูปแบบเก่าโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เหมาะสมสำหรับ 25 วัน ครบรอบของเกม Madden NFLแฟรนไชส์เป็นรุ่นของเกมนี้ทั้งพระราชนิพนธ์ที่ผ่านมาในขณะที่การวางรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับอนาคต ชื่อMadden NFL 25ได้รับเลือกเพื่อเฉลิมฉลองวันครบรอบเงินของแฟรนไชส์ ??และเกมจะเปิดตัวในวันที่ 27 สิงหาคม

ตลอดการแข่งขัน แฟนๆ สามารถโหวตรายการโปรดทั้งหมดได้โดยไปที่ESPN.com/MaddenVote เริ่มตั้งแต่วันนี้ด้วยการจับคู่แบบเก่าและแบบใหม่ทั้งหมด 32 คู่ และเป็นครั้งแรกที่SportsNationจะเปิดตัวการโหวต Twitter แบบสดในช่วงการแสดงของพวกเขาทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4-5 โมงเย็น ET ทาง ESPN2 การลงคะแนนเริ่มต้นในขณะนี้และจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะมีการเปิดเผยผู้ชนะในวันพุธที่ 24 เมษายน

การแข่งขันรอบแรกสัญญาว่าจะมอบความตื่นเต้นมากมายด้วยการจับคู่ที่โด่งดังหลายคู่ ในการแข่งขัน Hall-of-Famer ของ Hall-of-Famer เคอร์ติส มาร์ติน กับอดีตพิตต์สเบิร์ก สตีลเลอร์ เจอโรม เบตติส ในการต่อสู้ระหว่างสองนักวิ่งหลังอันดับต้นๆ ของทศวรรษที่ผ่านมา ในขณะที่อยู่ในวงเล็บโรงเรียนใหม่กลัวบร็องโกบร็องโกฟอนมิลเลอร์จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้วิกเตอร์ครูซรับไวด์นิวยอร์กไจแอนต์จากการเต้นซัลซ่าในรอบต่อไป

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา อีเอสพีเอ็นได้จัดรอบไวด์การ์ดพิเศษผ่าน Twitter โดยมีคริส คาร์เตอร์ และเจอร์รี่ ไรซ์ ผู้รับหน้าที่กว้างของ Hall of Fame ตัดสินกันว่าใครจะได้รับสล็อตสุดท้ายในกลุ่มโรงเรียนเก่า วันนี้ Jerry Rice ได้รับเกียรติและจะทดสอบตัวเองกับอดีต Jacksonville Jaguars นักวิ่งหลัง Fred Taylor ในรอบแรก

แฟน ๆ สามารถติดตามSportsNation ได้ทุกวันพุธ เวลา 16.00 น. ET ทางช่อง ESPN 2 เพื่อรับผลการโหวตหน้าปกMadden NFL 25ทุกสัปดาห์และดูโฮสต์ของ Marcellus Wiley และ Charissa Thompson ขณะที่พวกเขาให้การวิเคราะห์เชิงลึกและอภิปรายผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วม Cover Vote และแขก

รับเชิญพิเศษอื่น ๆ จะปรากฏในรายการSportsNationและรายการ ESPN อื่น ๆ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญเพื่อทำคดีและพยายามหาคะแนนโหวตจากแฟนๆ

“ Madden NFL 25จะเป็นจุดสิ้นสุดของ 25 ปีแห่งนวัตกรรมเมื่อเปิดตัวในเดือนสิงหาคม และไม่มีวิธีใดที่จะดีไปกว่าการให้เกียรติประวัติศาสตร์อันน่าทึ่งของเรามากกว่าการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ในการอภิปรายครั้งสุดท้ายของโรงเรียนเก่ากับโรงเรียนใหม่” แอนโธนีสตีเวนสันกล่าว , ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดที่

EA SPORTS. “ความหลงใหลของแฟน ๆ ได้สร้างแฟรนไชส์Madden NFLในสิ่งที่มันเป็น ดังนั้นจึงเหมาะสมแล้วที่พวกเขาตัดสินใจว่าใครควรเป็นพรีเซ็นเตอร์ของปีพิเศษของMadden NFL นี้ ; ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งที่เก่งที่สุดของ NFL หรือตำนานตลอดกาลของเกม”

“การโหวตของMadden NFL 25เป็นการแต่งงานที่สมบูรณ์แบบระหว่างสองแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่มารวมกันเพื่อให้แฟน ๆ สามารถควบคุมสิ่งที่พวกเขาหลงใหลมากที่สุดและให้แพลตฟอร์มสำหรับเสียงของพวกเขาที่จะได้ยิน” Brian Dailey ผู้อำนวยการเกมกล่าว และหุ้นส่วนสำหรับอีเอสพีเอ็น “การมีส่วนร่วมได้รับที่แข็งแกร่งในช่วงสองคะแนนโหวตปก Madden ของเรา, การบัญชีสำหรับบางส่วนของการประสบความสำเร็จมากที่สุดในการเปิดใช้งานสังคม ESPN ของวันที่และเราคาดว่าจะดำเนินการกับ 25 วัน ครบรอบปีที่.”

“การโหวตหน้าปกMadden NFL 25 นั้นรวมถึงคอลเล็กชั่นดารารุ่นเยาว์ที่น่าทึ่งของ NFL และตำนานที่ดีที่สุดบางคนที่เคยเล่นเกมนี้ ดังนั้นจึงแน่ใจว่าจะจุดประกายการโต้เถียงครั้งใหญ่ในเดือนหน้าเกี่ยวกับSportsNation ” Jamie Horowitz รองประธานของกล่าว การเขียนโปรแกรมและการผลิตต้นฉบับสำหรับ ESPN “ผู้ชมของเรามีความกระตือรือร้นอย่างมากเกี่ยวกับผู้เล่นและทีมโปรดของพวกเขา ดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะได้เห็นว่าการโหวตจะออกมาเป็นอย่างไรบน ESPN.com และ Twitter”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเริ่มต้นของMadden NFL 25 Cover Vote EA SPORTS และ ESPN ได้จัดการเปิดเผยข้อมูลสดในSportsNationที่ LA Live งานนี้ดาราดังมีการเยี่ยมชมจากกองหลังของซานฟรานซิสโก 49ERS โคลิน เคเปอร์นิคและเจอร์รี ไรซ์อดีตผู้รับหน้าที่รับหน้าที่ซานฟรานซิสโกของซานฟรานซิสโกทำเรื่องให้กับโรงเรียนใหม่และโรงเรียนเก่าควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีของเคนดริก ลามาร์ งานนี้เป็นการเริ่มต้นที่เข้มข้นสำหรับ Cover Vote และสร้างบรรยากาศให้กับการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น

แฟน ๆ จะมีโอกาสลุ้นรางวัลทริปสำหรับสองคนในการชมMadden NFL 25 Cover Shoot ในวันพุธที่ 24 เมษายน และตั๋วเข้าชมรอบแรกของ NFL Draft 2013 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายนที่นิวยอร์กซิตี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 18 มีนาคม ผู้ใช้จะสามารถคลิกที่แบนเนอร์Xbox 360 Madden NFL 25 Play and Win บนแดชบอร์ด Xbox Live เพื่อเข้าถึงวิธีการต่างๆ เพื่อเข้าสู่ชัยชนะ กฎเต็มรูปแบบและรายละเอียดสามารถพบได้ที่นี่

กอดจากแฟน ๆ และได้รับเกียรติจากนักวิจารณ์ 25 ปี, Madden NFLเป็นที่รู้จักกันเอ็นเอฟแอ“33 ถแฟรนไชส์” เพราะเกมเพลย์ที่แท้จริงของการเข้าถึงที่ไร้คู่แข่งทีมพัฒนาของทรัพยากร NFL และสถานที่สำคัญในวัฒนธรรมของเอ็นเอฟแอ

เกม Madden SBOBET NFL 25มีการพัฒนาในออร์แลนโด, ฟลอริด้าโดย EA Tiburon และจะสามารถใช้ได้สำหรับ Xbox 360?วิดีโอเกมและความบันเทิงและระบบคอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิงPlayStation?3ราคา $ 59.99 และสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าที่GameStop ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Madden NFL

25เยี่ยมชมhttp://www.easports.com/madden-nfl แฟนคลับยังได้รับเชิญให้เป็นภายใน Maddenสำหรับข้อมูลพิเศษบน Facebook รวมถึงข่าวล่าสุดเนื้อหาต้นฉบับและอื่น ๆ สำหรับเกม Madden NFL 25

การมีส่วนร่วมของผู้เล่นทุกคนได้รับการอำนวยความสะดวกโดย National Football League Players Incorporated ซึ่งเป็นบริษัทในเครือด้านใบอนุญาตและการตลาดของ NFL Players Association (NFLPA)

EA SPORTS เป็นหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงด้านกีฬาชั้นนำของโลก ด้วยแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่มียอดขายสูงสุด เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับรางวัล โปรแกรมสำหรับแฟนๆ และประสบการณ์ดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม EA SPORTS สร้างประสบการณ์เชื่อมต่อที่จุดประกายอารมณ์ของกีฬาผ่านวิดีโอเกมกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงMadden NFL football, FIFA Soccer , NHL? hockey, NBA LIVE basketball, NCAA? Football , Tiger Woods PGA TOUR? golf, SSX? และFight Nightมวย.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA SPORTS รวมถึงข่าวสาร วิดีโอ บล็อก ฟอรัม และแอปเกม โปรดไปที่www.easports.com เพื่อเชื่อมต่อ แบ่งปัน และแข่งขัน

เกี่ยวกับ Electronic ArtsArthroCare ประกาศเข้าร่วมการประชุมนักลงทุน11 มีนาคม 2556 16:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 59 ArthroCare Corp. (NASDAQ: ARTC) ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดที่ล้ำสมัย ประกาศเข้าร่วมการประชุมนักลงทุนที่กำลังจะมีขึ้นในวันนี้ ตามรายละเอียดด้านล่าง

ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2013 ArthroCare เล่นคาสิโนออนไลน์ SBOBET จะนำเสนอระหว่างการประชุม Canaccord Genuity Musculoskeletal Conference David Fitzgerald ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะนำเสนอธุรกิจ โปรดดูรายละเอียดการประชุมด้านล่าง