สมัครบอลสเต็ป เว็บแทงบอลสด ไม่ได้ตรวจสอบหรือ

สมัครบอลสเต็ป เว็บแทงบอลสด Neo Exchange ไม่ได้ตรวจสอบหรืออนุมัติข่าวประชาสัมพันธ์นี้เพื่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของเนื้อหา

ประกาศเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า:
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” (รวมเรียกว่า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า”) ตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ของแคนาดาที่บังคับใช้ ข้อความทั้งหมด นอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงในอดีต เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า และอิงตามความคาดหวัง การประมาณการ และการคาดการณ์ ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่นี้ ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอภิปรายเกี่ยวกับการคาดคะเน ความคาดหวัง ความเชื่อ แผน การคาดคะเน วัตถุประสงค์ การสันนิษฐาน เหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการปฏิบัติงาน (บ่อยครั้งแต่ไม่ได้ใช้วลีเช่น “คาดหวัง” หรือ “ไม่คาดหมาย” “คาดหวัง” , “คาดการณ์” หรือ “ไม่คาดหวัง”, “แผน”, “งบประมาณ”, “ตามกำหนดการ”, “คาดการณ์”, ”

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ ผลงาน หรือความสำเร็จที่แท้จริงของ Liquid Meta แตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ ผลงาน หรือความสำเร็จในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้อธิบายไว้ภายใต้คำบรรยาย “ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน” ในคำชี้แจงการยื่นของบริษัทลงวันที่17 ธันวาคม พ.ศ. 2564ซึ่งสามารถดูได้ที่ SEDAR ที่www. sedar.com. แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในที่นี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวเผยแพร่และข้อจำกัดความรับผิดชอบ Liquid Meta นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด ภาระหน้าที่ในการปรับปรุงแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ ผลลัพธ์ เหตุการณ์ในอนาคต สถานการณ์หรือหากประมาณการหรือความคิดเห็นของผู้บริหารควรเปลี่ยนแปลงหรืออย่างอื่น ไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง เนื่องจากผลลัพธ์จริงและเหตุการณ์ในอนาคตอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความดังกล่าว ดังนั้น ผู้อ่านจึงไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามากเกินไป

การดำเนินงานของ Liquid Meta อาจได้รับผลกระทบในทางลบอย่างมากจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดต่อทั่วโลก ซึ่งรวมถึงการระบาดของโรคล่าสุดที่เกิดจาก COVID-19 เป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ผลกระทบที่โควิด-19 จะมีต่อการปฏิบัติงานและความสามารถของผู้อื่นในการปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างแม่นยำ รวมถึงความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ขั้นสุดท้ายของไวรัส ค สมัครบอลสเต็ป วามรุนแรงของโรค ระยะเวลาของการระบาด และระยะเวลาในการเดินทางและการจำกัดการกักกันที่กำหนดโดยรัฐบาลของประเทศที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การระบาดของโรคติดต่อที่สำคัญในประชากรมนุษย์อาจส่งผลให้เกิดวิกฤตสุขภาพในวงกว้าง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินของหลายประเทศ

แหล่งข่าว: Liquid Meta Capital Holdings LtdPREVENT-19, un ensayo en Estados Unidos y México que inscribió a 25.452 participantes, logró un 90,4% de eficacia en general. การป้องกัน Fue diseñado como un estudio ciego al observador, controlado con placebo, aleatorizado 2: 1 para evaluar la eficacia, seguridad e inmunogenicidad de NVX-CoV2373. El criterio de valoración principal de PREVENT-19 fue la primera aparición de la COVID-19 sintomático (leve, moderado o Grave) ยืนยันโดย PCR ใน inicio al menos 7 días después de la segunda dosis en participantes adultos serológativos-Code al -2) และฐาน เกณฑ์มาตรฐานของ éxito estadístico รวมถึง un límite ด้อยกว่า 95% CI > 30% เกณฑ์ที่กำหนด secundario clave es la prevención de la COVID-19 sintomático moderado o Grave Confirmado por PCR. เกณฑ์ของ Ambos de valoración se evaluaron al menos siete días después de la segunda vacunación del estudio en voluntarios que no habían sido previamente infectados con SARS-CoV-2 โดยทั่วไปแล้ว fue bien tolerado y provocó una sólida respuesta de anticuerpos en ambos estudios Los resultados completos del estudio se publicaron en elเนจเอ็ม .

Acerca del adyuvante Matrix-M™
El adyuvante Matrix-M™ basado en saponina Patado por Novavax ha demostrado un efecto potente y bien tolerado, al estimular la entrada de células presentadoras de antígenos en el sitio de la inyección de นำเสนอ ลอส ganglios linfáticos locales, potenciando la respuesta inmune

Acerca de Novavax
Novavax, Inc. (แนสแด็ก: NVAX ) es una empresa de biotecnología que promueve la mejora de la salud a nivel mundial mediante el descubrimiento, el desarrollo y la comercialización de vacunas innovadoras para prevenir enfermedades infecciosas Graves. La plataforma de tecnología recombinante สิทธิบัตร de la empresa combina el poder y la velocidad de la ingeniería การผลิต manera ที่มีประสิทธิภาพ นาโนพาร์ทิชัน altamente inmunogénicas diseñadas para atender es necesidades เร่งด่วน NVX-CoV2373, la vacuna de la COVID-19 de la empresa, recibió la Autorización de Uso de Emergencia ในอินโดนีเซียชาวฟิลิปปินส์และชาวฟิลิปปินส์ y ha sido presentada para su autorización reglamentaria en multiples mercados a nivel mundial. NanoFlu™, la vacuna tetravalente de nanopartículas contra la gripe de la compañía, cumplió todos los objetivos primarios en su ensayo clínico central de fase 3 และผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ Actualmente, Novavax está evaluando una vacuna combinada COVID-NanoFlu en un ensayo clínico de fase 1/2, que combina los Candidatos a vacuna NVX-CoV2373 และ NanoFlu de la compañía ใบสมัครทั้งหมดที่มีองค์ประกอบ Matrix-M™, โพรพิดาดเดอ Novavax, สภาพแวดล้อมแบบซาโปนินา, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อร่างกายและวัตถุที่ประเมินค่า altos niveles de anticuerpos neutralizantes

másพารา Informacion, visite www.novavax.com Y conecte นักโทษ nosotros en Twitter , LinkedIn , Instagram Y Facebook

ประกาศแนวโน้ม
Las declaraciones en este documento relacionadas con el futuro de Novavax, sus planes operativos y perspectivas, sus asociaciones, el desarrolloContinuo de NVX-CoV2373, el alcance, el calendario y el resultado de las futuregulaciones ที่ปัจจุบัน นำเสนอ un paquete de datos CMC ครบถ้วนตาม FDA de EE.UU para finales de año, y la eficacia, la seguridad y la utilización prevista de NVX-CoV2373 ลูกชายประกาศอนาคต Novavax advierte que estas declaraciones เป้าหมาย están sujetas a numerosos riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados ​​o implícitos en dichas declaraciones. Estos riesgos e incertidumbres รวม desafíos que satisfacen, โซโลหรือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ในสังคม, varios requisitos de seguridad, ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึง los relacionados con la calificación del proceso y la validación de ensayos, จำเป็นสำหรับ satisfacer และ las autoridades reguladoras aplicables; dificultad para obtener materias primas และ เว็บแทงบอลสด suministros escasos; ลาส ลิมิทาซิโอเนส ของ recursos, รวม el ทุน humano y la capacidad de fabricación, sobre la capacidad de Novavax para seguir las vías regulatorias planificadas; ไฟล์ที่รวบรวมไว้สำหรับเงื่อนไขที่ต้องใช้ตามสัญญาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและข้อตกลงอื่นๆ y aquellos otros factores de riesgo identificados en las secciones “Factores de riesgo” y “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados- Novavax ประกาศข้อมูล Initial Omicron Cross-Reactivity จาก COVID-19 Vaccine Booster Studies และ

– สูตรหลักของ NVX-CoV2373 สองโด๊ส แสดงให้เห็นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันแบบ cross-reactive ต่อ Omicron (B.1.1.529) และ Variation อื่นๆ

– การให้ยาครั้งที่ 3 ทำให้เกิดการเปรียบเทียบการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหรือมากกว่าระดับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันในการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 โดย IgG เพิ่มขึ้น 9.3 เท่าและการยับยั้งเพิ่มขึ้น 9 เท่าหลังการให้ยาเสริม

– การ ตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในวัยรุ่นสูงกว่าผู้ใหญ่ 2 ถึง 4 เท่าต่อความหลากหลายที่น่าสนใจและรูปแบบความกังวลที่หลากหลาย

– การพัฒนาวัคซีนเฉพาะสำหรับ Óไมครอน กำลังดำเนินการตามการผลิต GMP ของเดือนมกราคม

– บริษัทจะจัดประชุมนักลงทุนวันนี้เวลา 16:30 น. – 17:00 น. ET

GAITHERSBURG, Md., 23 ธันวาคม 2564 / พี อา ไว นิ วส์ r / – Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX ) บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่อุทิศตนเพื่อการพัฒนาและจำหน่ายวัคซีนสำหรับเจ็บป่วยรุ่นต่อไป หลุมฝังศพประเมิน การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโควิด-19, NVX-CoV2373, เทียบกับ Ómicron Variant รวมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาส่งเสริมระยะที่ 2 ใน รูป แบบ แบบผลลัพธ์ ใหม่ แสดงให้เห็น ปฏิกิริยาข้ามแบบกว้าง ต่อ Ó ไมครอน และพันธุ์หมุนเวียนอื่นๆ จาก 2 โดส สูตรหลัก ช่วยเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นหลังจากให้ยาครั้งที่สามเมื่อหกเดือน

ท่ามกลางการตอบสนองของภูมิคุ้มกัน สิ่งต่อไปนี้โดดเด่น:

Anti-peak IgG titers หลังจากให้ยา 3 เพิ่มขึ้น 5.4 เท่า (ต้นแบบ) เป็น 9.3 เท่า (Omicron) จากการตอบสนองสูงสุดที่สังเกตได้หลังการฉีดวัคซีนเบื้องต้น 2 ปริมาณ
นี่คือตัวแทนจากตัวแทน 61.1 ครั้ง (ต้นแบบ) และ 73.5 ครั้ง (Omicron) จากก่อนเพิ่มขนาดยา 3
ระดับการยับยั้ง ACE2 เพิ่มขึ้น 6 เท่า (ต้นแบบ) เป็น 19.9 เท่า (Omicron) เมื่อเทียบกับการตอบสนองสูงสุดหลังจากชุดปฐมภูมิแบบ 2-dose ซึ่งเป็นระดับตัวแทน 54.4 เท่า (4 ต้นแบบ), 24 ( เดลต้า) และ 36.3 เท่า (Ó ใช้มัน) ใช้จาก พับก่อนให้ยาบูสเตอร์
การตอบสนองการวางตัวเป็นกลางแบบไวด์ถูกสังเกตหลังจาก 2 ปริมาณสำหรับต้นแบบ, เดลต้าและโอไมครอน มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญหลังการกระตุ้น ด้วยการเปรียบเทียบระดับเดลต้าและ Omicron ที่ระดับที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันในการศึกษาระยะที่ 3 จากสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และสหราชอาณาจักร
หลังจากฉีด 2 โดส การทำให้เป็นกลางของ Ómicron ชนิด wild-type น้อยกว่าต้นแบบ <4 เท่า ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งขนาดยาเสริมและวัคซีนเฉพาะของ Ómicron อาจเป็นประโยชน์ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการขยายการทดลองในเด็กของการทดลอง PREVENT-19 วม Novavax ระยะที่ 3 ในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกแสดงการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในวัยรุ่น ซึ่งรวมถึงการเพิ่มระดับของตัวรับที่รวมกัน Ómicron หลังการให้ยาแบบ 2 ปริมาณ การตอบสนองในวัยรุ่นสูงกว่าผู้ใหญ่ 2 ถึง 4 เท่าเมื่อเทียบกับลาส Varies ที่ประเมิน "En medio de una pandemia en evolución, NVX-CoV2373 mostró fuertes respuestas inmunes frente a Ómicron y otras varietyes circulantes. Nos Alienta que las respuestas potenciadas contra todas las Variantes ลาสปาซิอาโนซิอาโนซิอาโนซิอาโนซิอาโนซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรซิอาโนซิอาโรนา de fase 3, lo que sugiere que NVX-CoV2373 puede desempeñar un papel importante en la lucha en curso contra las nuevas varietyes", คำอธิบายGregory M. Glennผู้อำนวยการทั่วไป de Investigación y Desarrollo de Novavax "Dada la evolución Continua del coronavirus, el desarrollo de una vacuna para Ómicron podría ser necesario. Novavax ha clonado,วัคซีน Omicron spike protein ได้รับการแสดงและกำหนดลักษณะ และเร็วๆ นี้ จะเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ ไพร เม อาร์ ไตรมาส 2022 " จากการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่ ให้ SARS-CoV-2 rS ขนาด 5 µg เดียวที่มีสารเสริม Matrix-M ™ 50 µg แก่ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงประมาณหกเดือนหลังการฉีดวัคซีนSeries 2 รายการที่รับรู้ผลการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันต่อ SARS-CoV-2 28 วันหลังการให้ยาเสริม แจ้งข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาของปฏิกิริยาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้สังเกตจากระยะที่ 3 ปริมาณของ NVX-CoV2373, lo que refleja el aumento de inmunogenicidad observado con una tercera dosis. Después de la dosis de recuerdo, las reacciones locales y sistémicas fueron generalmente de corta duración con una mediana de duración de aproximadamente 2 วัน La incidencia de eventos de Grado 3 หรือ superior se mantuvo relativamente baja. โฆษณาที่เกี่ยวข้อง ที่ por un médico (MAAE), las afecciones médicas potencialmente inmunomediadas (PIMMC) และ los eventos adversos graves (SAE) ocurrieron con poca frecuencia después de la dosis de refuerzo de luna y seent bo Los Principales descubrimientos, que han Sido detallados en ' ภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยต่อไปนี้คล้ายคลึงกัน Booster ปริมาณของ recombinant วัคซีนโปรตีนขัดขวางโรคซาร์ส COV-2 (NVX-CoV2373): เป็นระยะที่ 2 สุ่ม placebo-controlled ทดลอง ' SE enviaránพารา su publicación สำหรับการแก้ไขโดยผู้ปกครองและนักเรียน espera que estén disponibles en línea en https://www.medrxiv.org/ en los próximos días. Wheel press Novavax จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับนักลงทุนในวันนี้ เวลา 16:30 น. ET หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการประชุมทางโทรศัพท์คือ (877) 870-4263 (ของชาติ) หรือ (412) 317-0790 (ภายใน)ผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้เข้าร่วมการโทร Novavax, Inc. การประชุมทางโทรศัพท์จะเริ่มต้นที่ 19:30 น. ET วันที่ 22 ธันวาคม 2021 ใช้เวลา 23:59 น. ET ในวันที่ วันที่ 31, 2021 หากต้องการดูย้อนหลังทางโทรศัพท์ กด (877) 344-7529 (ภายในประเทศ) หรือ (412) 317-0088 (ระหว่างประเทศ) และใช้รหัสผ่าน 6207101 คุณยังสามารถเข้าถึง อัลเดอลา เว็บคาสต์ การประชุมทางโทรศัพท์ระหว่าง ลา เพจ เว็บเด Novavax Traves เด novavax.com/events ทำซ้ำของซ้ำของคาสท์มีให้ที่เว็บไซต์ Novavax เน้นวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 Acerca de NVX-CoV2373 NVX-CoV2373es una vacuna basada en proteínas diseñada a partir de la primera secuencia genética del SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad de la COVID-19. ใน NVX-CoV2373 การใช้งานที่สร้างการใช้งาน la tecnología de nanopartículas recombinantes de Novavax para genos derivados de la proteína espiga (S) del coronavirus และ está formulada con Matrix-M™, el adyuvante basado en saponinas สิทธิบัตร, สิทธิบัตร estimular altos niveles de anticuerpos เป็นกลาง NVX-CoV2373 สารก่อมะเร็ง โปรตีนบริสุทธิ์ และไม่มี การจำลองเลียนแบบ ni causar la COVID-19 วัคซีน Novavax COVID-19 บรรจุในรูปแบบของเหลวพร้อมใช้ในขวดที่บรรจุสิบโดส การเรียกร้องให้ทำไวรัสในสองปริมาณ 0.5 มล. (แอนติเจน 5 ไมโครกรัม และสารเสริม Matrix-M 50 ไมโครกรัม) การจัดทำโดย การ ฉีด เข้า เข้าโดย ตลอดเวลา เนื่องเพราะมีเวลา 21 วันลา วัคซีน จะถูกเก็บไว้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 2 ° C ถึง 8 ° C ทำให้สามารถใช้ช่องจ่ายวัคซีนและสายโซ่เย็นมีอยู่ อายุการเก็บรักษาวัคซีนที่กำหนดในปัจจุบันคือ 9 เดือน Novavax ได้จัดตั้งพันธมิตรสำหรับการผลิต การตลาด และการจัดจำหน่าย NVX-CoV2373 และสิ่งที่ ที่ลงมือทำ สภาพแวดล้อมใน Fase 3 ของ NVX-CoV2373 NVX-CoV2373 ที่ประเมินจากการทำงานร่วมกันระหว่าง Fase 3 การทดลองในอังกฤษซึ่งมีผู้เข้าร่วม 14,039 คนได้รับการออกแบบให้เป็นการศึกษาแบบสุ่มโดยกลุ่มผู้สังเกตการณ์ที่ตาบอด ควบคุมด้วยยาหลอก และบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมที่ 89.7% จุดสิ้นสุดปฐมภูมิขึ้นอยู่กับการเกิดขึ้นครั้งแรกของอาการ COVID-19 (ไม่รุนแรง ปานกลาง หรือรุนแรง) ดัชนีโดย CRP ในการโจมตีอย่างน้อย 7 วันหลังจากศึกษาครั้งที่สอง การฉีดวัคซีนในผู้เข้าร่วมโครงการ -2) อัลอินิ ซิ โอดาลเอ สตูว์ ดิ โอล อ สเดล ผลการทดลองใช้แบบเต็ม SE ได้รับการตีพิมพ์แล้ว ระหว่าง แอ ลนิ ว อิง แลนด์ วารสาร การแพทย์ (NEJM) PREVENT-19 ซึ่งเป็นการทดลองในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกซึ่งมีผู้เข้าร่วม 25,452 คน มีประสิทธิภาพโดยรวม 90.4% ความซับซ้อนได้รับการออกแบบให้เป็นการศึกษาแบบผู้สังเกตการณ์ที่ตาบอด ควบคุมด้วยยาหลอก สุ่มตัวอย่าง 2: 1 เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการสร้างภูมิคุ้มกันของ NVX-CoV2373 จุดยุติเบื้องต้นสำหรับ PREVENT-19 คือ การเกิดขึ้นครั้งแรกของ COVID-19 ที่แสดงอาการ (อ่อน ปานกลาง หรือรุนแรง) เปรียบโดย CRP โดยเริ่มมีอาการอย่างน้อย 7 วันหลังจากรับประทานยาที่ 2 ในผู้ใหญ่ที่มี serological-Code al -2) และฐานโครงสร้างมาตรฐานของความสำเร็จทางสถิติ รวมถึงขีดจำกัด กว่า 95% CI> 30% โครงสร้างกรอบที่กำหนด คีย์รอง คือ ป้องกันอาการปานกลางหรือรุนแรง CRP-confirmed COVID-19เกณฑ์ของจุดสิ้นสุดทั้งสองได้รับการประเมินอย่างน้อยเจ็ดวันหลังจากการศึกษาครั้งที่สอง การฉีดวัคซีนในอาสาสมัครที่ไม่เคยติดเชื้อ SARS-CoV-2 มาก่อนโดยทั่วไปนั้นสามารถทนต่อยาได้ดีและกระตุ้นการตอบสนองของแอนติบอดีที่แข็งแกร่งในการศึกษาทั้งสองผลลัพธ์ รายละเอียดทั้งหมดของ การศึกษาถูกตีพิมพ์ในเนจเอ็ม .

เกี่ยวกับ Matrix-M ™
สารเสริมMatrix-M ™ adjuvant Patado จาก Novavax ที่มีสารซาโปนินแสดงให้เห็นฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์และทนได้ดีโดยการกระตุ้นการเข้าสู่เซลล์ที่สร้างแอนติเจนบริเวณที่ฉีด นำ เสนอ ล อ ส ต่อมน้ำเหลือง น้ำเหลือง เสริมภูมิต้านทาน

Acerca de Novavax
Novavax, Inc. (แนสแด็ก: NVAX ) เป็นบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพที่ส่งเสริมการพัฒนาสุขภาพทั่วโลกผ่านการค้นคว้า พัฒนา และจำหน่ายวัคซีนที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรง แพลตฟอร์มเทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ของบริษัทผสมผสานกำลังและความเร็วของวิศวกรรมด้วยวิธีอิมมูโนเจนิกสูงอย่างจะเน้นที่เน้นเน้นไปที่ NVX-CoV2373 ระบบควบคุมโควิด-19 เงื่อนใช้เงื่อนใ…แคนาดาและได้ ถูกส่งเพื่อขออนุมัติตามกฎข้อบังคับในตลาดต่างๆ ทั่วโลกNanoFlu™, la vacuna tetravalente de nanopartículas contra la gripe de la compañía, cumplió todos los objetivos primarios en su ensayo clínico central de fase 3 และผู้ใหญ่ในผู้ใหญ่ Actualmente, Novavax está evaluando una vacuna combinada COVID-NanoFlu en un ensayo clínico de fase 1/2, que combina los Candidatos a vacuna NVX-CoV2373 และ NanoFlu de la compañía ใบสมัครทั้งหมดที่มีองค์ประกอบ Matrix-M™, โพรพิดาดเดอ Novavax, สภาพแวดล้อมแบบซาโปนินา, สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อร่างกายและวัตถุที่ประเมินค่า altos niveles de anticuerpos neutralizantes

เพิ่มเติมพาราข้อมูลการเยี่ยมชม www.novavax.com และเชื่อมต่อนักโทษเราได้ที่ Twitter , LinkedIn , Instagram และ Facebook

ประกาศ
แถลงการณ์ในเอกสารนี้เกี่ยวกับอนาคตของ Novavax แผนการดำเนินงานและแนวโน้ม ความร่วมมือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ NVX-CoV2373 ขอบเขต เวลา และผลลัพธ์ของกฎระเบียบในอนาคต ที่ปัจจุบัน นำเสนอแพ็คเกจข้อมูล CMC ตาม US องค์การอาหารและยาภายในสิ้นปีและประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการใช้ NVX-CoV2373 ที่ตั้งใจไว้ ประกาศอนาคตNovavax แนะนำว่าข้อความเหล่านี้กลุ่มเป้าหมายมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมายที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดยนัยใน แถลงการณ์ดังกล่าว ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้รวมความท้าทายที่ตอบสนอง, โซ โลห รือเปะ ผู้คน ใหญ่ใน, สังคมข้อกำหนดด้านความปลอดภัยต่างๆ,ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึง los relacionados con la calificación del proceso y la validación de ensayos, จำเป็นสำหรับ satisfacer และ las autoridades reguladoras aplicables; dificultad para obtener materias primas และ suministros escasos; ลาส ลิมิทาซิโอเนส ของ recursos, รวม el ทุน humano y la capacidad de fabricación, sobre la capacidad de Novavax para seguir las vías regulatorias planificadas; ไฟล์ที่รวบรวมไว้สำหรับเงื่อนไขที่ต้องใช้ตามสัญญาสำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไปและข้อตกลงอื่นๆ y aquellos otros factores de riesgo identificados en las secciones “Factores de riesgo” y “Discusión y análisis de la administración de la situación financiera y los resultados de las operaciones” ของรายงานประจำปีของ Novavax ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 และรายงานประจำไตรมาสของแบบฟอร์ม 10-Q ที่ตามมา ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) นักลงทุนได้รับการเตือนไม่ให้วางความเชื่อมั่นอย่างมากในคำชี้แจงสิทธิ์ที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ โฆษณาขอแนะนำให้คุณอ่านเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ของเราที่www.sec.gov และ www.novavax.comเพื่ออภิปรายความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ใช้เฉพาะ ณ วันที่ในเอกสารนี้เท่านั้น และเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความใดๆธุรกิจของเรามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย รวมทั้งที่กล่าวถึงนักลงทุน นักลงทุน de las operaciones” del Informe anual de Novavax en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020 และ los informes trimestrales posteriores Formulario 10-Q, tal como se presentó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). Advertimos a los inversores que no depositen una Confianza very en las declaraciones Prorivas contenidas en este comunicado de prensa. โฆษณา Se le anima a lHealis Therapeutics ประกาศภารกิจในการนำเสนอการรักษากล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อรูปแบบใหม่ในด้านจิตเวช
การพัฒนาวิธีการรักษาด้วยโบทูลินัมทอกซินสำหรับโรคซึมเศร้า (MDD)

นำเสนอรูปแบบใหม่ของการรักษากล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อในจิตเวชศาสตร์
ข่าวโดย

Healis Therapeutics
23 ธ.ค. 2564 08:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

วอชิงตัน , 23 ธ.ค. 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Healis Therapeuticsบริษัทเอกชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประกาศภารกิจในการนำเสนอการบำบัดด้วยประสาทและกล้ามเนื้อในระดับใหม่ในสาขาจิตเวช

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Healis ดร. Eric Finziกลายเป็นหัวข้อข่าวไปทั่วโลกเมื่อเขาตีพิมพ์การทดลองครั้งแรกที่แสดงประสิทธิภาพของสารพิษโบทูลินัมในการรักษาโรคซึมเศร้า (MDD) ในปี 2549 ต่อจากนั้น การทดลองทางคลินิกระยะที่ 2 ห้าครั้งได้แสดงให้เห็นประสิทธิผลของโบทูลินัมทอกซินเป็น การรักษาภาวะซึมเศร้า

Healis Therapeutics กำลังพัฒนาวิธีการรักษาด้วยโบทูลินัมทอกซินสำหรับโรคซึมเศร้า (MDD)

Healis Therapeutics พยายามที่จะเร่งการพัฒนาของ botulinum toxin เพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาทางจิตเวชสำหรับภาวะซึมเศร้า องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าชาวอเมริกันกว่า 19 ล้านคนต้องทนทุกข์ทรมานจากภาวะซึมเศร้า โดยมีผู้ป่วยประมาณ 280 ล้านคนทั่วโลก ด้วยการกำหนดเป้าหมายวิถีประสาทและกล้ามเนื้อที่แตกต่างจากการรักษาในปัจจุบัน Healis พยายามพัฒนาทางเลือกการรักษาใหม่ที่มีศักยภาพ ในการศึกษาระยะที่ 2 จะมีการฉีดโบทูลินัมทอกซินในบริเวณกระจกตาและกล้ามเนื้อขมวดคิ้ว รวมทั้งต่อมลูกหมากและโพรเซรัส เชื่อกันว่าโบทูลินัมทอกซินรักษาภาวะซึมเศร้าผ่านกลไกการป้อนกลับของใบหน้าระหว่างการแสดงออกของกล้ามเนื้อใบหน้ากับสมอง

ปัจจุบัน โบทูลินั่มทอกซินได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสำหรับโรคไมเกรนเรื้อรัง โรคดีสโทเนียที่ปากมดลูก และภาวะเหงื่อออกมากที่บริเวณซอกใบ ตลอดจนข้อบ่งชี้ทางการแพทย์อื่นๆ การนำโบทูลินั่มท็อกซินมาใช้ในยาแผนปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นนั้น ยืนหยัดเหนือกว่าสองทศวรรษของการใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

คำเตือน: ณวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564โบทูลินั่มทอกซินไม่ใช่ยาที่ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า (MDD) โรคซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ หรือโรคเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนใจ (PTSD) โบทูลินัมทอกซินสำหรับ MDD, โรคซึมเศร้าแบบไบโพลาร์ และ PTSD อยู่ภายใต้การใช้ในการศึกษาวิจัยเท่านั้น และไม่สามารถจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้er nuestras presentaciones ante la SEC, disponibles enwww.sec.gov y www.novavax.com , para una discusión de estos y otros riesgos e incertidumbres. Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa se refieren únicamente a la fecha de este documento, y no asumimos ninguna obligación de actualizar หรือ revisar ninguna de las declaraciones. Nuestro negocio está sujeto a riesgos e incertidumbres sustanciales, incluidos los menDr. Tristan Berry เข้าร่วมเครือข่ายแพทย์ Vituro Health Physician เพื่อเสนอการรักษา HIFU
(PRNewsfoto/Vituro Health)
ข่าวโดย

วิทูโร เฮลธ์
23 ธ.ค. 2564 08:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

เบอร์มิงแฮม Ala. , 23 ธันวาคม 2021 / อินโฟเคว / – Vituro สุขภาพมีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือใหม่กับดรอุโมงค์ Berryภาคตะวันตกเฉียงใต้พรีเมียร์ระบบทางเดินปัสสาวะในทูซอนรัฐแอริโซนา ซึ่งจะช่วยให้ Dr. Berry สามารถนำเสนอเทคโนโลยี High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมาก HIFU เป็นขั้นตอนการบุกรุกน้อยที่สุดที่ลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงเมื่อเปรียบเทียบกับการรักษามะเร็งแบบเดิมๆ และมีเป้าหมายเพื่อช่วยรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยหลังการรักษา เนื่องจาก Medicare เริ่มให้บริการ HIFU ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564เรากำลังประสบกับความต้องการการรักษาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตนี้มากขึ้น

แพทย์ที่เป็นพันธมิตรด้านอาวุธของ Vituro Health ใช้เทคโนโลยี HIFU และบริการเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลและประสบการณ์ของผู้ป่วย “Dr. Tristan Berryเป็นแพทย์ระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อมอบทางเลือกการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยของเขา” Clete Walkerซีอีโอของ Vituro Health กล่าว “ขณะนี้ Medicare ให้ความคุ้มครอง เราได้เห็นการรักษา HIFU เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะให้การเข้าถึงแก่ผู้ป่วยในรัฐแอริโซนาตอนใต้”

Dr. Tristan Berry จาก Southwest Premier Urology เข้าร่วมเครือข่ายแพทย์ของ Vituro Health เพื่อเสนอ HIFU สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก

ดร. Tristan Berryเป็นหุ้นส่วนแพทย์กับ Southwest Premier Urology มาตั้งแต่ปี 2016 หลังจากได้รับปริญญาทางการแพทย์ ดร. Berry เสร็จสิ้นการฝึกอบรม Fellowship สองครั้งที่โรงเรียนแพทย์ Eastern Virginia Medical Schoolเพื่อเชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะมากขึ้น ในฐานะแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ ดร. เบอร์รี่ให้การดูแลผู้ป่วยทุกวัยและทุกความต้องการด้านระบบทางเดินปัสสาวะอย่างมีคุณภาพสูงสุด เขาหลงใหลในการทำงานกับผู้ป่วยมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ และเริ่มเสนอการรักษา HIFU ในปี 2564

Southwest Premier Urology เป็นหนึ่งในคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะรอบปฐมทัศน์ของรัฐแอริโซนาตอนใต้ ระบบทางเดินปัสสาวะของ Southwest Premier เป็นผู้นำในการนำเสนอทางเลือกการรักษาที่หลากหลายสำหรับผู้ป่วย นอกเหนือจากการรักษาปัญหาระบบทางเดินปัสสาวะทั่วไปทั้งหมดแล้ว ผู้ชำนาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะที่ Southwest Premier Urology ยังเชี่ยวชาญในการรักษามะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ รวมทั้งมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ ไต และต่อมลูกหมาก ผู้ป่วยสามารถมั่นใจได้ว่าพวกเขากำลังเลือกแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมขั้นสูงและทักษะขั้นสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ในการดำเนินการตามขั้นตอนที่มีการบุกรุกน้อยที่สุด

Vituro สุขภาพมีสำนักงานใหญ่ในเบอร์มิงแฮม, อลาบามา Vituro Health ให้บริการเจ้าหน้าที่ดูแลแขกและเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยร่วมมือกับแพทย์ด้านระบบทางเดินปัสสาวะชั้นนำทั่วสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการคัดเลือกมาอย่างดีจากประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความทุ่มเทในการบรรลุผลสูงสุดของผู้ป่วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว HIFU และ Vituro สุขภาพเยี่ยมชมwww.viturohealth.com

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะภาคตะวันตกเฉียงใต้พรีเมียร์เยี่ยมcionados ล่วงหน้า Los inversores, inversores potenciales และ otros debenพิจารณา cuidadosamente estos riesgos e incertidumbresGreen-GO Digital CBRS/LTE Wireless Beltpack สำหรับกีฬาอาชีพ ขับเคลื่อนโดย Sequans Cellular IoT CBRS Module
ใช้งานโดยเมเจอร์ลีกฟุตบอลและจัดแสดงที่ CES 2022

www.sequans.com (PRNewsfoto/Sequans Communications)
ข่าวโดย

Sequans Communications
23 ธ.ค. 2564 08:00 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

ปารีส , 23 ธันวาคม 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Sequans Communications SA (NYSE: SQNS)) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านชิปและโมดูล IoT สำหรับเซลลูลาร์สำหรับ IoT ขนาดใหญ่และบรอดแบนด์ ประกาศว่า Green-GO Digital กำลังใช้โมดูล Cassiopeia CB410L CBRS ของตนเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารอินเตอร์คอมแบบไร้สายของ Beltpack Sports รุ่นใหม่ Green-GO Beltpack Sports ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างโค้ชและโค้ชในทีมกีฬาอาชีพ มีการเชื่อมต่อด้วยเทคโนโลยี LTE และได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้ทำงานบน CBRS (บริการวิทยุบรอดแบนด์ของพลเมือง) ซึ่งเป็นกลุ่มคลื่นความถี่ใหม่ที่จัดสรรโดย FCC เพื่อเปิดใช้งานเครือข่าย LTE ส่วนตัวบนพื้นฐานคลื่นความถี่ที่ใช้ร่วมกัน CBRS ช่วยให้องค์กรต่างๆ ในหลายภาคส่วน รวมถึงกีฬา รัฐบาล การศึกษา อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม มีวิธีการตั้งค่าเครือข่ายส่วนตัวสำหรับองค์กรในราคาประหยัดโดยไม่ต้องสมัครใช้บริการไร้สายเชิงพาณิชย์

“เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นที่ได้เห็นเทคโนโลยีของเราเชื่อมต่ออุปกรณ์ Green-GO ใหม่ที่กำลังถูกใช้ในโลกของกีฬาอาชีพ” Bertrand Debrayรองประธานบริหารฝ่าย Broadband IoT ของ Sequans กล่าว “Green-GO Beltpack ได้รับการออกแบบด้วยคุณสมบัติที่อำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ง่ายในสนามแข่งขัน และแสดงให้เห็นว่าเครือข่าย LTE ส่วนตัวที่ใช้คลื่นความถี่ CBRS สามารถตอบสนองความต้องการด้านการสื่อสารขององค์กรเช่นทีมกีฬามืออาชีพได้ดีเพียงใด”

Joost van Eenbergen อาจารย์ใหญ่และผู้ก่อตั้ง ELC Lighting BV กล่าวว่า “เราเลือกเทคโนโลยีของ Sequans เพื่อเชื่อมต่อ Green-GO Beltpack Sports เนื่องจาก Sequans เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเชื่อมต่อ IoT บนมือถือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในโซลูชันสำหรับ 3.5 GHz ซึ่งเป็นความถี่ของ CBRS ผู้ผลิต Green-GO! Digital Intercom “โมดูล IoT ของ Sequans ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความน่าเชื่อถือในอุปกรณ์ LTE และเครือข่ายทั่วโลก และมีความสามารถทั้งหมดที่เราต้องการสำหรับการออกแบบใน Beltpack รวมถึงขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำเป็นเวลานาน อายุการใช้งานแบตเตอรี่ และที่สำคัญที่สุดคือ ความน่าเชื่อถือ”

Green-GO CBRS/LTE Beltpack Sports มีคุณสมบัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง รวมถึงหน้าจอเรืองแสงเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นในแสงแดด ปุ่มป้องกันสภาพอากาศสำหรับการป้องกันฝน และสำหรับใช้กับถุงมือ ปุ่มใหญ่ทั้งสี่ปุ่มนี้สามารถใช้เป็นปุ่มพูดคุยหรือใช้เป็นปุ่มสนทนาและการโทรร่วมกันได้ Beltpack สามารถใช้ร่วมกับระบบแบบมีสายได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Green-GO Bridge ไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เฟซแยกต่างหากเพื่อเชื่อมต่อ Beltpack กับเครือข่ายแบบมีสายที่มีอยู่ เพียงแค่เสียบบริดจ์และโคลนการกำหนดค่าไปยัง Beltpacks อุปกรณ์ไร้สายก็ถูกรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ Green-Go Beltpack แต่ละอันเชื่อมต่อกับพอร์ตบนบริดจ์ในฐานะผู้ใช้ระยะไกล โดยให้อินเทอร์เฟซผู้ใช้และคุณภาพเสียงที่เหมือนกันของเข็มขัดแพ็คแบบมีสาย พร้อมด้วยความปลอดภัยและการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ของ LTE

“ในฐานะผู้จัดจำหน่าย Green-GO! Digital Intercom แต่เพียงผู้เดียวในสหรัฐฯ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการนี้ผ่านเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของเรา” Jim Caseyประธาน Nova Lume LLC กล่าว “การทำงานร่วมกับลีกกีฬาอาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกามาเกือบสองปีเพื่อนำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้กับทั้ง 32 ทีมในฤดูกาล 2021 ในขณะที่ต้องรับมือกับข้อจำกัดด้านโรคระบาด ถือเป็นความสำเร็จที่น่าทึ่งและเตรียมเราให้พร้อมสำหรับการแก้ปัญหานี้ กรณีการใช้งานที่หลากหลายซึ่งต้องการระบบอินเตอร์คอมแบบไร้สายที่ปลอดภัย เชื่อถือได้”

Sequans Cassiopeia CB410L / CB610L โมดูล
Sequans’ โมดูล Cassiopeia CBRSมีอยู่ในสองรุ่น: 1) Cassiopeia CB410L กับ LTE ประเภทที่ 4 ผ่านและ 2) Cassiopeia CB610L กับ LTE หมวด 6 ผ่าน ทั้งสองโมดูลเป็นโซลูชันออลอินวันแบบสแตนด์อโลนที่ให้การเชื่อมต่อเครือข่าย LTE ที่แข็งแกร่ง การออกแบบโมดูลได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันยาวนานและกว้างขวางของ Sequans ในโซลูชัน 3.5 GHz โมดูลนี้รองรับเครือข่าย CBRS ในสหรัฐอเมริกาบนเครือข่าย LTE แบนด์ 48 และ MNO ทั่วโลกบนแบนด์ LTE 42/43 โมดูล Sequans Cassiopeia CBRS มี LCC ที่ไม่ซ้ำกัน (ผู้ให้บริการชิป leadless) บรรจุภัณฑ์และขนาดที่เล็กกะทัดรัดและพวกเขาจะได้รับการรับรอง OnGo